Christiansand stiftamt

Christiansand stiftamt, først kalt Agdesiden stiftamt var et amt som omfattet det tidligere Agdesiden hovedlen. Administrasjonssenteret var Christiansand, og Bratsbergs amt og Stavanger amt var fra opprettelsen i 1662 underlagt Christiansand. Navneendringen fra Agdesiden til Christiansand ser ut til å ha skjedd da Christiansand stift ble opprettet i 1682.

I 1685 ble Nedenes amt og Lister og Mandals amt utskilt. Stiftamtet hadde da ikke lenger noe eget territorium. Stavanger amt ble stiftamt på 1800-tallet.

Området som utgjørde Christiansand stiftamt ble i 1919 til fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, med Kristiansand som administrasjonsby.

Amtmenn

Kilder