Andreas Stoltenberg (1751–1814)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Andreas Wincent Stoltenberg, født 1751 i Oslo, død 1814, ble utnevnt til distriktskirurg i Senjen 1790 og ble kjent for at han gjennomførte koppervaksinasjon i hele legedistriktet. (Han må ikke forveksles med sønnesønnen med samme navn: stortingsmann Andreas Stoltenberg (1815–1877).

Han var sønn av Andreas Jensen Stoltenberg og fikk sin første kirurgiske opplæring hos bergkirurg Cron i Kongsberg og tjenestegjorde senere som militærkirurg ved forskjellige regimenter i Norge og Danmark. I 1778 tok han kirurgisk eksamen og medisinsk embetseksamen i København og ble samme år utnevnt til distriktskirurg i Finnmark med bopel på Elvebakken i Alta. Her ble han gift med Anne Margrethe Paus (1765-1844), datter av sorenskriver Hans Paus. De hadde i alt 11 barn, hvorav disse vokste opp: Jens Andreas, f, 1786; Hans Paus, f.1789; tvillingene Ole Hanibal Sommerseth og Karen, f. 1790; Trine Katrine, f. 1793; Wincentine, f. 1795 og Henrik Kristian Paus, f. 1801.

Gården på Årnes

Doktorboligen skulle egentlig være på indre Aun, og Stolternberg bygslet en part der, men bosette seg på Årnes (Harstad) - antakelig etter påtrykk fra fogd Jens Holmboe i Ervik. Her oppførte han et standsmessig bolighus og flere småhus, bl. a. en mølle.

Kort tid før sin død overdro han gården til eldstesønnen Jens Andreas Stoltenberg som var gift med datter av fogd Jens Holmboe, Birgitte Marie Holmboe (1789-1873). De hadde fem barn. Andreas Stoltenberg (1815–1877); Ane Margrethe Irgens, f. 1817; Pauline Irgens, f. 1821; Hans Leonard, f. 1824 og Jens Holmboe (1831-1883). Ved en brann i 1843 strøk nesten alle bygningene på gården med – også hovedbygningen. Deretter ble gården delt mellom sønnene Jens Holmboe (1831-1883) og Andreas Stoltenberg (1815–1877). Andreas gjorde politisk karriere som ordfører og stortingsmann og ble deretter utnevnt til fyrvokter i Lødingen, der han omkom i en drukningsulykke. Sønnen Andreas Lorents Stoltenberg overtok bruket på Årnes, men døde bare 32 år gammel. Hans søster, Amalie Margrethe Paus Stoltenberg og hennes mann, Peder Hansen Lie (1844-1923) overtok nå bruket. P. H. Lie, som han gjerne kalles i skriftlige kilder, kom fra Tønset som skrepphandler. I 1871 ble han den første som fikk tillatelse til å drive handel i Harstadsjøen. Som sådan gikk han konkurs og livnærte seg deretter som fisker og bonde på Årnes.

Kilde

Eksterne lenker