Gudshus

Gudshus er en fellesbetegnelse på hus der det foregår en eller annen form for gudsdyrkelse eller annen religiøs aktivitet. Begrepet blir ofte brukt såpass vidt at det også favner buddhistiske templer, selv om det der ikke tilbes noen guddom. Den mest utbredte formen for gudshus i Norge er kirker og kapell, et resultat av kristendommens hegemoni gjennom nesten tusen år. Man finner også mange kristne bedehus rundt om i landet.

Interiør, synagogen i Trondheim.
Foto: Olve Utne (2007)

Andre typer gudshus man kan finne i Norge er synagoger (jødedom), moskéer (islam), buddhisttempler, sikhtempler og hindutempler.

Går man tilbake i tid til perioden før kristninga av Norge hadde man gudehov. Det finnes mange spor etter disse i form av lokale tradisjoner og stedsnavn.

Kilder

  • Store norske leksikon (2005-2007): Gudshus i Store norske leksikon på snl.no. Henta 13. mars 2024 frå https://snl.no/gudshus