Marthe Hommerstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marthe Hommerstad, 2022.

Marthe Hommerstad (født 31. desember 1975 på Asker fødehjem, Asker) er historiker med norsk politisk historie på 1800-tallet som hovedfelt. Hennes forskning omfatter også kjønnshistorie, sosialhistorie og rettshistorie, med vekt på politisk kultur og demokratisk utvikling i det lange 1800-tallet.

Hommerstad disputerte på avhandlingen Politiske bønder – bondepolitikk og Stortinget 1815–1837 ved UiO i 2012. Hun har vært tilknyttet NFR-prosjektene Demokratisk teori og historisk praksis og 1814 grunnloven – historisk virkning og sosial forankring, samt UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900. Hun har publisert bredt, fra både lokalhistoriske årbøker til internasjonale antologier, og utga i 2015 biografien Stridsmannen – Christian Magnus Falsen.

Hommerstad leverte sin hovedfagsoppgave i historie i 2003. Den handlet om odelsjenter og farbrorretten på slutten av 1700-tallet. Fra 2007 til 2014 var Hommerstad tilsatt ved IAKH, UiO, som stipendiat og forsker, før hun deretter var ansatt ved Stortingsarkivet. I 2022 overtok hun som seksjonsleder ved Norsk lokalhistorisk institutt etter Dag Hundstad.

I perioden 2016 til 2019 var hun leder av HIFO – Den norske historiske forening.

Hommerstad vokste opp i Asker og bor på Tanum i Bærum, sammen med sin datter og ektemann, Bård Frydenlund, som også er historiker. Slekta kommer imidlertid fra Hedemarken, med sterke røtter til Vallset og Stange.

Kilder