Eikremsbukta

Eikremsbukta er en bukt på Eikrem i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Den ligger på østsiden av Gossen, tvers over for Tornes i Hustadvika kommune. I bukta ligger flere eldre naust og minner om det tidligere sjøbruksmiljøet som var her.

Båtnaust og nothus i Eikremsbukta. Her også med nothuset (t.h.) som blåste ned i orkanen i 1992.
Foto: Jarle Sanden/Romsdalsmuseet (1980).

Gossen ligger ut mot havet og har lange tradisjoner med fiske. Fiske med landnot var vanlig tidligere, i hver bygd var det notlag som lå klare. Det var sild som ble fisket med landnot. I Eikremsbukta ble notlaget stiftet i 1806. Stedet var regnet som et godt sted for fiske med landnot. I vintersildfisket etter sild dominerte landnoten frem til 1930-tallet.

Det er flere eldre båtnaust i Eikremsbukta, mange er helt fra 1820- og 1830-tallet. Opprinnelig var det to notnaust i Eikremsbukta, men ett ble ødelagt i orkanen som rammet nordvestlandet 1. januar 1992. Grunneierne har tatt vare på de gamle naustene og dermed det gamle sjøbruksmiljøet.

Litteratur