Borglund Landhandleri

Borglund Landhandleri lå i Kolbu i Østre Toten, der Vestvegen tar av fra Kolbuvegen. Tomta ble fradelt Faut-Narum i 1905 (som bnr. 24) av snekkeren Anders Borglund. Sønnen Jens Borglund og hans kone Helene begynte å handle her i 1914. Helene Borglund var fra Rygge i Østfold, der hun hadde stått i butikk og fått handelsbrev før hun ble gift. Et nytt forretningslokale ble bygd på cirka 1920. I panteregisteret er det 15. mai 1919 tinglyst ei erklæring fra Jens Borglund om «anleggelsen og vedligeholdelsen av en broovergang til et nyt forretningslokale».

Det nedlagte Borglund Landhandleri.
Foto: Torill Næss (2016).

I 1926 solgte ekteparet Borglund til hedmarkingen Alf Sønes, som handla her i 20 år. I 1946 tok han i stedet over Nordlia Handel. Ny kremmer ble da Steffen Hjelmtvedt fra Holmestrand. Han handla i Borglund til 1955, da Ole Engevold (1914–1985) tok over.

Like ved Borglund ble Narum holdeplassSkreiabanen oppretta i 1929. Holdeplassen og landhandelen skapte et lite knutepunkt ved Borglundkrysset. Holdeplassen ble nedlagt i 1963, da persontrafikken på Skreiabanen opphørte.

Kilder og litteratur