Otto Joachim Moltke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Otto Joachim Moltke (født 11. juni 1770 i København, død 1. februar 1853 i Espe) var blant annet amtmann i Bratsberg amt og Nedenes amt og stiftamtmann i Kristiansand stiftamt. Han var fetter av Frederik Moltke som tidligere hadde hatt disse embetene.

Han var sønn av lensgreve Adam Gottlob Moltke (1710–1792) og Sophie H. Raben (1733–1802). Som overhoffmarskalk hadde faren sammen med geheimerådet vært reell makthaver i Danmark-Norge under Frederik V. Broren Gebhard Moltke-Huitfeldt var stiftamtmann i Trondheim og Akershus.

Den 17. juni 1797 ble Moltke gift for første gang med Christiane Sophie Juul (1778–1810), datter av major og senere oberst Christian Frederik Juul og Catharina Wilhelmine Wedel-Jarlsberg.

Han ble gift for andre gang den 15. mars 1816 med Sophie Henriette von Düring (1777–1853), datter av kammerherre og senere general Ernst Christoph Friederich von Düring og Henriette Sophie von Reden.

Moltke studerte ved Københavns Universitet fra 1786 og ble cand.jur. 1788. Han foretok så en studiereise i utlandet. Fra 1798 til 1800 var han amtmann i Bratsberg (Telemark). Deretter var han amtmann i Nedenes (Aust-Agder og stiftamtmann i Kristiansand fra 1800 til 1804. Han var også president ved Kristiansand stiftsoverrett fra 1800 til 1804.

Fra 1804 til 1813 var han direktør ved Rentekammeret. Han ble medlem av Postkassepensjonsdireksjonen i 1811 og av Enkekassens direksjon i 1813. Fra 1813 til 1830 var han president ved det Slesvig-Holstein-Lauenburgske Kanselli. Han var geheimestatsminister fra 1824 til 1830, og overordentlig medlem av dansk statsråd 1848.

Moltke fikk rang av kammerherre i 1800. Han ble kommandør av Dannebrogsordenen i 1810 og mottok storkorset av denne i 1815. I 1812 ble han Dannebrogsmann, og i 1826 Elefantridder.

Litteratur