Inderøy museums- og historielag

Inderøy museums- og historielag er historielag for det meste av Inderøy kommune i Trøndelag. Inderøy bygdemuseum ble stifta i 1901, Inderøy museumslag i 1977, i 1978 ble laget reorganisert og fikk det nåværende navnet. Etter reorganiseringa fikk laget langt flere arbeidsoppgaver. Dette førte til at det etter hvert ble valgt flere nemnder for de forskjellige deloppgavene.

Logoen til Inderøy museums- og historielag, tegna av Sigmund Jarle Stai.

Historielaget har «til formål å arbeide fram sansen for og kunnskapen om historie og kulturminne i bygda. Laget vil arbeide for å samle og verne om alt av historisk interesse, folkeminne m.m. fra skrevne og uskrevne kilder.»

I 2018 har laget 269 medlemmer. Dette er nesten ei dobling fra 1996, da medlemstallet var 137. Laget er medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Museum

Hovedaktiviteten fra oppstarten til reorganiseringa i 1978 var etablering av Inderøy bygdemuseum. Innsamling av gjenstander starta i 1901. De første museumsgjenstandene som ble gitt, ble lagra på et loft på Ner-Rol. I 1910 ble de flytta til koret på gammelkirka da det da ble lagt tak over dette. I årbøker for Nord-Trøndelag Historielag for åra 1925—27 er det melding fra bygdemuseet i gamle Sakshaug kirke. Der er det nevnt om gjenstandene og hvem som har gitt dem. For 1927 står det til slutt: «Museet har nå i alt 262 listeførte nummer gjemmerommet - koret er nå så fult at det er nesten sprengt». Det var oppsatt en bordvegg i kordøra. Steinkjer Museum hadde også en del ting til oppbevaring der, som de fikk tilbake da det ble eget museum på Steinkjer.

De første husa ble flytta til museumstomta på 1950-tallet.

Hovedaktiviteter i nyere tid

 • Oppsetting av skuespill med lokalhistorisk tilsnitt og lokale forfattere.
 • Rydding og merking av «Gamle Kongeveg» fra Husby i Verdal til Vådal i Steinkjer.
 • Flere bygninger og gjenstander. Tre bygninger plassert utenfor museumsområdet.
 • Drift og vedlikehold av jekta Pauline, inkludert formidling i samarbeid med andre.
 • Årlig opplegg for ungdomsskoleelever (8. klasse) og barnehagebarn på museet.
 • Utstillinger på tilgjengelige steder. Eksempler er «Idrettshistorisk utstilling», «Kvinnen fra Hol» (gravfunn), «Aake O Verdal» og årlig tekstilutstilling hos reiselivsbedrift.
 • Årlig «Sommerprogram» med formidling av lokalhistorie.
 • En stor jubileumsutstilling i 2001 (100 år etter oppstarten).
 • Registrering av stadnavn (i oppstartfasen).

Publikasjoner

 • Eynni Idri, årbok, årlig fra 1987.
 • Vers på Inderøymål. Dikt av Lorns Fossum. (Nye opplag ca. 1995 og 2008).
 • Erik Bøl og folket etter han, 2 bind + navneregister.
 • Spor i landskapet. Registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner, sagbruk og anna verksemd samt gamle ferdselsvegar i Inderøy.
 • Inderøyboka. Inderøy, Røra, Sandvollan. Gårdshistorie fra 1937. Opptrykk.
 • Inderøyboka. Heim og Folk, 5 bind.
 • Fotobok Straumen.
 • Håkon Lyngstad 1916 -1994. Inderøymaler i 50 år. Minnebok laget til utstilling av hans maleri og tegninger.
 • Bygd i Bevegelse: Bind 1. Inderøys historie fra 1800 – 1935.
 • Bygd i Bevegelse: Bind 2. Inderøys historie fra 1935.

Utgivelse av lokalhistorisk kalender med bilder fra 1989.

Ledere

 • Før 1917: Ingvald Sakshaug
 • 1917: Ole A. Sakshaug
 • 1919: Steffen Vist
 • 1920-? Ingvald Sakshaug
 • 1948–1974: Gudmund Leren
 • 1978–1982: Bernt Gullbrekken
 • 1983–1984: Oddny Stavran
 • 1984:Petter Klepp
 • 1985–1992: Ragnhild Lyngstad
 • 1993: Åge Ystad
 • 1994–1997: Anne Mari Svare Holand
 • 1998–1999: Petter Klepp
 • 1999–2005: Knut Daling
 • 2005–2011: Kjetil Klepp
 • 2011– Åshild Vang

Andre sentrale personer

 • Svein Kvistad, redaktør av årboka Eynni Idri 1987–2010
 • Liv Skogset Værdal, redaktør av årboka fra 2011
 • Ola Gangstad, ansvarlig for lokalhistorisk kalender fra 1993

Kilder

Se også