Historisk tidsskrift

Historisk tidsskrift kommer ut fire ganger i året med et samla sidetall på ca. 700. I tidsskriftet er det artikler, debatt, kommentarinnlegg og meldinger av historiefaglige bøker. Historisk tidsskrift ble grunnlagt i 1871 og har siden vært det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning. Tidsskriftet eies av HIFO og gis ut av Universitetsforlaget.

Redaksjonen har ambulert mellom de sentrale historikermiljøene i Norge. Fra 2010 til 2014 var det folk fra Institutt for historiske studier ved NTNU i Trondheim som redigerte tidsskriftet, og Ida Bull var hovedredaktør. Siden 2015 holder redaksjonen til ved UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø, med Narve Fulsås som hovedredaktør.

Redaktører

Redaktørstillingen i Historisk tidsskrift ble skilt ut fra formannsvervet i Den norske historiske forening (nå HIFO) i 1955. Fra da av var redaktørene:

Kilder og litteratur