Michael Weichart

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Michael Weichart (født i Freiberg, død 1709Kongsberg) var assessor ved Nordafjelske bergamt og medlem av Overbergamtet.

Han var gift med Elisabeth Sophie Hassius (d. 1718), som var datter av overbergamtskriver Henrik Sigismund Hassius og Anna Catharina Irgens.

Deres sønn Justus Heinrich Weichart (omkr. 1688–1762) ble assessor ved Overbergamtet og jernverkseier.

Etter en tid i lüneburgs bergtjeneste var han fra 1687 til 1689 direktør ved Røros kopperverk. Han var bergmester nordafjells fra 1688 til omkring 1709, og assessor ved Nordafjelske bergamt fra 1688. Fra 1689 til sin død i 1709 var han medlem av Overbergamtet. Han var også overbergmester ved Kongsberg Sølvverk fra 1693.

I 1709 og 1710 ble det foretatt en granskning av økonomiske misligheter ved Sølvverket. Johan Frederik Schwabe, Erik Walleur og Johan Barth ble dømt for dette og ilagt erstatningskrav, men ble senere frikjent av Overhoffretten. I denne prosessen kom man også over uregelmessigheter som da avdøde Weichart skulle ha begått, og hans arvinger ble dømt til å betale tilbake 1483 riksdaler og 10 2/6 skilling, samt dobbelte renter.[1]

Referanser/noter

  1. For mer om denne saken, se f.eks. Erik Walleur.

Litteratur

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 318.
  • Brünnich, Morten Thrane: Kongsberg Sölvbergverk i Norge : dets Opdagelse i Aaret 1623 og dets Udvidelse indtil Verkets Jubelaar 1723 : historisk og statistisk beskrevet : medfölger: Forberetning om de af Forfatteren i mange Aar samlede, skrevne Bergverks-Annaler, med dertil hörende Situations- og Grube-Korter skienkede af ham til Bibliotheket ved Kiöbenhavns Universitet. Utg. Sølvverksmuseets venner. Kongsberg. 1980. Digital versjonNettbiblioteket, s. 247ff.