Erkeengelen Mikael

Erkeengelen Mikael (også Michael, St. Mikael, Sct. Mikael etc.) er en av de tre englene som er navngitt i Bibelen, og har en fremtredende plass i katolsk fromhetsliv. Han regnes som beskytter for de avdøde, for soldater og for en rekke andre grupper. Som den engel som ifølge Bibelen beseiret Djevelen (dragen) i tvekamp har han ofte blitt påkalt for å verne mot onde makter. Mikkelsmesse 29. september var en viktig dag i kirkeåret.

Illustrasjon fra "De gamle Kalkmalerier i vore Kirker" 1900 av Julius Magnus Petersen. Ballerup Kirke. Her veier Sankt Mikael sjelene. Andre steder avbildes han med sverd, tråkkende på en drage.

Mikael er en av de fire erkeenglene, sammen med Gabriel, Sariel (Uriel) og Rafael som ifølge jødisk og kristen tradisjon er plassert rundt Guds trone.

En rekke norske kirker var i middelalderen viet til St. Mikael. Særlig ser det ut til å ha vært vanlig å vie kirker på fjelltopper og knauser til ham, noe man også ser i andre land. Et eksempel i Norge er St. Michaels kirkeruinRokoberget i Løten.

I nyere tid er to katolske kirker i Norge viet til erkeengelen Mikael: St. Mikael i Hammerfest (1874) og St. Mikael i Moss (1989).

Kilder