Embeter ved Overbergamtet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Embeter ved Overbergamtet er en oversikt over embetsinnehaverne ved Bergamtet/Overbergamtet (se dette for beskrivelse av amtet).

Bergembeter sønnafjells, bergembeter nordafjells og Nordafjelske bergamt er beskrevet i egne artikler.

Oversikten dekker foreløpig i liten grad perioden etter 1814. Der en embetsinnehaver satt videre etter 1814 er dette markert med f.eks. «1791–1814–».

(Over)berghauptmenn

Viseberghauptmenn

Overbergråd

Preses overbergamtet/bergråd

Overbergmester (hauptmann)

Bergmester

Overbergamtsforvalter

Overbergamtskriver

Bergamtsråd/bergråd

Medlemmer

Assessor

Kilder