Vestregata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Odin Johansen i porten til Vestregata 4 den 17. mai 1946. Den gang hadde huset stående panel.
Foto: Birgit Pauline Johansen (1946).
Vestregata 4, det gule, passet fint inn i rekken midt på 1950-tallet.
Foto: Oluf Lien (1955).
Odin og Eli Johansen ligger på Tromsø gravlund.
Foto: Odd-Einar Kjersem (2012).
Ennå minner nr. 4 om tidligere tider, som det eneste huset i denne delen av gata.
Foto: Einar Dahl (2015).

Vestregata 4 i Tromsø er et av få gamle hus i gata som har overlevd, riktignok i modernisert utgave. - Gammelt matr.nr. 54.

Kjøpmann Dreyer

Målebrev til C.F. Dreyer på denne grunn, datert 12. sept., tinglyst 15. sept. 1876. - Christian Fredrik Dreyer var kjøpmann og bodde i Sjøgata 12.

I 1885: Skipperborger Hans Christiansen med kona Marie og fire barn, sjømann Kristen Olsen, handelsborger Lars M. Olsen med kona Velhelmine og tre barn, tjenestepike Regine Salberg.

I 1891: Steingrim Svendsen Loe med kona Karoline Marie og fire barn, Erik Hoel med kona Othilie, f. Steen, tre barn og tjenestepiken Sigfrida Olsen.

I 1900 bodde disse her: Bødker og bryggearbeider Ole E.K. Mikkelsen med kona Anna, enkemann og lærer ved folkeskolen Ole N. Glomseth med seks barn og tjenestepiken Petra Gulbrandsen.

Ole Glomseth var utdannet ved Seminaret og var lærer ved Tromsø folkeskole fra 1878 til sin død i 1911, fra 1883 som førstelærer ved Søndre skole. Han var en høyt ansett lærer og i mange år formann i lærerlaget.

Eid av J.C. Dreyer & Søn i 1904.

Utskrift av skifteprotokoll vedr. C.F. Dreyers fellesbo om at eiendommen er utloddet enken, fru Amalie Dreyer, i 1909, (tinglyst i 1933).

I 1910: Enke Amalie Dreyer, sykepleierske Kristine Nielsen, tjenestepike Lorentze Pedersen, kontordame Agnes Dreyer med to døtre og tjenestepike Karen Gundersen.

Strykerske Jakobsen

Skifteskjøte til Lina Elise Jakobsen i 1915.

I 1916: Strykerske Lina Elsie Jakobsen, restauratrice Elise Ovedie Nilsen, tjenestepike Charlotte Thomassen.

Attest fra Tromsø skifterett om at enkefru Lina Jakobsen døde 9. juli 1931, etterlatende de myndige arvingene Frithjof, Jakob og Olaf Jacobsen. Skifteretten har gitt Torhild Jakobsen fullmakt til å handle i boet for dem, i 1933.

Rørlegger F. Lind holdt til her i 1932.

Tømmermann Johansen

Skjøte fra Torhild Jakobsen, på vegne av arvingene, til Odin Johansen, i 1933.

Maskinist Haakon Beer, G. Celius med kolonialforretning i Storgata 108, (1940).

Tømmermann Odin Johansen, G. Celius, (1946).

Eid av tømmermann Odin Johansen i 1946.

Huset ble bygd om mellom 1946 og 1953, fra stående til liggende panel.

Odin Johansen døde i 1953. Hustruen Eli fikk uskiftebevilling.

Steinarbeider Karl Nilsen, arbeider Hans Paulsen, (1957).

Eline Josefine Johansen døde i 1961. Datteren Birgit Kjersem var eneste arving.

Eli Johansen døde i 1961.

Skjøte fra Birgit Kjersem til Kåre Lauritsen i 1962.

Kåre og Ranveig Lauritzen, (1966/72), pensjonist Sigurd Simonsen, (1972).

Kristine Luneborg, (1986).

Skjøte til Bjørnar og Lillian Seppola i 1990.

Paul Luneborg, (1990), Leif Bjørnar Seppola, (1990/93).

Rørleggermester Gunnar Johansen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 2, 1961.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Odd-Einar Kjersem, opplysninger i 2016.