Bibliografi:Inderøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Garden Sund har vært prebendegård, kapellangård og amtmannsgård, og Sund Folkehøgskole hadde tilhold her de første åra. Fotografi fra Nord-Trøndelag i bilder (1957).
«Futen og skrivarn», bautasteinene på Hommelsbakken. Fotografi fra Nord-Trøndelag i bilder (1957).
HyllaRøra, fotografi fra Nord-Trøndelag i bilder (1957).
Vinjesjøen, Sæteråshuset i Mosvik i 1956.
 • Austad, Kristian: «Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Erlandsen, Arvid: Kirknesvaag sagbruk & høvleri AS : 75 års sagbrukshistorie 1917-1992. Utg. Kirknesvaag sagbruk & høvleri. 1992. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gran, Reidar: "Spor i landskapet: registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner, sagbruk og anna verksemd samt gamle ferdselsvegar i Inderøy". Utg. Inderøy museums- og historielag. 1995. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granhus, Bjarne: Fra stabbur til forretningssenter : Inderøy Forbruksforening gjennom 100 år, 1970.
 • Groven, Gunnar: Sund : den eldste folkehøgskolen i landet : 1868-1993. Utg. [Sund folkehøgskole]. 1993. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gynnild, Gustav: Sparbu Handelslags historie. Steinkjer 1997
 • Jacobsen, Arne: Jubileumsskrift 75 års-jubileet 1972 [Om Hylla hagebruksskole, senere Staup hagebruksskole.]. Utg. Staupslaget. 1972. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning : Inderøy Arbeiderparti 100 år 22. mai 2010. Utg. Inderøy Arbeiderparti. Steinkjer 2010
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Volhaugen frå 1600-til 1900-tallet. Utg. Inderøy museums- og historielag. 2004. Særtrykk. S. 15-43.
 • Kjelaas, Arnstein: Margrethe og Arnt Hegdal : aner og etterkommere 1643-2008. Utg. A. Kjelaas. Bodø. 2008. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristoffersen, Kjersti: «Sakshaug gamle kirke. Ny kunnskap om bygningshistorien» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Kristoffersen, Kjersti Holien: «Kirkebygging i middelalderen. Søkelys på byggingen av Sakshaug gamle kirke» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Kvistad, Svein: «Fjordkulturmiljøet på Inderøy, og arbeidet med jekta «Pauline»» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Kvistad, Svein (red.): Inderøy idrettslag 1863-2003 : Norges eldste idrettslag. Utg. Idrettslaget. Sakshaug. 2003. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvistad, Yngve: Sundnes jubilerer : 150 års jubileum for Sundnes brenneri. Utg. Norske potetindustrier. Sakshaug. 1994. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Olav Andr.: «Endelikta til Rinnanbandens nestkommanderende» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009.
 • Moen, Olav Andreas: «Striden om den første brua over Straumen i Inderøy» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s.
 • Rygh, O.: Oplysninger til Trondhjemske Gaardnavne. [1] : (Inderøen, Ytterøen, Rissen). Utg. Interessentselskabets bogtrykkeri. Throndhjem. 1883. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røflo, John: Salbergskjerka i sagn og soge i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Røli, Marit Gullberg, Åshild Vang: Aldersheim på Straumen : en epoke på 80 år 1918-1998. Utg. [Interesseforeninga for Inderøy sjukeheim]. 1998. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sakshaug, Dagfinn: «Krigen i 1940, trefningene ved Røskje, Røra» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2000
 • Sivertsen, Nils, Bjarne Lyngstad (red.): Sund folkehøgskule : Stjørdal 1868 - 2dre november - Inderøy 1928 : eit minneskrift. Utg. [Folkehøgskulen]. 1928. 249 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skevik, Olav: «Sakshaug-kjerka 800 år» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Solem, Rolf Arne: «Hustad-kjerka på Sandvollan» i Trøndelag -82:Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Steinsli, Jartrud Kristine: Transport infrastructure and regional development. A case study of Skarnsundet bridge. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Strugstad, G. R.: Sparbu og Egge Sparebank gjennem femti aar: 1873-1923, Stenkjær 1923
 • Uddu, Per Kvistad (red.): Seniorfotballens historie 1928-1990 : med hovedvekt på 1970-tallet. Utg. Inderøy idrettslag. 2013. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Verdal, Aake O.: Glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1968
 • Verdal, Aake O.: Nye glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1969
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Wale, Astrid: Bygd i bevegelse : Inderøys historie : Bind 1: 1800-1935. Fagbokforlaget, 2018. ISBN 9788245024494. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wale, Astrid: Bygd i bevegelse : Inderøys historie : Bind 2: 1935-2012. Fagbokforlaget, 2020. ISBN 9788245034394. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øfsti, Robert: «Du ska våttå kor du kjæm ifra. Fire utsiktspunkt til Nils Aas sin kunst» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Aas, Johan: Hylla Hagebruksskole 1897-1918 : Staup Hagebruksskole 1919-1947. Utg. Verdal boktrykkeri. 1947. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Mosvik

 • Fredly, Mentz Alfred. Gammelt atett : om nedlagte og frikjøpte husmannsplasser på Framverran. Eget forlag, 1993. 259 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Køppen, Fridtjof. Mosvik sparebank 1862-1962. 1962. (Utvidet og videreført i Årbok for Mosvik historielag 2012). 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Markhus, Tordis mfl.: Vestvik kirke : fra middelalder til nåtid : kirke og samfunn. Utg. Mosvik menighetsråd. 2005. 274 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vennes, Per. Jubileumsberetning 1907-2007 : Verran sparebank. 2007. 38 s. ISBN 978-82-303-0973-5.
 • Staberg, Erlend: Knuken, Galten og Meltingen - stedsnavn fra Mosvika. Etymologi og navnesemantikk med materiale fra Mosvika. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 2000.

Tidsskrifter og årbøker

Status bygdebokarbeid

 • Bygdebok for Mosvik er fire bind med heim og folk. Utgitt 2010–2016 og fullført.
 • Inderøybøkene. Heim og folk er fem bind med heim og folk. Utgitt 2007–2011 og fullført.
 • Allmenn historie er fortalt i 2 bind av Ystad og Sakshaug 1973, og i 2 bind av Astrid Wale 2018-2020.
 • Pågående bygdebokprosjekt etablert 2021 tar sikte på å utgi en antologi/artikkelsamling i ett bind med historiske punktnedslag fra arkeologisk tid og fram til 1700-tallet. Leder av nemnda er Morten Olsen Haugen.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18871124 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: fødselsdag, Amerikanske forhold, Familieforhold, Årsvekst og avling, tresking, Helse og sykdom, amerikapakke, snus, Økonomiske kår, lavkonjunkturer, priser,
 • År: 18941021 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, Nærmiljø, dødsfall, amerikapakke, briller, Alderdom, Helse og sykdom, gikt, mavesykdom, influensa, Økonomiske kår, priser,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2152 (INDERØY)
Et brev fra Inderøyning i den amerikanske borgerkrigen 1865. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 49 (1971-72). S. 59-61. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Avsendar Ole L. Ferstad.
 • Dagbok (2153 INDERØY)
Lars Røes dagbok 1848. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 12-14. Merknad: Utdrag. Forfattaren budde på garden Sundnes.
 • Dagbok (2154 INDERØY)
Rolsboka. Ei dagbok fra 1784-1905. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 26 (1946). S. 71-90; årg. 27 (1947) s. 64-98; årg. 28 (1948) s. 42-65. Red. Gudmund Leren. Merknad: 4 forfattatar. Skrive på garden Øver-Rol.
 • Folketeljing 1865 (2155 INDERØY)
Folketelling 1865 Inderøy. B.1-2: Sakshaug sokn. B.3: Hustad og Salberg sogn, samt strandstedet Strømmen. Utg./red. Henry Mære. 1974.
 • Kongebrev – løyve (2156 INDERØY)
Handelen i Kvitvangsvågen. Handelsstedene Korsen og Vågen på grensen mellom Inderøy og Sparbu. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 42-65. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Løyve til handel og gjestgjevardrift for Korsen 1745.
 • Lesering (2157 INDERØY)
Rodebog for Udøens Læseselskab. I: Eynni Idri. 1990. S. 73-76. Utg. Inderøy museums- og historielag. Merknad: Frå 1886-88. Oppgjev namn på medlemar a leseringen og tittel på sirkulerande bøker.
 • Skifte (2158 INDERØY)
Omkring gamle slekter på Gjørv. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 41 (1961). S. 91-126. Red. John Aasum. Merknad: 2 skifte, frå 1690 og 1698.
 • Tingsvitne ; gavebrev ; eigedomsdokument – makeskifte, skøyte (2159 INDERØY)
Noen diplomer om Snartingen på Inderøy. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 35-46. Red. Audun Dybdahl. Merknad: 4 brev 1588-1629.
MOSVIK
 • Amerikabrev (2184 MOSVIK)
Amerikabrev I-III. I: Årbok for Mosvik Historielag. Årg. 4 (1989-90). S. 6-15. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Job P. Lilledahl 1875, Thomas Nilsen Taraldsgaard (Sliper) 1879, Job H. Dahl 1932 - .
 • Folketeljing 1865 (2185 MOSVIK)
Folketelling 1865. Mosvik. [198-]. [S.l]. 61 s.
 • Husmannskontrakt (2186 MOSVIK)
"Denne plads, Myhrenget kaldet...". I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 1 (198586). S. 29-32. Merknad: Myrenget under Slipren 1837.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (2187 MOSVIK)
Sølvskatten i Mosvik. Utg. Mosvik historielag. I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 2 (198788). S. 24-29. Merknad: Avfotografering av originaldokumentet.
 • Supplikk ; kongebrev - løyve (2188 MOSVIK)
Sagbruket ved Slipersjøen. I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 2 (198788). S. 30-37. Merknad: Gjeld sagbruksløyve 1776.

Aviser