Christian Møinichen

Christian Møinichen (født 29. oktober 1683 i København, død 26. september 1749 i Bergen) var blant annet amtmann i Bergenhus amt og stiftamtmann i Bergen stiftamt.

Han var sønn av livmedikus og senere assessor ved Højesteret Henrik a Møinichen (1631–1709) og Sophia Charlotta Ribolt (1667–1739).

I 1666 ble han gift for første gang med Jacoba Ernestine Lissant (d. 1709), datter av prokurør i Haag Jan Lissant.

Han ble i 1676 gift for andre gang med Else Majoner (1660–1728), datter av kjøpmann i Viborg Hans Jørgen Majoner og Hylleborg Jensdatter.

Møinichen begynte ved Københavns Universitet i 1698, og ble baccalaureat i 1699 og cand.theol. samme år. Deretter foretok han en studiereise i utlandet.

Fra 1708 var han amtsforvalter i Skive. I 1715 ble han landdommer på Jylland. Han ble så kommittert til Rentekammeret i 1720, deputert for finansene i 1724 og leder i geheimeinkvisisjonskomiteen i 1725. Samme år ble han oversekretær ved Danske Kanselli. Han fikk avskjed derfra i 1730.

I 1741 ble Møinichen amtmann i Bergenhus og stiftamtmann i Bergen, og han hadde disse embetene til sin død i 1749.

Han fikk rang av kanselliråd i 1715, justisråd omtrent samme år og etatsråd i 1724. Han ble ridder av Dannebrogsordenen i 1727.

Litteratur