Ditlef Pentz

Ditlef Pentz (født 16. desember 1744 i Fjellebro, død 10. mai 1821 i Århus) var blant annet amtmann i Nordre Bergenhus amt og Hedemarkens amt.

Han var sønn av Frederik Ludvig Christian Pentz (1716–1770) og Ane Margrethe von Holstein (1719–1770).

Den 25. september 1767 ble han gift med Øllegaard Rodsteen Sehested (1737–1817), datter av oberst Malte Sehested og Sophie Amalie Rantzau.

Han var offiser fra 1753 til 1767, fra 1764 med sekondkapteins grad. Deretter omtales han som landmann. Fra 1780 til 1781 var han amtmann i Nordre Bergenhus (Sogn og Fjordane), og fra 1781 til 1789 i Hedmark. Han var så amtmann i Dronningborg fra 1789 og stiftamtmann i Århus fra 1794 til 1815.

Pentz fikk rang av kammerjunker i 1766, kammerherre i 1773 og geheimekonferenseråd i 1812. Han ble ridder av Dannebrogordenen i 1793.

Litteratur og kilder