Groset (Østre Toten gnr. 120/1)

Groset er en gard (gnr. 120/1) i Nordlia i Østre Toten. Eiendommen består av ca. 350 mål dyrka jord og 330 mål skau. De 70 måla med dyrka jord nord for Solheimsvegen tilhørte imidlertid nabogarden Askjum opprinnelig. I 1889 ble Synnerenga på Askjum kjøpt innåt, og i 1966 småbruket Solheim (den gamle husmannsplassen Askjumstuggua). Låven ble bygd i 1976, men både hovedbygningen og stabburet er gamle. I bygningen, som ble restaurert i 2018/19, fant de første møtene i Toten Vardalske Sparebank sted midt på 1850-tallet.

Groset
Groset Østre Toten.jpg
Den lange hovedbygningen på Groset
Først nevnt: 1595
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 120
Bnr: 1
Adresse: Nordlivegen 672

Pr. 2020 leier Groset også jorda på naboeiendommen Ask. Tidligere har også blant annet Berg og Nyland blitt forpakta. Både hjemme- og leiejorda brukes til korndyrking.

Navnet

I Norske Gaardnavne tolkes navnet som norrønt "*Gróarsetr eller Gróusetr, af Kvindenavnet Gró (Gróa)". Det kan imidlertid ikke utelukkes at forleddet kan være et elvenavn Gró, Flomelva, slik Groset i Asker og Hemsedal muligens kan forstås som. Groset ligger nemlig ved ei større elv, som nå kalles Grosetelva.

Elva renner gjennom Grosetdalen. Grosetbrua leder de farende på Nordlivegen over dalen og elva.

Husmannsplasser

  • Grosetbakken (nevnt i folketellingene fra 1865 til 1910, revet)
  • Grosetøgarden (nevnt i folketellingene fra 1865 til 1910, seinere utskilt som småbruk)

Utskilte tomter og bruk

 
Regning fra Nordliens Damptærskemaskine til Petter Moe, Groset (1892). Groset var en av gardene i Nordlia som hadde andel i dette ambulerende treskeverket.

Eierliste (ikke komplett)

Kilder og litteratur