Frederik August Bekkevold

Frederik August Bekkevold (født 18. mars 1830 i Christiania, død 17. januar 1911 samme sted) var lærer, lærebokforfatter og sanger. Han var yngre bror av Amalie Sofie Bekkevold og ble dermed Henrik Wergelands svoger.

Bekkevold sittende i midten foran på et gruppebilde.

Takket være svogerens velformulerte søknad fikk han fritak for skolepenger på Katedralskolen, der han tok eksamen med laud i 1849. Han tok også anneneksamen med laud og studerte i lengre tid, men uten å ta embetseksamen.

Han underviste i latin og fransk, som vikar på Katedralskolen og ellers ved flere private skoler. Så sent som i 1874 hadde han et lengre opphold i Paris for å studere det franske språk.

Han ga ut den mye brukte læreboken «Franske Stiløvelser for Begyndere og Viderekomne» (Kristiania 1876).

Frederik Bekkevold var i sin samtid en kjent sanger, med stemmeleie i bassbaryton.

Kilder og litteratur