Fiskum sogn (Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Fiskum sogn»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vinterbilde av Fiskumbygda med gamlekirka.
Foto: Widerøe (1968).

Fiskum er et kirkesogn på Eiker, knyttet til Fiskum kirke, og tidligere til middelalderkirken Fiskum gamle kirke. Så lenge Fiskum var en høgendeskirke, kunne den som eide kirken selv ansette en prest, som var uavhengig av sognepresten og inndelingen i sogn. I praksis har nok likevel kirken fungert som «sognekirke» for Fiskum fjerding. Seinere omtales Fiskum som et annekssogn til Haug hovedsogn, underlagt sognepresten i Eiker prestegjeld. Kirkebøkene viser at sognepresten hadde høymesse i hovedkirken og annekskirken annenhver søndag, eller at han vekslet med sin kapellan om å holde messe i de to kirkene. Denne kapellanen var antakelig, i hvert fall i perioder, bosatt på Fiskum. Fra 1883 til 1969 var Fiskum eget prestegjeld med sin egen sogneprest.

Fiskum sogn omfatter gårdsnumrene fra og med 111 til og med 163 på Øvre Eiker, hvorav 111-114 ble overført fra hovedsognet i 1883 (se liste over gårder på Øvre Eiker)

Prester før 1800

Sannsynligvis har det gjennom hele middelalderen vært en fast prest knyttet til Fiskum kirke, men med uklar tilknytning til den kirkelige organiseringen i Norge. I praksis har han nok fungert som en slags «sogneprest» for menigheten i Fiskum fjerding, men vi kjenner bare navnet på noen ganske få prester fra denne perioden.

I 1595 noterte biskop Jens Nilssøn under en visitasreise at «fra Fiskum kircke i norost 1 pilskudt om Fiskum prestegaardt som haffuer verit prestegaard i gammel dage och kallis derfor endnu intet andet endt Prestegaarden.» Det går ikke klart fram om gården var bebodd av Tjøstolv Olssøn, som var kapellan hos sognepresten i Haug, eller om den var bebodd av ikke-geistlige.[1]

Residerende kapellaner

I 1748 skal Søren Hansen Lemmich, som seks år tidligere hadde fått stillingen som kapellan i Eiker prestegjeld ha bosatt seg på Fiskum prestegård som «residerende kapellan». Seinere bodde han imidlertid på gården Røren, og det er uklart hvem som bodde på Fiskum prestegård i denne perioden.[2] Først fra 1791 kjenner vi navnene på de residerende kapellanene på Fiskum:

 • Nevnt 1791-1800: Nicolay Solner
 • Fra 1800 til 1818: Carl Wilhelm Heber
 • Fra 1819 til 1827: Abraham Borch
 • Fra 1828 til 1831: Niels Nielsen Vogt
 • Fra 1832 til 1836: Rasmus Lyng
 • Fra 1836-1845: Peter Fredrik Bassøe
 • Fra 1845-1854: Christian August Gløersen
 • Fra 1855-1861: Caspar Georg Holter
 • Fra 1861 til 1869: Mads Iver Wefring
 • Fra 1870 til 1874: J.M. Klem
 • Fra 1874 til 1886: Hagbart Kiær (sogneprest fra 1883)

Fra 1883 til 1969 hadde Fiskum prestegjeld sin egen sogneprest. Etter at Fiskum på nytt ble lagt inn under Eiker prestegjeld i 1969, var en kallskapellan bosatt på Fiskum, og i 2005 ble kapellanene i prestegjeldet erstattet av en ordning med prostiprester. Fiskum har i dag (2020) felles sogneprest med Vestfossen sogn.

Referanser

 1. Einar Sørensen mener at det mest sannsynlige var at kapellanen bodde her.
 2. Ifølge Ekstraskattmanntallet fra 1765 bodde Lemmich på Røren, mens Fiskum prestegård ikke er nevnt i dette manntallet.

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Fiskum sogn (Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!