Dal og Brenna (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Dal gård ligger på en høyde mellom Oscar Dahls vei og Nordre Dals vei.
Foto: Leif-Harald Ruud (2022).

Dal og Brenna er et boligmråde i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Det er avgrenset av E6 i vest, Bakkeløkka i nord, Østmarka i øst og Lille Li i sør. Området ble utbygd med småhusbebyggelse i 1980-åra, selv om det allerede i flere årtier hadde vært ei grend med flere fastboende som ikke drev jordbruk. Derfor finner man i dag flere eksempler på eldre bebyggelse blant de tidstypiske åttitallseneboligene.

Historie

Navnet kommer fra den tidligere gården Dal og småbruket Brenna; sistnevnte opprinnelig en husmannsplass under Dal. På 1800-tallet ble så den opprinnelige gården delt opp i Nordre, Søndre og Lille Dal.

Før omreguleringen til boliger i 1980-årene omtalte man gjerne Dal og Brenna som to særskilte grender, men etter utbyggingen ble det naturlig å betrakte området under ett. Lengst i sør ble også jordveien til den tidligere husmannsplassen Bratli under Lille Li lagt ut til boligbygging, etter at den var blitt slått sammen med Brenna i 1985. Den delen som i dag utgjør Pasopsvingen og Pasoplia ble imidlertid ikke bygd ut før i 1999.

Mot nord, der gården Bakkeløkka og eiendommen Smeden ligger, ble det ikke behov for slike eiendomsjusteringer. Så langt har det ikke lykkes å spore noen kilder som tyder på at det noensinne har vært aktuelt å kjøpe opp byggegrunn i denne delen av området.

Tilbud og infrastruktur

Fra området er det bussforbindelse til Mortensrud, Hauketo og Holmlia, og via Mortensrud stasjon er beboerne tilknyttet hele Oslos T-banenett. Mesteparten av boligområdet ligger innen gangavstand fra Senter Syd på Mortensrud, og barna i strøket sokner til henholdsvis Klemetsrud barneskole og Lofsrud ungdomsskole. Den umiddelbare nærheten til Østmarka gir også beboerne svært gode rekreasjonsmuligheter.

Kilder