Helletun (Jostedalen)

Helletun (Luster, gnr. 207/4) er eit gardsbruk i Krundalen i Jostedalen, Luster kommune. Bruket høyrer under matrikkelgarden Hellegård. Helletun sokna til Krundalen skule fram til krinsen vart nedlagd i 1963.

Helletun
Heljegarden.JPG
Heljegarden og Helletun (kvit stove), mot vest med Bergsetbreen i bakgrunnen
Rydda: ca 1909
Stad: Jostedalen
Sokn: Jostedalen
Fylke: Vestland
Kommune: Luster
Gnr.: 207
Bnr: 4

Helletun ligg ca 100 meter vest for tunet til Hellegård og grensar i vest mot Kruna. Bruket vart utskild frå bnr. 1 ved delingsforretning 18.6.1909, og gardshusa vart sette opp på same tida.

Det kommunale byggjefeltet Haugåsen vart fråskild utmarka til Helletun i 1981.

Kjelder og litteratur

  • «Helletun» i folketeljinga 1910 (Digitalarkivet)
  • Øyane, Lars E. (1994). Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune, s. 791-792. (Digital utgåve, NBdigital)