Vestregata 28 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 28 er en flott gård.
Foto: Einar Dahl (2015).
Vestregata 28 etter at nr. 26 ble revet. Både sjåen og dukkestua i bakgården står fremdeles.
Foto: Schrødersamlingen (ca. 1975).

Vestregata 28 i Tromsø var, og er, et flott gammelt trehus med en idyllisk bakgård. - Gammelt matr.nr. 443.

Skomaker Løkke

Målebrev til skomaker H. Løkke, tinglyst 12. feb. 1855.

I 1865 bodde skomaker Hans Løkke her med kona Marselie Stelander, fem barn og læregutten Johan Løkke, dessuten Jacob Strøm med kona Mathea Bye, to barn og en fosterdatter.

I 1875: Skomakermester og telegrafbud Hans Løkke med kona Marcelie og tre barn, kjøpmann Sverre Rudolf Sivertsen med kona Hildur og to døtre, Martha Stelander, Amalie Brande.

Auksjonsskjøte på Løkkes eiendom til R. Sivertsens barn Agnes, Magne, Sverre, Henrik og Hildur, i 1885.

I 1885 bodde disse her: Kjøpmann Rudolf Sivertsen med kona Hildur og seks barn, tjenestepike Lavavina Karlsen, styrmann Karl Krogh med kona Marianne, fire barn og svigerinnen Ricarda Falck, malermester Andr. I. Larsen med kona Elsa Anna, hun var «landsgjordmoder».

I 1891: August Larssen med kona Marie Mathilde, fem barn og tjenestepiken Jane Japhetsen, Jakob Ferdinand Jakobsen med kona Andrea Olava og seks barn, Bernt Sevaldsen med kona Hanna Mathea og tre barn.

Malermester Larsen

Auksjonsskjøte fra R. Sivertsens barn til Andreas J. Larsen i 1892.

I 1900: Malermester Andreas Larsen med kona/jordmor Else og to barn, handelsbetjent Gerhard Knutsen, arbeider og fisker Lars Moe med kona Sara Helene.

Andreas J. Larsen, f. 1851, var en av byens eldre malermestre. Han var engasjert politisk, meget aktiv i Håndverkerforeningen og ble til slutt æresmedlem av denne.

I 1910: Malermester Andreas og Else Larsen med to barn, strykerske Marit Larsen, vaskekone Karen Sørensen, politikonstabel Kristoffer Eriksen med kona Olivia og tre barn, husmor Mary Løkke.

I 1916: Maler Andreas Johan, jordmor Else Anna, malersvenn Alfred Gunerius og kontordame Jenny Lovise Larsen, dessuten Hansine Henrikke og matros Petter Pedersen.

Andreas Larsen døde 6. juni 1926.

Attest fra Tromsø skifterett om at enkefru Anna Sofie(?) Larsen døde 31. des. 1931 etterlatende de eneste og myndige arvinger barnene Alfred Larsen og Jenny Telnes, i 1932.

Eid av Else Larsens bo i 1932. Eid av malermester Alfred Larsen i 1932 og 40. Jenny Telnes eide nabohuset, Vestregata 26, og bodde der til krigen.

Organist Telnes

Lektor Helmer Telnes, banksekretær Anna Schjetlein, assistent Asbjørg Wraaman, (1940). Helmer Telnes kom til byen i 1913 som vikarorganist i domkirka og ble her resten av livet. Han døde i 1978.

Eid av Jenny Louise Telnes i 1946.

Lektor Helmer og husmor Jenny Telnes, cand. phil. Elisabeth Bergh, cand. phil. Borgny Jystad, malermester Alfred Larsen, lektor Amund Melø, sekretær Anna Schjetlein, (1946).

Hjemmelen gikk i 1950 over til avdøde Jenny Telnes’ arvinger: ektemannen Helmer Telnes med ¼-del, barna Arne og Elsa Telnes med ¾-del.

Skifteskjøte fra Arne og Elsa Telnes, til Helmer Telnes, på deres andeler, i 1950.

Parsell av Vestregata 26, 70,5 kvm., ble sammenføyd med denne eiendommen.

Lektor Helmer Telnes, bygningssnekker Johannes Carlsen, husmor Jakobine Hansen, (1957).

Helmer Telnes, (1966/77), A. Anderson Høegh, (1972).

Skjøte fra Helmer William Telnes til Arne Telnes og Elsa Haugland, i 1973.

Skjøte fra Arne Telnes og Elsa Haugland til Arve Morch Heggem, i 1978.

Liahjell og Moe

Skjøte fra Arve Morch Heggen til Lars Liahjell og Gunnar Moe, hver med ideell ½-del, i 1982.

Tannlege Lars Liahjell, (1986/99), allmennpraktiserende lege Gunnar Moe, (1986/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.