Asgaut Steinnes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Asgaut Steinnes, foto fra ca. 1935.
Foto: Ukjent/Digitalt Museum/Oslo Museum

Asgaut Steinnes (født 11. oktober 1892 på Klepp i Rogaland, død 7. juli 1973) var arkivmann og historiker. Han var riksarkivar mellom 1933 og 1960.

Familie

Asgaut Steinnes var sønn av bonde, lærer og kirkesanger Eirik Asgautsson Steinnes (1863–1910) og Sofie Marie Seland (1865–1939), og ble gift i 1917 i Asker med Gudrun Mauland (1894–1977). Han var far til blant andre motstandskvinna Sigrid Steinnes Løkse (1918–2008) og statsviteren Eirik Steinnes (1921-2000).

Liv og virke

Steinnes tok examen artium ved Hauges Minde i Kristiania 1912. I 1910 er han i folketellingen for Kristiania registrert som stud. art. på adressen Helgesens gate 8. Etter artium startet han med studier i norsk og latin, men avbrøt disse og gikk inn i skolen. Han var overlærer ved Kongsgård skole i Stavanger 1919-21 og adjunkt ved Voss landsgymnas 1921-25. Hans siste post som lærer var ved Eidsvoll landsgymnas før han disputerte for den filosofiske doktorgraden (dr. philos.) i 1928, og ble universitetsstipendiat i historie samme år.

I 1933 overtok Steinnes embetet som riksarkivar etter Kristian Brinch Koren, som hadde hatt dette siden 1913. Steinnes satt som riksarkivar til 1960, da han gikk av med pensjon. Deretter var han statsstipendiat fram til sin død.

Som Steinnes' hovedverk som historiker regnes Gamal skatteskipnad i Noreg i to bind (1930–33). Et annet sentralt arbeid er Mål, vekt og verderekning i Noreg i millomalderen og ei tid etter, fra 1936. Hans siste utgivelse var Styrings- og rettsskipnad i Sørvest-Noreg i mellomalderen (utgitt i 1974, etter hans død).

Steinnes var formann i Norsk Historisk Kjeldeskriftråd 1953–57 og i Kjeldeskriftfondet 1949–57.

I adresseboken for Oslo fra 1950 er Steinnes registrert på adressen Ullevålsveien 69 (mellom St. Hanshaugen og Norges Veterinærhøgskole). Her hadde han bodd siden midten av 1930-tallet.

Ettermæle

Asgaut Steinnes, Norges åttende riksarkivar, er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 11. juli 1973 skrev Lars Hamre blant annet om Steinnes:

Til arkivverket kom Asgaut Steinnes utanfrå, han hadde ikkje tidligare gjort teneste i eit arkiv. Men granskningsarbeidet hans hadde gjeve han eit godt grunnlag, og med ein energisk innsats skaffa han seg på stutt tid ei arkivfagleg innsikt som gav han stor autoritet mellom arkivfolk både her heime og i grannelanda. Som riksarkivar gjorde Steinnes eit stort og fortenestefullt arbeid på fleire område. Særleg er å nemna hans planlegging og organisering av den storstilte evakueringa av arkivalia under siste krig, og hans arbeid for å få avlevert norske arkivsaker frå våre tidligare unionspartnerar.

Asgaut Steinnes er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med kona Gudrun.

Kilder og referanser


Forgjenger:
 Kristian Brinch Koren 
Riksarkivar
Etterfølger:
 Reidar Omang