Andreas M. S. Diesen

Andreas Melchior Seip Diesen (født 23. september 1881 på Ringerike, død 12. november 1958) var lege. Han var mangeårig stadsfysikus i Oslo. I 1940 var han medlem av Administrasjonsrådet.

Andreas Melchior Seip Diesen.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1900 (1950)

Familie

Andreas M. S. Diesen vokste opp på NorderhovRingerike som sønn av kaptein Ernst Georg Diesen (1841-1908) og Anna Kathrine Fredrikke Elisabeth Seip (1851-1930). Han ble gift i 1912 med Sofie, født Brodtkorb (1885-1968), var far til skuespilleren Ernst Diesen (1913-70) og farfar til NRK-mannen Andreas Diesen (1945-). Han var fetter av admiral Henry Edward Diesen (1882-1953).

Liv og virke

Diesen tok examen artium i 1900 og ble cand. med. i 1908. Han ble sunnhetsinspektør i Kristiania i 1918. Mellom 1916 og 1929 var han også lærer ved Statens gymnastikkskole. Mellom 1930 og 1951 var han stadsfysikus (sjef for helseetaten) i hovedstaden.

Han var medlem av Administrasjonsrådet, et forretningsministerium som administrerte de tyskokkuperte delene av Norge mellom 15. april og 25. september 1940.

1940-1947 var Diesen formann i Norsk Folkehjelp. Fra 1945 var han styremedlem i Nasjonalhjelpen.

Ettermæle

 
Andreas M. S. Diesen er gravlagt ved Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Andreas M. S. Diesen er gravlagt ved Vestre gravlund i Oslo. Residerende kapellan Alex Johnson forrettet under bisettelsen 18. november 1958, som ble omtalt i Aftenposten dagen etter:

For oss som var barn og unge den gang var stadsfysikus Diesen et begrep i denne by. Han tok vare på byens sunnhet og barna som vokste opp, og han bygget opp vårt moderne helsevesen. Som etatsjef gjorde han sin gjerning på en beskjeden og rolig måte.

I 1951 ble Diesen ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Kilder og referanser

Eksterne lenker