Henry Edward Diesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Henry Edward Diesen fra før 1930.
Foto: Ukjent, hentet fra Barth 1930: Norges miltære embedsmenn.

Henry Edward Diesen (født 3. april 1882 i Trondheim, død 7. januar 1953 i Borre) var sjøoffiser. Han var i en årrekke fartøysjef, blant annet på ubåt og på panserskipet Tordenskiold, før han gikk ut av aktiv sjøtjeneste i 1929. 1939-1941 var Diesen kommanderende admiral.

Familie

Henry Edward Diesen var sønn av telegrafbestyrer Edward Diesen (1852-1909) og Johanne Christophine Stenersen (1855-1936), og ble gift i 1907 med Caroline Elisabeth Fretheim (1886-1968). Han var fetter av lege Andreas Melchior Seip Diesen (1881-1958), som var far til skuespilleren Ernst Diesen (1913-70).

Liv og virke

Henry Diesen Diesen ble offiser i 1903, tok eksamen ved Sjøkrigsskolens øverste avdeling i 1905 og ble premierløytnant i 1906. Han seilte i handelsflåten 1906-08 og 1909-11. 1912–13 hadde han stipend for å studere elektroteknikk og forbrenningsmaskiner ved den tekniske høyskolen i Charlottenburg i Berlin.

Under første verdenskrig tjenestegjorde Diesen på kanonbåt, torpedojager og undervannsbåt, og ble kaptein i 1917. I mellomkrigstiden fortsatte han som fartøysjef og avsluttet sin sjøtjeneste i 1929 som nestkommanderende på panserskipet Tordenskjold.

1930-36 var Diesen nestkommanderende ved Marinens mineskole. I 1937 ble han utnevnt til sjef for det nyopprettede 3. Sjøforsvarsdistrikt i Nord-Norge. I 1938 ble Diesen utnevnt til kontreadmiral og kommanderende admiral for den norske marinen (sjef for Sjøforsvarets overkommando). Han fulgte konge og regjering til London i 1940, og satt i posisjonen som kommanderende admiral til 1941, da han gikk av etter en uenighet med regjeringen. Etter det var han norsk krigskommissær og vervingssjef i USA til 1944. Hans datter, Unni Diesen Fallström (1908-77), var for øvrig sekretær for utenriksminister Halvdan Koht i 1940.

Etter krigen ble Diesen utnevnt til sjef for Marinekommando Vestlandet. Han satt i stillingen til han gikk av med pensjon i 1947.

Diesen var medlem av Borre formannskap 1920-23, og han var redaktør i Hortens Avis 1919-20.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen i 1885 er Henry Diesen oppført sammen med familien på adressen Kongens gate 10 i Trondheim Ved folketellingen for 1900 er Diesen oppført som sjøkadett i Horten. I adresseboka for Oslo for 1939, da han var kommanderende admiral, er han oppført med Fritzners gate 21 som privatadresse.

Ettermæle

Henry Edward Diesen er gravlagt på Borre kirkegård i Horten kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Da han døde var Henry Edward Diesen bosatt i Borre i dagens Horten kommune, og han er gravlagt på Borre kirkegård i Horten kommune. Tittelen Admiral er benyttet på gravminnet.

Diesen ble kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1938.

Kilder og referanser

Eksterne lenker