Nordafjelske bergamt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordafjelske bergamt ble oppretta ved instruks og reglement av 21. desember 1689 som overrett i bergsaker nordafjells, på linje med domsmyndigheten til Overbergamtet sønnafjells. Det hadde kontor og overdireksjon i Trondheim.

I begynnelsen var det berghauptmannen sønnafjells som skulle presidere når han var til stede; ellers skulle eldste bergråd presidere. Fra 1703 skulle plassen som preses være ubesatt år berghauptmannen ikke var til stede. I 1711 ble bergamtet i sin alminnelighet underordna Overbergamtet. Fra 1721 var det en egen berghauptmann nordafjells.

Nordafjelske bergamt ble nedlagt ved kongelig resolusjon av 13. april 1812.

For oversikter over andre bergembeter, se embeter ved Overbergamtet, bergembeter sønnafjells og bergembeter nordafjells.

Embetsinnehavere

Berghauptmann nordafjells

Bergmester nordafjells

Bergmester i Nordlandene

Overbergamtsforvalter

Bergamtskriver ved bergamtet nordafjells

Bergråd

Assessor

Kilder