Bjugstad

Bjugstad er en navnegard i grenda Skansen i Vardal, fra 1964 i Gjøvik kommune. Garden er delt i to matrikkelgarder, nemlig Øvre Bjugstad (gnr. 48) og Nedre Bjugstad (gnr. 49). Disse er igjen delt i mange bruk, blant annet på grunn av industrivirksomheten i Breiskallen. Hovedbøla Vestre Bjugstad (gnr. 48/8) og Nedre Bjugstad (gnr. 49/1) er imidlertid de klart største eiendommene. De to gardene ligger ved, og har gitt navn til Bjugstadgutua.

Bjugstad
Vestre Bjugstad.jpg
Vestre Bjugstad.
Foto: Vardal bygdebok 1 (1941).
Først nevnt: 1604
Sted: Skansen
Fylke: Innlandet
Kommune: Gjøvik
Gnr.: 48 og 49

Bjugstad skole (Kalstuen, gnr. 48/5 og 48/10) var i virksomhet fra 1860 til 1932, da de to kretsene Aandalen og Bjugstad ble erstatta av nye Skansen skole.

Gardsnavnet

Navnet, som uttales /bjuk`sta/, kommer ifølge Norske Gaardnavne av mannsnavnet Bjúgr og staðir.

Vestre Bjugstad (gnr. 48/8)

 
«Udsigt fra Gaarden Bjugstad i Vardal». Bildet, som tilhører Nasjonalbiblioteket, var opprinnelig en del av «Universitetets geografiske undervisningsmateriell».

Eiendommen består av ca. 200 mål dyrka jord, 20 mål beite og 1880 mål skau. Det var mjølkeku på garden til 1964, da eieren Anton Mæhlum gikk over til kornproduksjon. Både hovedbygning, kårbygning og bryggerhus skal være bygd tidlig på 1800-tallet.

Nedre Bjugstad (gnr. 49/1)

Her er det om lag 190 mål dyrka jord, 2850 mål skau og 50 mål anna areal. Også på Nedre Bjugstad er det flere eldre hus, blant annet våningshuset, som skal ha blitt satt opp i 1786. Stabburet, fra ca. 1790, er flytta. Kornproduksjon.

Flere bruk er delt fra, blant annet nedre og øvre Amsrud.

Kilder og litteratur