Den norske historiske forening

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «HIFO»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Foreningens logo.

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869, med den hovedhensikt å utgi et norsk historiefaglig tidsskrift, Historisk tidsskrift, som utkom første gang i 1871, og som er Norges eldste eksisterende faglige tidsskrift. Første leder av foreningen var daværende riksantikvar Michael Birkeland (1830–1896).

Historie

I 1990 ble foreningen slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap til dagens organisasjon. Den sistnevnte foreningen hadde funksjon av å være norsk underkomité i Den internasjonale komitéen for historievitenskap, mens Norsk historikerforening (HIFO) var startet av yngre historikere i begynnelsen av 1980-årene som en profesjonsforening.

Den nye konsoliderte organisasjonen fikk navnet Den norske historiske forening med forkortelsen HIFO. Foreningen overtok funksjoner fra alle de tre eldre foreningene. HIFO har som mål å fremme norsk historieforskning, og å styrke faget historie i høyere utdanning og i skoleverket. En uttalt målsetting for foreningen er å arbeide for en bred formidling og bruk av historie i samfunnet samt å skape et samlende nasjonalt fagmiljø for historikere.

Foreningen har som mål å fremme norsk historieforskning, og å styrke faget historie i høyere utdanning og i skoleverket. En uttalt målsetting for foreningen er å arbeide for en bred formidling og bruk av historie i samfunnet samt å skape et samlende nasjonalt fagmiljø for historikere.

HIFO eier Historisk tidsskrift, som er den viktigste faglige publiseringskanalen for norsk historie. Foreningen utgir dessuten medlemsbladet Historikeren (tidligere HIFO-nytt), som inneholder stoff som vedrører HIFO, historikerprofesjonen og historiefagets plass i samfunnet. HIFO er medeier i Scandinavian Journal of History, som eies av de nordiske historikerorganisasjonene i fellesskap.

HIFO har en egen skoleseksjon som blant annet arrangerer årlige prosjektkonkurranser for elever i ungdomsskolen og videregående skole og etterutdanningskurs for lærere. Historiedagene 2010 ble arrangert i Bø i Telemark, mens arrangementet utgår i 2011 på grunn av Nordisk historikermøte i Tromsø. I 2012 arrangeres Norske historiedager i Bodø.

HIFO er medlem av Norges kulturvernforbund, Network of Concerned Historians og Network for Education and Academic Rights. Organisasjonen representerer Norge i Den internasjonale komitéen for historievitenskap (Le Comité International des Sciences Historiques).

HIFO deler årlig ut flere priser og stipender:

  • Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie.
  • HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift (HT-prisen) deles ut første gang i 2010.
  • HIFOs Fritt Ord-stipend er et publiseringsstipend for nylig uteksaminerte masterstudenter.
  • HIFOs reisestipend utdeles til HIFO-medlemmer etter søknad til å finansiere reiser av faglig art.

Formenn i Den norske historiske forening

Nielsen Yngvar.gif

Formenn i Norsk komité for historisk vitskap

Ledere av Norsk Historikerforening (HIFO)

Ledere av Den norske historiske forening (HIFO) av 1990

Redaktører av Historisk tidsskrift

Redaktørstillingen i Historisk tidsskrift ble skilt ut fra formannsvervet i Den norske historiske forening fra 1955. Fra da av var redaktørene:

Redaktører av HIFO-nytt og Historikeren

Norsk Historikerforening ga ut et medlemsskriv 1982–1984. Fra 1985 fikk dette navnet HIFO-nytt, med egen redaktør. Medlemsbladet ble videreført med konstitueringen av dagens HIFO i 1990. I 2010 skiftet bladet navn til Historikeren.

Eksterne lenker