Eiker prosti

Eiker prosti er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det ble utskilt fra Drammen prosti i 1971. Prosten har sitt sete i Hokksund. Prostiet var tidligere delt inn i seks prestegjeld med underliggende sogn. Det omfatter nå de kirkelige fellesrådene Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal og Øvre Eiker.

Eiker prosti var fram til avviklinga av prestegjeldene delt inn på følgende måte:

 1. Eiker prestegjeld
  1. Haug sogn
  2. Fiskum sogn
  3. Bakke sogn
  4. Vestfossen sogn
 2. Nedre Eiker prestegjeld
  1. Nedre Eiker sogn
 3. Modum prestegjeld
  1. Modum sogn
 4. Sigdal prestegjeld
  1. Sigdal sogn
  2. Eggedal sogn
 5. Krødsherad prestegjeld
  1. Krødsherad sogn
 6. Mjøndalen prestegjeld
  1. Mjøndalen sogn

I forbindelse med kommunereformen ble Nedre Eiker sogn og Mjøndalen sogn overført til Drammen prosti fra 1. januar 2020. Etter dette omfatter prostiet menighetene og kirkene i Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad.

Kilder