Hobøl historielag

Hobøl historielag er et historielag i Hobøl i Indre Østfold kommune. Laget ble stiftet i 1977 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Østfold historielag.

Historielaget har til formål «å fremme gransking av bygdas historie og kulturminner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning. Laget vil gå inn for å bevare de fortidsminner som finnes i bygda og arbeide for museer og bygdetun, samt lokalhistorisk samling. Laget har også som formål å utgi trykksaker av lokalhistorisk interesse».

I 2019 hadde laget 140 medlemmer. Tallet har vært synkende; mange av ildsjelene har gått bort.

Hovedaktiviteter

Initiativtakere og viktige støttespillere til oppstart av laget var museumsbestyrer Johannes Sivesind, amanuensis Sven G. Eliassen og Kristian Strømshaug. Starten var preget av å ta vare på bygninger og kulturminner av historisk verdi. Historielaget ble en aktiv støttespiller og rådgiver for daværende Hobøl kommune, som tok over ansvaret og etablerte Hobøl Museum.

Laget arrangerer møter med lokalhistoriske foredrag, slektskurs og turer. I tillegg kommer skoleaktiviteteter, åpne museumsdager og ymse arrangement.

Historielaget i Hobøl har samla inn mange bilder, som etter hvert ble overført til Østfold Billedarkiv. Bildene ligger nå på Digitalt museum.

I 2019 fikk Hobøl historielag overdratt eiendommer, bygninger, samlinger og rettigheter fra Hobøl kommune. I tillegg ble alle rettigheter til bind 1-3 av Hobølboka og arbeidet med kommende bind overført til historielaget. Dette skjedde i forbindelse med at Hobøl skulle gå inn i nye Indre Østfold kommune.

Ledere

 • Elsa Margrethe Erøy (1977-1978)
 • Jens-Henrik Skjelderup (1978-1980)
 • Karen Helene Brødholt (1980-2011)
 • Asbjørn Hjorthaug (fra 2011)

Æresmedlemmer

 • Kristian Haskilt (1990)
 • Einar Lundeby
 • Hilda Karen Antonie Krogh Holand
 • Kristian Krogh
 • Karl Ingvar Hoff
 • Ole J. Kjærbu
 • Ottar Brødholt
 • Lars Aslak Egeberg
 • Arne Nystad

Publikasjoner

 • Aas, Ingrid: Ingrids minnebok. Utg. Hobøl historielag. 2005. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aubert, L.M.B.: Lars Hovihytten, eller Morderen og straffanstalten. Red. Einar Lundeby. Utg. Hobøl historielag. 2002, 56 s. ISBN 8290942052. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bærøe, Ludv.: Et bruderov. Sannferdig fortelling fra det forrige århundrede. Utg. Hobøl historielag. 1989. 93 s. ISBN 82-90942-00-1. Merknad: Opprinnelig utgitt: Kristiania : P. T. Mallings Boghandels Forl., 1891. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hobøl og Spydeberg i gamle dager. Utg. Hobøl historielag og Hobøl-Spydeberg rotaryklubb. 1982. 174 s.
 • Lars Rasch. Prosten, Karl den 12. og Hobøl. Dokumenter til prost Lars Rasch's livshistorie. Redigert av Einar Lundeby ofl. Utg. Hobøl historielag. 2000. 145 s. ISBN 82-90942-04-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundeby, Einar og Asbjørn Hjorthaug: Middelalderbrev. Om folk, gårder og kirkeliv i Hobøl fra 1210 til 1583. Utg. Hobøl historielag. 2005. 223 s. ISBN 978-82-90942-06-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trommelberg, Annie: Mor Smalop. Klok kone i Hobøl. Utg. Hobøl historielag. 1996. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, O.A. og Einar Lundeby: Mordet på Saksebøl : kriminalhistorie fra krigens tid. Utg. Hobøl historielag. 1991. 109 s. ISBN 8290942028. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker