Vestregata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gaten er ikke til å kjenne igjen. Casa inferno har blitt en populær pizzarestaurant.
Foto: Einar Dahl (2015).
Vestregata 2, nærmest, var et fint hus med hage mot sør.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Et bilde i avisen Tromsø fra 17. okt. 2009 viser enda mer av hagen.
Foto: Halfdan Andresen (1950-tallet?).
I 1964 var det slutt og rivingen av Vestregata tok til. Nr. 2 var et av de første husene som gikk.
Foto: Gunnar Graff (? )sept. 1964, publisert i 2009 i avisen Tromsø.

Vestregata 2 i Tromsø fikk en ny vår da det ble pusset opp i 2014. - Gammelt matr.nr. 565.

Tømmermann Hermstad

Målebrev til Ole Andersen Hermstad, tinglyst 15. mars 1875.

I 1875 bodde disse her: Tømmermann Ole Anderson Hermstad med kona Elen Boletta og vognmann Johan Pettersen med kona Juleanna.

Skjøte fra Hermstad til Caspar Preus Jordan i 1879.

I 1885: Kontorist (hos sakfører K. Moursund) Ole Johannes Mathisen med kona Petrine og to barn, konservator ved museet Jakob Sparre Schneider.

Fløttmann Andresen

Auksjonsskjøte fra Jordan til fløttmann Erik M. Andreassens barn Haakon Bernhard, Magna Eline, Ragnvald, Øivind, Almar, Marenus og Victoria Marie, i 1889.

I 1891: Erik Morten Andresen med kona Elen Margrethe og seks barn, Ole Johannes Mathisen med kona Petrine Andrea og tre barn.

Byens første homøopat virket her allerede i 1895. Han kom fra Bergen, bodde hos fløttmann Andresen og behandlet ”med hell” alskens sykdommer. (Ytreberg).

I 1900: Fløttmann Erik M. Andresen med kona Margrethe og sju barn, enke Thekla Høegh med seks barn.

Eid av Erik Andreassens barn i 1904.

Skjøte fra Haakon, Ragnvald og Almar Andresen samt Magna Eline Nikolaisen, til fløttmann Erik M. Andreassen, i 1909.

I 1910: Fløttmann Erik og Elen Andresen med tre sønner, sjømann Karl Bentzen, maskinist i TADS Haakon og Antonie Andresen med sju barn, bryggearbeider Ole Olsen, tjenestepike Hilma Jakobsen.

I 1916: Fhv. fløttmann Erik, Elen Margrethe, Anathon Maldvin, Antonie Gurine, Einar Nikolai, maskinist Haakon Bernhard og sjømann Halfdan Marinius Andresen, kaiarbeider Ole Olsen Solstad.

Skjøte fra Erik Andreassen til Margrethe Andresen i 1919.

Maskinsjef Andresen

Skjøte fra Margrethe Andresen til sønnen Haakon Bernhard Andresen i 1919.

Maskinsjef på ”Lyngen”, Haakon ”Ailtså” Andresens hus i 1932/57.

Maskinistlærling Bjarne, radiotelegrafist Sverre, sjåfør Roald og maskinist Thorkild Andresen, (1940/46), slakter Einar Nilsen med forretning i Storgata 47, maler Magnus Pedersen, (1940).

Maskinist Haakon Andresen, hushjelp Maud Tosdahl, (1946).

Fotograf Halvdan, pølsemaker Roald Andresen, (1957).

Børseth papir

Skjøte fra Haakon B. Andresen til Ragnar Børseth i 1961. Han rev huset i 1964 og førte opp en forretningsgård som sto ferdig i 1965.

Ragnar Børseth, papir og poser en gros, (1966/99).

Braathens SAFE, Tromsøkontor, (Knut Barman-Jensen), (1966/72), Kåre J. Johansen, elektroteknisk konsulent, (1966/77), Glamox, (Molde), salgskontor, (1966), Sig. Almton & co, kolonial en gros, (disponent Arne Eidsmo), (1966/77), René O. Gabrielsen, registrert revisor, (1966/72), tannlegene Kari og Bjørn Barge, (1966/72).

Reidar Paulsen, elektroteknisk konsulent, (1972).

Elektro-Team, (1977).

Tannlege Kari Barge, (1982/90), P A Berg Elektro, (1982), Troms fotballkrets, (1982/86), Troms idrettskrets, (1982/86).

Troms bedriftsidrettskrets, (1986), Arctic Assuranse, (1986).

OSS A/S, (1990), Opplæringssenteret A/S, (1990), adv. Tor Arne Simonsen, (1990).

Dan Andreassen, (1993), Anebyhus A/S, (1993), BAI Tannhelseklinikken, (1993/99), tannlege Bjarne Iversen, (1993/99), KFO (Kommuneansattes Fellesorg.), (1993/96), YS, (1993).

Tannlege Tor Flovik, (1996/99), Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, (1996/99).

Senere tannlege Tor Flovik, Strandskillet tannklinikk og firma Ragnar Børseth.

I 2014 ble huset totalrenovert og i 2015 åpnet pizzarestauranten «Casa inferno» i Børseths gamle lokaler.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.