Vestregata 37 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er det sykkelparkering der Vestregata 37 en gang lå. Tromsø bibliotek i bakgrunnen har adresse Grønnegata 94.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det nærmeste huset er Vestregata 35, så nr. 37 og det lille nr. 39.
Foto: Knut Stokmo (1968).

Vestregata 37 i Tromsø hørte med til kvartalet som ble revet for å gi plass til Fokus kino. - Matr.nr. 427.

Bødker Aslaksen

Målebrev til baker W. Jordan, tinglyst 21. nov. 1853.

Skjøte fra Jordan til seilmaker Lorentz Olsen på grunnen, i 1853. - Erklæring om at Olsen har bebygd grunnen, i 1853.

Auksjonsskjøte til P. Hanssen & Co i 1860.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til bødker Bernt Aslaksen i 1863.

I 1865 bodde bødker Bernt Aslaksen her med kona Maren Hansdatter, hennes far Hans Holager og deres fosterdatter Anna Johansdatter.

I 1875: Skipper John Olsen med kona Jensine Gunhilde Birgethe og sønnen Christian, hennes mor Christine Marie Arild, skjærsliper Hans Gundersen Hallager.

I 1885: Handelsfullmektig hos E. Killi Bernt Aslaksen med kona Marie og fem barn, lærer ved Tromsø folkeskole Nikolay Glomseth med kona Rebekka og fire barn, tjenestepike Mina Olsen, kårkone Ingeborg Veding, sypike Bergitte Veding, seminalelev Ivar Sæter med kona Olava og datteren Inga, skjærsliper Hans Hollager.

Bevilling for bødker Aslaksens enke Marie til å sitte i uskiftet bo, i 1896.

Pensjonatvertinne Aslaksen

1900: Enken Marie Aslaksen med pensjonat og tre døtre, lærerinne ved folkeskolen Hanna Koht, seminarelevene Hans Olsen, Elsias Olsen og Allert Hansen, fisker Rasmus Abelsen med kona Karoline og tre barn, fhv. lensmann Johan Mikkelsen.

Eid av Bernt Aslaksens enke i 1904/18.

Gavebrev fra Marie Aslaksen til Thora Sigunda Aslaksen, i 1905.

1910: Enke Marie Aslaksen med tre døtre og to sønnedøtre, Antonette Larsen m/pensjonat, seminaristene Alfred Høgseth og Odin Myrseth, salmakersvend Oscar Lindgaard, murarbeider Kristian og Anna Nilsen, vaskekone Anna Andresen.

1916: Huseier Marie Aslaksen, Borghild, Helga Agathe, kontordame Sigrid og Thora Sigunda Aslaksen, tjenestepike Hanna Hansen, tjenestpike Jakobine Jensen, sanitetssøster Antonie Johannesen.

Eid av Marie Aslaksens arvinger i 1932.

Kasserer Larsen

Skjøte fra Sigrid, Helga og Thora Aslaksen, den siste ved Sigrid Aslaksen etter fullmakt, til kasserer Harald Larsen, f. 1904, i 1937.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Harald Larsen om elektrisk installasjon i 1937.

Kasserer Mary og kontorist Terje Thyholdt, (1940).

Eid av forretningsfører Harald Larsen i 1946.

Forretningsfører Harald Larsen, arbeider Erik, stereotypør Terje og skipper Trygve Johannessen, telefonmontør Steingrim og hjv. Terje Lian, arbeider Ingvald Svendsen, (1946).

Assistent Wilhelm Bolin, kobberslager Bjarne Rath, maler Aage Rotvold, maskinist Sverre Johannessen, (1957).

Viggo N. Hokland, (1966), Steingrim og Betty Lian bodde her på 60-tallet.

Revet ca. 1970 for å gi plass til Fokus kino.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.