Vestregata 35 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her på hjørnet lå nr. 35 til omkring 1970. Kemnerbakken går fremdeles ned til høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata 35 lå på hjørnet mot Kemnerbakken, den går ned til høyre. Det hvite huset er nr. 37.
Foto: Knut Stokmo (1968).

Vestregata 35 i Tromsø var et stort trehus på hjørnet mot Kemnerbakken. - Utgått fra matr.nr. 393.

Tømmermann Holm

Målebrev til bryggemann Ole Hansen, tinglyst 13. des. 1852. - Erklæring om at Ole Hansen hadde bebygget grunnen, i 1852.

Skjøte fra Ole Hansen til John Holm i 1857.

I 1865 bodde tømmermann John Holm her med kona Pauline Haugan og hennes datter Marie Nilsdatter, styrmann Peder Paulsen, styrmann Søren Paulsen, tømmermann Ellert Johansen, skipper Rasmus Øjen, fisker Johannes Knudsen med kona Indianna Larsdatter.

Skjøte fra John Holm til Hans Jakobsen på en ½-part av eiendommen, i 1867.

Skjøte fra John Holm til Peder Nielsen på en andel, som ved samtidig delingsforretning er gitt matr.nr. 393b (Kemnerbakken 1) og som iflg. samtidig tinglyst påtegning på forannevnte skjøte ei angår det til Jakobsen solgte, i 1869. - Vestregata 35 fikk, ved denne delingen, matrikkelnummer 393a.

Tømmermann Cruickshank

Skjøte fra Hans Jakobsens enke til snekker Cruickshank i 1873.

I 1875: Snekker og tømmermann Cruickshank med kona Else Helene Nilsdatter og tre barn, handelsbetjent Johan Olai Martinsen med kona Hanna Bergithe Johnsdatter og to barn, Secilie Svendsen som arbeider hos Falk, dagarbeiderske Marie Knaff, enke og dagarbeiderske Britha Marie Jacobsen med to barn.

Skjøte fra Cruickshank til brødrene Johan, Christian og Martin Johannesen Bø på hans andel, i 1877.

Skjøte fra John Holm til de samme på hans andel, i 1877.

Skjøte fra Johan Bø, etter fullmakt fra brødrene Bø, til P. Hanssen & Co, i 1881.

I 1885: Enke og vaskekone Britta Jacobsen, håndarbeiderske Anna Jacobsen, sjømann Johannes Jacobsen, los Ole Jacobsen med kona Julia og tre barn, vaskepike Jonette Christoffersen, tannlege David Eilertsen med tre barn, husbestyrerinne Henriette Iversen, tjenestepike Constance Olsen, gårdsdreng hos P. Hanssen & Co Ole P. Loe med kona Lovise og sønnen Birger, løskar og spitsbergenfarer Paul Loe.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til J. Loe, i 1898.

Bokholder Loe

I 1900: Bankbokholder Jakob Loe med kona Emilie og fem barn, boktrykker Martinus Johannesen Astad med kona Caroline og fem barn, snekkermester Anton Halvorsen med kona Karen og fire barn, restauratrice på dampskip Hildur Sivertsen og fem barn, cafévertinne Anna Mathisen med sønnen Henry, vaskekone Britha Jakobsen.

Eid av Jacob Loe i 1904/18.

1910: Bankbokholder Jakob og Emilie Loe med ni barn, tjenestepike Eline Hansen, vasker Britha Johannesen, politibetjent Johan Melchior Olsen med kona Hanna Mathilde datteren Hildur og pleiesønnen William Aage, glassmester B.P. Eriksen med kona Pauline og to barn, handelsmann Mads Stansbøle med kona Regine og to døtre, butikkexpeditrise Astrid Solberg.

1916: Bankkassistent Jacob, Emilie Lovise, Eldar og Hjørdis Loe, glassmester Bernt R. Eriksen, m/forretning i Fredrik Langes gate 26, kontordame Dagmar, Georg og Pauline Josefine Eriksen, sjømann Bernt Nikolai Johannesen, tjenestepike Ingeborg Johannesen, politibetjent Johan Melchior, husholderske Hildur og William Olsen, tømmermann Johan Pedersen, menighetssøster Guri og Martha Sætherbø.

Eid av Emilie Loe i 1932 og 46. Hun skal ha vært en myndig dame som ikke tålte ungeskrål i Kemnerbakken. Hun kjeftet så mye at ungene var sikker på at hun eide "Loebakken".

Telefonarbeider Steingrim Lian bodde her i 1932/57.

Assistent Edith og kontorassistent Ivar Loe, handlende Adolfa Johansen, fangstmann Charles Robertsen, forretningsfører Johs. Holmboe, (1940).

Barnepleierske Aud, bokholder Jacob og barnepleierske Laila Loe, Telegrafassistent Gerd og kontorfullmektig Terje Lian, butikkekspeditør Guttorm Svendsen, (1957).

Inge M. og Tore A. Anderssen, Erling Berg-Hansen, Johan H. Haug, Håkon L. Haneboe, (1966).

Huset ble revet ca. 1970 for å gi plass til Fokus kino.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.