Christian Leden

Christian Leden (født 17. juli 1882 i Inderøy  i Trøndelag, død 19. november 1957 i Oslo) var musiker, komponist, oppdager og musikk-etnolog, i samtiden godt kjent for  sine ekspedisjoner til Arktis og Sør-Amerika, hvor han blant annet samlet inn musikk fra urbefolkningen. Han ble siden stort sett glemt, noe som sannsynligvis skyldes hans rolle innen nazistisk raseforskning før og under 2.verdenskrig, og hans tilknytning til Nasjonal Samling.

Christian Leden i polarbekledning.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Familie

Christian Leden ble født som Kristian Refsaas. Han var eldste sønn av John Refsaas (1846-1926) og hustru Anne Gurine (1855-1942), og var gift med tyskfødte Liselotte Steinicke (1904-1998). Navneskifte til Christian Leden ble foretatt under et opphold i Tyskland på begynnelsen av 1900-tallet.

Liv og virke

Christian Leden, den gang Refsaas, vokste opp i en musikalsk familie, som også var preget av et strengt kristent livssyn. Han utdannet seg først som organist, og flyttet deretter til Tyskland for å studere komposisjon og musikketnografi.

Mens han var i Tyskland fikk han interesse for musikkinnsamling. I 1909 ble han med på en dansk ekspedisjon til Grønland for å gjøre opptak av inuittenes musikk. Senere ble det flere lignende ekspedisjoner. Mellom 1910 og 1926 gjennomførte Leden tre nye ekspedisjoner til Grønland, i tillegg til to lengre ekspedisjoner til Canada. Ekspedisjonene var dristige, og på et tidspunkt ble han offisielt erklært død i Norge, siden man ikke hadde fått kontakt med ham på lenge. Det finnes i dag ca. 1000 ruller unike musikkopptak bevart etter Leden.

I 1936 flyttet Leden til Norge, hvor han reiste rundt de to neste årene  for å samle inn folkemusikk. Han bearbeidet også tidligere innsamlet materiale, og fikk publisert flere artikler i norske og tyske aviser. Ledens siste ekspedisjoner fant sted i 1949 og 1954-1955, og gikk til Brasil, Argentina, Chile og Påskeøya. 

Det som likevel har definert Ledens ettermæle, er at han mellom 1926 og 1945 var involvert i en rekke nazistiske organisasjoner, blant annet SS’ forskningsinstitusjon Ahnenerbe,  assosiert med raseideologisk pseudohistorie og eksperimenter på fanger i de tyske utryddelsesleirene under andre verdenskrig. Også politisk gjennomgikk Leden en nazifiseringsprosses. Han var medlem av Nasjonal Samling og opptrådte blant annet med foredrag på NS-arrangementer. Dette har bidratt til at han stort sett er glemt i dag.

Ettermæle

 
Christian Leden er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. 
Foto: Stig Rune Pedersen (2021)

Christian Leden er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Musikketnolog er benyttet på gravminnet. På baksiden av gravminnet er det et grønlandske dikt, oversatt til norsk.

Kilder