Vestregata 46 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tomta etter Vestregata 46a og b har ligget brakk i snart femti år.
Foto: Einar Dahl (2015).
Hestefølget er på vei ned Rådhusgata og passerer hjørnegården Vestregata 46b.
Foto: Olsensamlingen, midt på 1930-tallet?
Vestregata 46a var et lite hus som lå mellom nr. 46b (til høyre) og nr. 44.
Foto: Sundstrøm (1950-tallet).

Vestregata 46 i Tromsø ble revet omkring 1970. - Gammelt matr.nr. 425. I 1914 ble eiendommen delt ved at en parsell ble utskilt og gitt adressen Vestregata 46a, mens det gamle våningshuset ble til Vestregata 46b.

Matr.nr. 425

Tømmermann Nilsen

Målebrev til Thor Gundersen, tinglyst 2. aug. 1852. - Skjøte fra T. Gundersen til Peder Nielsen samme dag.

Erklæring fra 2 mann om at Peder Nielsen hadde bebygget grunnen, i 1854.

I 1865 bodde disse her: Tømmermann Peder Nilsen med tre sønner, skipper Søren Zacariassen, arbeidsmann Ole Olsen med kona Gurine Sebulonsen og tre barn, enken Sophie Leonardsdatter med tre døtre.

Ishavsskipper Zakariassen

Skjøte fra Peder Nielsen til Søren Zakariassen i 1866.

Skifte etter Søren Zakariassens hustru Serine hvorved eiendommen ble utlagt ham, i 1868.

I 1875: Enkemann og ishavsskipper Søren Zacariassen med tre barn, svigerfar Johannes Myhre, tjenestepike Johanne Rebekka Myhre, havs og udenskjærs skipper Johan Kiil Kjeldsen med kona Anne og fosterdatteren Anna Thom Kjeldsen, dagarbeiderske Hansine Helmine Jacobsdatter.

Skifte etter hans annen hustru Gurine hvorved huset ble utlagt ham, i 1876.

I 1885: Skipper og skipsreder Søren Zakariassen med kona Johanna Rebekka og sju barn, tømmermann Johannes Myhre.

I 1900: Ishavsfarer, skipper Søren Zakariassen med kona Johanna Rebekka og fire barn, verftsarbeider Johan Myhre, ishavsfarer, styrmann og harpuner John Sverdrup Zachariassen med kona Anna Kristine og to barn.

Søren Zachariassen hadde 40 år i ishavsfarten bak seg da han i 1900 hentet den første større ladning med Svalbardkull som ble ført til byen, med ”Gottfried”.

I 1910: Skipper Søren og Johanna Zachariassen med tre barn, skipper Sverdrup og Anna Zachariassen med sju barn.

Delingsforretning hvorved en del av denne eiendommen ble utskilt og gitt matr.nr. 46a til Vestregata, tinglyst 19. nov. 1914.

Vestregata 46b

Søren Zakariassen var aktiv til sin død i 1915.

I 1916: enke Johanne Rebekka, skipper Johan Sverdrup, Anna Kristine, sjømann Einar, smed Johannes, Oliva og Sigrun Zakkariassen. (Her er også de med som bodde i nr. 46a).

Sverdrup Zakariassen

Skjøte fra Johanna Zakariassen til Sverdrup Zakariassen på en ½-part av eiendommen, i 1919.

Skjøte fra Skifteretten i Søren Zakariassen og hustru Johanna Zakariassens fellesbo til Sverdrup Zakariassen på boets ½-part av eiendommen, i 1924.

Påtegning på skjøtene av 1919 og 1924 hvorved Sverdrup Zakariassen selger og skjøter til Søren Kiil Zakariassen begge sine ½-deler av eiendommen, datert i 1925, tinglyst i 1929.

Eid av Hanna og seilmaker Sverdrup Zachariassen i 1932. Sønnen til Søren Z. drev sin virksomhet i hele mellomkrigstiden.

Slaktersvenn August, blikkenslager Gunnar og agent Søren K. Zachariassen,(1940), fisker Bjarne Benjaminsen, (1940/46).

Arbeider August og seilmaker Sverdrup Zakariassen, Tromsø Agentur- Handel & Kommisjonsforretning (Søren Kiil Zakariassen), (1946).

Hanna Zachariassen

Eid av Hanna Zachariassen i 1946.

Arbeider August og selger Søren Zachariassen, lagerarbeider Arne, snekker Bjarne og læregutt Gudmund Benjaminsen, (1957).

Einar ”Zacha” Zachariassen, utrettelig loddselger på Stortorget.

Arne Benjaminsen, (1966).

Skjøte fra Søren Kiil Zachariassen til Doris Eilertsen og Svein Zachariassen i 1970.

Skjøte fra Doris Eilertsen og Svein Zachariassen til Tromsø kommune, i 1978.

Revet på 1970-tallet?

Tomta har ligget brakk siden huset ble revet.

Vestregata 46a

Delingsforretning hvorved en del av eiendommen ble utskilt og gitt matr.nr. Vestregata 46a, tinglyst 19. nov. 1914.

Skjøte fra Søren Zakariassen til August Johannes Zakariassen i 1914.

Eid av August Zachariassen i 1918.

Bevilling for Olivia Zakariassen, enke etter August Zakariassen, til å sitte i uskiftet bo, i 1923.

Ole Thorbjørnsen

Skjøte fra Olivia Zakariassen til Ole Thorbjørnsen i 1923.

Protest fra Søren Zakariassen, som eier av Vestregata 46b, mot at eieren av denne eiendom trafikkerer over nevnte eiendom samt benytter samme inn- og utkjøring som ham, i 1924.

Protest fra Søren Zakariassen, som eier av Vestregata 46b, mot at eieren av denne eiendom betrakter seg som eier av et på denne eiendommen stående våningshus, i 1924.

Eid av Ole Thorbjørnsen i 1932. Han døde samme år.

Skjøte fra enken Jendine og sønnene Harald og Magnus Thorbjørnsen til Harald og Magnus Thorbjørnsen, med fri bolig for enken, i 1941.

Kontorassistent Laila Andreassen, (1957) i nr. 46.

Tromsø kommune

Skjøte fra Harald og Magnus Thorbjørnsen til Tromsø kommune, i 1950.

Revet samtidig med Vestregata 46b på 1970-tallet?

Siden har tomta ligget brakk.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.Lagt til adressebok 1946
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.