Bjarte Bruland

Bjarte Bruland (født 11. april 1969) er historiker med Holocaust som sitt hovedarbeidsområde.

Fra 1996 til 1997 var han medlem av Skarpnes-utvalget, som granska hva som skjedde med eiendeler som ble beslaglagt fra jøder under andre verdenskrig. Han var faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo fra 2007 til 2012, og en periode var han direktør ved Jødisk Museum Trondheim.

I 2017 ga han ut boka Holocaust i Norge, som er den hittil mest omfattende vitenskapelige gjennomgangen av holocaust her i landet.

Bibliografi (utvalg)

  • Det norske holocaust : jødedeportasjonen. 2003.
  • «The Restitution of Jewish property in Norway» i Jewish Life and Culture in Norway. Wergeland's Legacy. New York. 2003. ISBN 0974460109.
  • Det norske Holocaust. Utg. HL-senteret. 2008.
  • Øyenvitner. Utg. Dinamo. Lysaker. 2012.
  • Holocaust i Norge : registrering, deportasjon, tilintetgjørelse. Utg. Dreyer. Oslo. 2017. ISBN 978828265142.

Litteratur