Bibliografi:Publikasjoner utgitt av Norsk lokalhistorisk institutt

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 8. des. 2020 kl. 15:59 av Marianne Wiig (samtale | bidrag) (→‎Se også)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Om Norsk lokalhistorisk institutt

 • Norsk lokalhistorisk institutt. 2000. Folder.

Lokalhistorisk metode

 • Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970, rapport frå eit jubileumsseminar. Red. Else Braut. 1997. 110 s. (Skrifter fra NLI ; 33). Digital versjonNettbiblioteket
 • Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Red. Liv Marthinsen og Harald Winge. 1991. 183 s. (Skrifter fra NLI ; 25). Digital versjonNettbiblioteket
 • Framtid for den lokale fortida? Norsk lokalhistorie ved millenniumskiftet. Status og framtidsperspektiv. Red. Margit Løyland. 2001. (Skrifter fra NLI ; 37). Digital versjonNettbiblioteket
 • Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap. Red. Margit Løyland. 2000. (Skrifter fra NLI ; 36). Digital versjonNettbiblioteket
 • Lokalsamfunn under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. Cappelen, 1977. (Skrifter fra NLI ; 5). Digital versjonNettbiblioteket
 • Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år. Artikkelsamling av Rolf Fladby. 1994. (Skrifter fra NLI ; 28). Digital versjonNettbiblioteket
 • Sted, tilhørighet og lokalhistorisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21.århundre. Red. Knut Sprauten. 2007. (Skrifter fra NLI ; 44). Digital versjonNettbiblioteket

Kilder

Kildekataloger

Kataloger over enkelte kildetyper

Kildeutgaver

 • Instruction For Degne, Klokkere Og Skoleholdere paa Landet i Norge. Friderichsberg den 23 Januarii Anno 1739. 1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Red. Rolf Fladby. 1988. (Skrifter fra NLI ; 19). Digital versjonNettbiblioteket

Om kilder og metode

 • Brev fra Norge til Amerika - kilder til norsk lokalhistorie?. Artikkel Ola Alsvik i Heimen 3/1994, s. 185-195.
 • Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 2. utg. 1991. (Skrifter fra NLI ; 7). Digital versjonNettbiblioteket
 • Folk og fant. Navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855. Red. Anna Tranberg. 3. utg. 1994. (Småskrifter fra NLI ; 7) Digital versjonNettbiblioteket
 • Gå til kommunearkivet - med lokalhistoriske problemstillinger. Red. Liv Marthinsen. 1990. (Skrifter fra NLI ; 23). Digital versjonNettbiblioteket
 • Kong Christian V´s Norske lov 1687-1987. 1987.
 • Lokalhistoriske samlinger : formål, innhold, organisasjon. Red. Harald Winge og Rolf Fladby. 1975. (Skrifter fra NLI ; 4). Digital versjonNettbiblioteket
 • Norgesbrev som kilde til kvinnehistorie og hverdagsliv. Artikkel av Bente Granrud i Heimen 2/1999, s. 93-102.
 • Thi byde og befale vi. Riksstyrets norske korrespondanse under Christian 5. 1670-1699. Av Rolf Fladby. 1991. (Skrifter fra NLI ; 26). Digital versjonNettbiblioteket
 • Tingbøker og edb. Avskrivning og registrering. Red. Liv Marthinsen og Hilde Sandvik. Universitetsforlaget, 1980. 2. utg. NLI 1991. (Småskrifter fra NLI ; 14). Digital versjonNettbiblioteket

Litteratur

Oppslagsverk og håndbøker

Generelle lokalhistoriske bibliografier

 • Publikasjoner fra Norsk lokalhistorisk institutt. Oppslagsverk, kildeutgaver, skrifter, småskrifter, hjelperåder o.a.. 1998. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; 5). Digital versjonNettbiblioteket
 • Pågående bygdebokarbeid

Bibliografier over kilder

 • Katalog over Det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11.
 • Bidrag til lokal historie 1907-1985. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. Red. Lars Løberg. NLI, 1987. (Skrifter fra NLI ; 17). Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografier over enkeltpersoner

 • Andreas Holmsen. En bibliografi over hans historiske forfatterskap 1928-1986. Ved Kåre Lunden og Harald Winge. 1986. (Småskrifter fra NLI ; 8). Digital versjonNettbiblioteket
 • Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bjørkviks historiske forfattarskap. 2. utg. 1986. (Småskrifter fra NLI ; 6). Digital versjonNettbiblioteket
 • Rolf Fladby. En bibliografi over hans historiske forfatterskap 1944-1986. Ved Gunvor Foslie. 1986. (Småskrifter fra NLI ; 9). Digital versjonNettbiblioteket
 • Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap. Red. Margit Løyland. 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år. Artikkelsamling av Rolf Fladby. 1994. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistoriske tidsskrifter og årbøker

 • Lokalhistorisk magasin. 1990-. Utg. Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt. ISSN 0802-8931.
 • Kringsjå : informasjon fra Norsk lokalhistorisk institutt. 1982-xxxx. ISSN 0800-0255.

Bygdebøker

Praktisk hjelpelitteratur for bokprosjektering

 • Kontraktforslag. Avtaler om lokalhistoriske oppdrag. Utdrag av Lov om opphavsrett til åndsverk. 1995. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; 4). Digital versjonNettbiblioteket
 • Kontraktforslag. Avtaler om lokalhistoriske oppdrag. Utdrag av Lov om opphavsrett til åndsverk. Rev. utg. av Kontraktforslag

Praktisk hjelpelitteratur for forfattere

 • Spørrelister og disposisjonsframlegg til gardshistoria. 2. utg. 1997. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; 2). Digital versjonNettbiblioteket
 • Spørrelister om den nyeste tids historie. 1993. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; 3).

Gards- og slektshistorie

 • På leiting etter den eldste garden. Nye metoder i studiet av tidlig norsk bosettingshistorie Red. Rolf Fladby og Jørn Sandnes. Universitetsforlaget, 1979. (Skrifter fra NLI ; 6). Digital versjonNettbiblioteket

Distriktshistorie

 • Distriktshistorie. Problemer. Metode. Organisering. Red. Rolf Fladby og Liv Marthinsen. Universitetsforlaget, 1979. (Skrifter fra NLI ; 8). Digital versjonNettbiblioteket

Temaer i bygdebøker

 • Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie. Red. Ragnhild Hutchison. NLI 2006. 129 s. (Skrifter fra NLI ; 43). Digital versjonNettbiblioteket
 • Musikk, identitet og sted. Red. Ola Alsvik. 2005. 294 s. (Skrifter fra NLI ; 41). Merknad: Vedlegg: CD med musikkeksempler. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet. Red. Hans Hosar. 2003. 198 s.
 • Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850. Red. Anna Tranberg og Harald Winge. 2. utg. 1994. (Skrifter fra NLI ; 16). Digital versjonNettbiblioteket

Historielag

 • Historielagene - bærebjelker i levedyktige lokalsamfunn? Av Anders Kirkhusmo. Digital gjengivelse av s. 43-59 i Framtid for den lokale fortida.

Faglige nettverk

Se også