Drangedal kommune

Drangedal kommune er en kommune i Telemark. Den ligger omkring innsjøen Toke, og grenser mot Gjerstad, Nissedal, Kviteseid, Nome, Skien, Bamble og Kragerø. Navnet kommer av norrønt drangr-, «spisst fjell».

Drangedal kommune
0817 Drangedal komm.png
Basisdata
Kommunenummer 4016
Fylke Telemark
Kommunesenter Prestestranda
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Målform Nøytral
Nettside Nettside

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Bamble, Siljan, Kragerø, Porsgrunn og Skien.

Kommunesenteret er Prestestranda, mens andre større steder er Tørdal og Kroken. Vest i kommunen finner man vintersportstedet Gautefall.

Bygdeborgen Gråtoppfestningen ved gården Holte to kilometer vest for Prestestranda ble antagelig brukt av bondeføreren Hallvard Gråtopp under Gråtopp-reisningen i 1438. Gråtoppfestningen ligger omtrent 15 kilometer sør for gården Vrålstad i Tørdal, hvor Hallvard Gråtopp kan ha kommet fra.

Drangedal kirke er en laftet korskirke fra 1775, påbygd 1840. Drangedal tilhørte tidligere Bamble fogderi i Bratsberg amt.

Blant næringsveiene i kommunen er jordbruk viktig, men det er en liten gjennomsnittlig bruksstørrelse (78 daa jordbruksland mot 100 daa i fylket som helhet), slik at dette drives ofte i kombinasjon med andre næringer. Det drives mest med husdyrhold, men skogbruket er også av stor betydning.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!