Butenschøn

Butenschøn er ei norsk slekt med røtter i Holstein. Som stamfar regnes tollforvalter og soknefogd i Bramsted i Holstein Johann Barthold Butenschön. Førstemann i Norge var hans sønn generaladjutant Peter Heinrich Butenschøn (1765–1824).

Slekta Butenschøns gravkammer på Asker kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Kjente medlemmer av slekta

Litteratur

  • Butenschøn i Store norske leksikon.
  • Erik Berntsens slektssider.
  • Butenschøn, August A.: «Skøienboken • Bind I • Skøiens historie før 1895 • Nicolai Andresen og Peter Heinrich Butenschøns felles etterkommere» (1984) og «Bind II • Skøiens historie fra 1895 • Slektsdelen» (1978), reg. til begge bind finnes avslutningsvis i bind I.
  • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 75.
  • Furuseth, Ingrid: «Kvinne mellom frontene» (2007). Ingrid Furuseth døde 92 år gammel i 1992 uten at hennes arbeid med motstandsarbeid under krigen ble særlig kjent. Hennes erindringer fra krigen ble utgitt på forlaget Andresen & Butenschøn i 2007 med tittelen «Kvinne mellom frontene». Historikerne, professor Tore Pryser og dr.philos Anton Fredrik Andresen, bidrar i boken med forord og kommentarer.
  • Schadendorf, Jan-Uwe/Hartwig Molzow: «Johann Friedrich Butenschön - Ein Jacobiner aus Bramstedt», i: www.alt-bramstedt.de Geschichte und Geschichten aus Bad Bramstedt in Holstein - på nettet: http://www.alt-bramstedt.de/johann-friedrich-butenschoen