Helgen

En helgen er en person som i noen kirkesamfunn anses med sikkerhet å ha oppnådd frelse ved sin død. De æres for måten de levde sine liv, og troende ber om forbønn fra dem. I Norge er det særlig Den katolske kirkes helgener det er knyttet tradisjoner til. I middelalderen var helgenkulter en svært viktig del av folks religiøse liv. Også Den ortodokse kirke og Den anglikanske kirke ærer helgener.

Olav den helliges martyrdød. Helgenkongen regnes som Norges nasjonalhelgen.

Siden middelalderen har det å utpeke en person som helgen i Den katolske kirke vært knyttet til en spesiell prosess, helligkåring. De fleste av de norske helgnene er ikke helligkåret gjennom en slik prosess, de ble utropt til helgener lokalt. Flere av dem er martyrer, «trosvitner», hvilket vil si at de ga sine liv for troens skyld. Deres status er universelt anerkjent, og flere av dem æres også utenfor Norge.

Det er syv katolske helgener som regnes som norske. Tre av dem (Olav, Sunniva og Hallvard) regnes også som helgener i Den ortodokse kirke, som også anerkjenner ytterligere en helgen (Trifon) med tilknytning til Norge. I Den anglikanske kirke finnes det, utenfor Norge, flere kirker som er viet til Olav den hellige.

I tillegg er barnabittpateren Karl Halfdan Schilling (1835 - 1907) fra Christiania erklært ærverdig (venerabilis), det andre av fire trinn i en helligkåringsprosess.

Helgnene er:

Navn Død Fra Beskrivelse Fest-/minnedag(er)
Hallvard Vebjørnsson 1043 Lier Bondesønn fra Lier, ofret sitt liv for å verge en fremmed kvinne under hans stand. 15. mai
Magnus Orknøyjarl 1115 Orknøyene Jarl på Orknøyene, martyr 16. april
Olav II Haraldsson 1030 Ringerike Konge av Norge, regnes som den som kristnet landet. Martyr. 29. juli
Ragnvald Orknøyjarl 1158 Jæren Jarl på Orknøyene, muligens martyr. 21. august
Sunniva av Selja Ant. slutten av 900-tallet Irland, knyttet til Selja Irsk prinsesse, led martyrdøden på Selja. 8. juli
Torfinn av Hamar 1285 Ant. Trøndelag Biskop av Hamar. 8. januar
Trifon av Petsamo 1583 Nær Novgorod Misjonær blant samene. 15. desember
Øystein Erlendsson 1188 Trøndelag Erkebiskop av Nidaros. 26. januar

I tillegg kommer Håkon V, som skal ha blitt regnet som hellig i Norge inntil reformasjonen. Ettersom hans kult er så gammel er det tillatt å nevne ham i liturgisk sammenheng, og dette blir blant annet gjort under katolske messer i Akershus slottskirke, hvor hans jordiske levninger hviler i krypten.

Vernehelgen

En vernehelgen er en helgen som anses å være spesiell beskytter for en gruppe, et sted eller lignende.

Noen viktige vernehelgener i Norge er:

Helgen Vernehelgen for/Beskytter mot
St. Clemens Sjøfarende
St. Hallvard Oslo
Olav den hellige Norge
St. Sunniva Ungdom
Grader av helligkåring i Den katolske kirke
  Guds tjener   →   Ærverdig   →   Salig   →   Helgen