Hafslo sogelag

Hafslo sogelag i Sogn vart skipa i 1953, med nedslagsfelt i gamle Hafslo kommune (Veitastrond, Hafslo, Indre Hafslo, Marifjøra, Solvorn, Ornes, Kroken og Kinsedal).

I §1 i lagslova heiter det: «Laget har til formål å fremja interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Luster kommune si historie, og so fortelje om folk sine levekår gjennom denne.»

Publikasjonar

Kjelde