Hjelp:Retningslinjer

RetningslinjeneLokalhistoriewiki er et sett kjøreregler som skal gjøre det enklere å samarbeide om å bygge opp wikien.

Det er Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket som setter opp retningslinjene og som også forbeholder seg retten til å justere dem ved behov.

Juridiske spørsmål

Etiske vurderinger

Annet