Bengt Nikolasson

Bengt Nikolasson var en norsk riksråd og lensherreEiker på slutten av 1300-tallet.

En vet lite om opphavet hans, men han stammet visstnok muligens fra en svensk adelsslekt (andre kilder oppgir Nikolas Eyvindsson på Opplandene eller Nicolas Petersson fra Tønsberg som far). Han ble høvedsmann på Akershus festning i 1380, og året etter omtales han som slottsfogd, men samtidig som riksråd. Han deltok også på riksrådsmøtene i 1388, der enkedronning Margrete Valdemarsdatter ble hyllet som Norges rikes mektige frue og rette husbond, og i 1389, der Erik av Pommern ble valgt til norsk konge.

Den 6. mars 1388 ble han forlenet med Eker len av dronning Margrete, som hadde en gjeld til Bengt på 200 mark. Samtidig fratrådte han som kommandant på Akershus. Lensbrevet på Eiker ble fornyet av kong Erik i 1392.

Bengt døde antagelig i år 1400, da de ble gitt jordegods til Haug kirke for at det skulle leses sjelemesser for ham. Han var gift med Ulvhild Torgautsdatter Smør, som overlevde mannen og muligens overtok forleningen av Eiker. I 1442 nevnes deres sønn, Torgaut Bengtsson, som lensherre på Eiker. En annen sønn, Guttorm Bengtsson, var medlem av riksrådet, mens datteren Ingeborg Bengtsdatter skal ha vært gift med Brynjulf Jonsson til Hjälmsäter.

Kilder

  • Moseng, Ole Georg: Sigden og sagbladet. Eikers historie, bind 2 (1994), side 87, 198, 111-112
  • Pedersen, Tord: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie (1913), side 17, 54-55 og 114 (Les i fulltekst på NBdigital)


  Bengt Nikolasson inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!