Grønnegata 68 (Tromsø)

Grønnegata 64-70 med Sentrum Terrasse i ti etasjer.
Foto: Einar Dahl (2015).

Grønnegata 68 i Tromsø var bosted for flere børsemakere i sin tid. - Gammelt matr.nr. 9.

Børsemaker Olsen

Auksjonsskjøte til skredder Peter Mühl på bødker D. Thobiesens hus og grunn, datert 4. des. 1838, tinglyst 28. jan. 1839.

Skjøte fra P. Mühl til L. G. Blomkvist og bødker E. Olsen i 1842.

Skjøte fra L.G. Blomkvist og E. Olsen til skomaker L. Einersen i 1845.

Skjøte fra skomaker Einersen til bøssemaker E. Olsen i 1852.

I 1865 bodde børsemaker Erick Olsen her med kona Karen Hammer og fem barn samt børsemakersvenn Theodor Tande, urmaker Lars Gisvold med kona Ranveig Aalbue og fem barn og læregutt Johannes Wognild.

Børsemaker Pettersen

Skjøte fra bøssemaker E. Olsen til bøssemaker Jens Pettersen i 1874.

Børsemaker Jens Pettersen med kona Janette og børsemakersvenn Harjer Gundersen, styrmann Lars Hagerup med kona Johanne og datteren Anna, vaskeren Petronille Solberg, i 1875.

I 1885: Børsemaker Jens W. Pettersen med kona Magda og to barn, børsemakerlærling Martin Rasmussen, bakersvenn Mical A.H. Sørensen med kona Josefine og tre barn, fattiglem Kaorline Svenning.

I 1891: Jens Martin Pettersen med kona Magda Marie og datteren Nelly Judith, tjenestegutten Emil Larsen, Rasmus Ingbert Rasmussen med kona Flara Nathalie og tre barn.

I 1900: Børsemaker S.A. Andresen med kona Hilda og en sønn, formann på tønnefabrikk Hans Kristoffersen med datteren Hildur, blikkenslagersvenn Jørgen Kristoffersen, hushjelp Ragnhild Olsen.

Skjøte fra bøssemaker Jens Pettersen til blikkenslager Hans Kristoffersen i 1901

Blikkenslager Mathisen

Skjøte fra H. Kristoffersen til fabrikkformann M. Mathisen i 1902.

I 1910: Blikkenslager Martin Severin og Erikka Mathisen med en datter og pleiedatter, handelsbetjent Christen Ingemann og Johanne Udvik Nilsen, syerske Svanhild Udvik, diakon Peder Haaland.

I 1916: Blikkenslager Martin Severin, Erikka Kristine og Karoline Marie Mathisen, syersken Anna Adriansen, enke Themine Indine og vaskepike Eline Hansine Johansen, maskinist Martin og Anna Gurine Paulsen.

Byens kjøreskolepioner, Oskar Adolf Solem, skal ha bodd her.

Gavebrev fra Martin Mathisen til Mary Elinor Mathisen mot kår for giveren samt rett til å disponere eiendommen i samråd med erverversken til hennes fordel, samt rett for Karoline Marie Mathisen til å disponere en liten stue i bakgården. Den ledige grunn til gaten skal ikke kunne bebygges mens eiendommen er i erververskens besittelse. Datert 1936, tinglyst 12. jan. 1939.

Styrmann Fritjof og butikkdame Mary Wicklund, Anny Fagerelv og Sigrid Hemmingsen, syforretning, bankassistent Magnar og Henny Marcussen, hun drev trikotasje/garnforretning i Storgata 75, (1940).

Eid av fru Wicklund Hansen i 1946.

Butikkdame Mary Wicklund Hansen, Anny Fagerelv og Sigrid Hemmingsen, syforretning, (1946).

Lagerarbeider John Gran, kontorvikar Rudolf Gran, arbeider Einar Hansen, (1961).

Lauritz Nilsen, (1966).

Fru Kr. Grønjord, (1977/86), Rudolf Gran, (1977/86), Norges kristelige Student- og Skoleungdomslag, (1977/86).

Revet på 1990-tallet.

Adressen Grønnegata 68 er nå en del av Sentrum Terrasse, ferdigstilt i 2002.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.