Aas & Søns Boktrykkeri

Aas & Søns Boktrykkeri i Harstad ble grunnlagt av Ole Iver Aas etter at han en tid hadde vært kompanjong med Olaf Peterssen, som hadde eget trykkeri i Strandgata 20. I 1924 var Peterssen ute av bildet, og Aas fortsatte alene og døpte om trykkeriet til Aas & Søns Boktrykkeri. De første lokalene til trykkeriet var fortsatt i Strandgt. 20 – bygningen der bladet Nordlys og senere Harstad Taxisentral fikk sine kontorer.

Havnegata 20 rives i 1970-åra for å gi plass for nybygg.
Tordenskiolds gate 12 ble oppkjøpt av Aas & Søn. Bare selve råbygget kunne brukes, slik at bygningen forøvrig ble totalrenovert. Trykkerivirksomheten flyttet hit i 1985.
Figuren viser Aas & Søns omsetningutvikling i de økonomisk vanskelige årene fra 1982 til 1996.

I 1928 gikk venstreavisen Haalogaland, som hadde eget trykkeri i Havnegata 20, konkurs. Ole Aas kjøpte boet fra Kvedfjord Sparebank som besto av avisens trykkeri og selve bygningen. Aas fikk da bladet som kunde og trykte avisen til 1934 da han overtok også avisdriften og ble selv redaktør.

Da krigen kom, ble Haalogaland stoppet av okkupasjonsmakten fordi Aas opponerte mot innblanding i redigeringn av avisen.

Aas hadde fem sønner, og etter krigen ble bedriften en familiebedrift i ordets rette forstand, for etter hvert skulle fire av sønnene, Gunleik, Otto, Erik og Trygve , samt datteren Ingeborg Bjerkaas bli medarbeidere i bedriften. Selv beholdt Ole Aas den formelle ledelsen på egen hånd.

Trykkeriet var i etterkrigstiden en solid markedsleder, selv med konkurranse fra Harstad Tidendes godt innarbeidede trykkeri, Johannessens Akcidenstrykkeri, opprettet 1932, og Handelstrykkeriet, opprettet 1946. Likevel skulle det bli slitsomme tider. Lokalene var skrøpelige og selv om avisene Folkeviljen og fra 1949 også Haalogaland ble trykt i huset, så viste det seg at disse etter hvert fikk betalingsproblmer. Hovedinntekten kom da fra forretningstrykksaker. Blant de største, faste kundene var Nord-Norges Salgslag, som var en gigant med filialer flere steder i landsdelen.

Etter at Ole Aas døde i 1967, gikk bedriften videre med en uklar lederstruktur. I 1972 gikk firmaet over til aksjeselskap med Aas-familien som aksjonærer og Otto Aas som daglig leder. Den eldste delen av huset ble revet og nytt forretningsbygg ble bygd. Men i 1974 døde Otto Aas, og løsningen ble at trykkeriet ble solgt året etter, mens huset fortsatt var i familiens eie. Nye eiere ble Harry Albert Østråt, Rolf Solsvik og Oddbjørn Sørensen. Alle tre var utlært i bedriften som typografer. Østråt, som kom fra stillingen som faktor i Harstad Tidende, ble disponent. Navnet på bedriften ble ikke endret. I tillegg til trykkerivirksomheten utnyttet de nye eierne butikklokalene i det nye trykkeribygget til salg av kontorrekvisita, ledet av Oddbjørn Sørensen.

De nye eierne fant etter hvert at bedriften var best tjent med egne trykkerilokaler i stedet for et leieforhold og kjøpte Tordenskiolds gate 12, som var i fire etasjer og et oppussingsprosjekt. Etter omfattende restaurering av gården kunne trykkerivirksomheten flytte dit i 1985.

Det kom nå økonomisk vanskelige tider for hele landet, noe Harstad-bedriftene også fikk merke. Og i tillegg til dette omkom Østråt i en drukningsulykke i 1990. Rolf Solsvik overtok nå den daglige ledelsen og kontorrekvisitaavdelingen ble nedlagt.

Trykkeribransjen var på 1990-tallet i sterk endring, og flere trykkerier orienterte seg mot reklamebransjen, som man følte var blitt konkurrenter. Kort fortalt ble Tordenskiolds gate 12 lagt ut for salg og bedriften søkte samarbeid med Harstad Tidende, som hadde ledige lokaler som passet for et trykkeri. Det ble samtidig fusjon med et forholdsvis nyopprettet reklamebyrå – Admiralen AS - og de fusjonerte bedriftene fikk navnet Admiralen Reklame & Trykk. Det løste ikke problemene, og i 2006 opphørte bedriften.

Kilde

  • Reppen, Gunnar: Trykkerier og aviser i Harstad. 2007.