Bibliografi:Inderøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Austad, Kristian: «Spredte glimt fra en som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Gynnild, Gustav: Sparbu Handelslags historie. Steinkjer 1997
 • Granhus, Bjarne: Fra stabbur til forretningssenter : Inderøy Forbruksforening gjennom 100 år, 1970.
 • Inderøy Samvirkelag 1914-1964 v/styret, Verdal 1964
 • Inderøyboka. Ei bygdebok for Inderøy, Røra og Sandvollan. 3 b. Utg. Inderøy kommune. 1937-73.
  • B.1, del 1-2: Andreas Ystad, Ingvald Sakshaug, Kristen R. Møllenhus: Den ålmenne delen. 1973. 427 og 462 s.
  • Melding: Skevik, Olav i Heimen, b. XVII, s. 39–41.
  • B.2: Sakshaug, Ingvald og Andreas Ystad: Gårdshistorie. 1937. 678 s.
  • B.3: Ystad, Andreas: Soga om husmenn, plassar og strandbuarar. Med eit tillegg om husmannshusa (byggjemåten) ved Erling Jarl Johnsen. 1964. 765 s.
 • Jünge, Åke: Bygdesamar i Volhaugen frå 1600-til 1900-tallet. Utg. Inderøy museums- og historielag. 2004. Særtrykk. S. 15-43.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristoffersen, Kjersti: «Sakshaug gamle kirke. Ny kunnskap om bygningshistorien» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Kristoffersen, Kjersti Holien: «Kirkebygging i middelalderen. Søkelys på byggingen av Sakshaug gamle kirke» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Kvistad, Svein: «Fjordkulturmiljøet på Inderøy, og arbeidet med jekta «Pauline»» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Moen, Olav Andreas; Værdal, Liv Skogset mfl: Inderøybøkene. Heim og folk. Utg. Inderøy museums- og historielag. 2007-
  • B.1: Sandvollan. 2007. 360 s. ISBN 978-82-993533-1-1.
  • B.2: Røra. 2008. 409 s. ISBN 978-82-993533-2-8.
  • B.3: Utøy og Kjerknesvågen. 2009
  • B.4: Sakshaug del I. 2010
  • B.5: Sakshaug del II. 2011
 • Moen, Olav Andr.: «Endelikta til Rinnanbandens nestkommanderende» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009
 • Moen, Olav Andreas: «Striden om den første brua over Straumen i Inderøy» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Røflo, John: Salbergskjerka i sagn og soge i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Sandvollan Samvirkelag: Årsmeldinger og regnskap:1936-1954. Se Kjeldearkivet:[1]
 • Sakshaug, Dagfinn: «Krigen i 1940, trefningene ved Røskje, Røra» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2000
 • Skevik, Olav: «Sakshaug-kjerka 800 år» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Solem, Rolf Arne: «Hustad-kjerka på Sandvollan» i Trøndelag -82:Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Strugstad, G. R.:Sparbu og Egge Sparebank gjennem femti aar: 1873-1923, Stenkjær 1923
 • Verdal, Aake O.: Glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1968
 • Verdal, Aake O.: Nye glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1969
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Øfsti, Robert: «Du ska våttå kor du kjæm ifra. Fire utsiktspunkt til Nils Aas sin kunst» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
MOSVIK
 • Bygdebok for Mosvik. Utgitt av Bygdeboknemnda; Mosvik kommune. ISBN 978-82-993302-5-1 kpl
  • Bind 1. 2010. Gårdsnummer 1-13. 657 sider. ISBN 978-82-993302-6-8
   Første bind er en revidert utgave av: Svein Berg: Gårds- og brukerhistorie Mosvik. Bind 1. Gårdsnummer 1-13. 1994. 495 s.
  • Bind 2. 2011. Gårdsnummer 14-18. 556 sider. ISBN 978-82-993302-7-5. I dette bindet: Vinje bruk og sentrumsbebyggelsen
  • Bind 3. 2013. Gårdsnummer 19-39. 550 sider. ISBN 978-82-91273-30-3. I dette bindet: Gårdene vest for Mossa, fra Meltingen til Skarnsundet
  • Bind 4. 2016. Gårdsnummer 40-57. 787 sider. ISBN 978-82-91273-33-4. I dette bindet: Framverran/Vestvik sogn
 • Ansnes, Sigurd. Mosvik kirke 100 år. 1984. ISBN 8272790262
 • Fredly, Mentz Alfred. Gammelt atett : om nedlagte og frikjøpte husmannsplasser på Framverran. Eget forlag, 1993.
 • Køppen, Fridtjof. Mosvik sparebank 1862-1962. 1962. (Utvidet og videreført i Årbok for Mosvik hsitoreilag 2012.
 • Nyborg, Jorolf: Mosvik kommune : 100 år : 1901-2001 2001. 96 s. ISBN 82-993302-4-6.
 • Vennes, Per. Jubileumsberetning 1907-2007 : Verran sparebank. 2007. 38 s. ISBN 978-82-303-0973-5
 • Markhus, Tordis, mfl. Vestvik kirke : fra middelalder til nåtid : kirke og samfunn. 2005. 274 s. ISBN 82-303-0554-4

Tidsskrifter og årbøker:

Bygdebøker under arbeid

 • Arbeidet med Inderøys historie. Bygd i bevegelse. 1800-nåtid begynte i 2014. Prosjektet omfatter 2 bind allmenn historie, med vekt på økonomisk og sosial historie, samferdsel, samfunnsendringer, migrasjon. Arbeidet skjer i regi av Inderøy museum og historielag, som har en avtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag. HiNT ansetter forfatter og stiller med prosjektleder/mentor for forfatteren. Avtale inngått juni 2014. Astrid Wale begynte i fireårsengasjement for bygdebokforfatter 1.1.2015. Prosjektet har mottatt 3 mill kr i støtte fra Inderøy kommune.
 • Bygdeboknemnda ser også muligheten for et nytt bind med eldre tids historie: Inderøys historie. Bygd i begynnelse. Inntil 1800. Dette er verken ferdig utredet eller finansiert.

Hovedoppgaver 1907-

 • Staberg, Erlend: Knuken, Galten og Meltingen - stedsnavn fra Mosvika. Etymologi og navnesemantikk med materiale fra Mosvika. NTNU 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Mosvik
 • Steinsli, Jartrud Kristine: Transport infrastructure and regional development. A case study of Skarnsundet bridge. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Mosvik [Merknad: Inderøy: se også Mosvik]

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18871124 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: fødselsdag, Amerikanske forhold, Familieforhold, Årsvekst og avling, tresking, Helse og sykdom, amerikapakke, snus, Økonomiske kår, lavkonjunkturer, priser,
 • År: 18941021 Fra: Ole Næss (far), Inderøy, Nord-Trøndelag Til: Lorents Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, Nærmiljø, dødsfall, amerikapakke, briller, Alderdom, Helse og sykdom, gikt, mavesykdom, influensa, Økonomiske kår, priser,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2152 (INDERØY)
Et brev fra Inderøyning i den amerikanske borgerkrigen 1865. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 49 (1971-72). S. 59-61. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Avsendar Ole L. Ferstad.
 • Dagbok (2153 INDERØY)
Lars Røes dagbok 1848. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 12-14. Merknad: Utdrag. Forfattaren budde på garden Sundnes.
 • Dagbok (2154 INDERØY)
Rolsboka. Ei dagbok fra 1784-1905. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 26 (1946). S. 71-90; årg. 27 (1947) s. 64-98; årg. 28 (1948) s. 42-65. Red. Gudmund Leren. Merknad: 4 forfattatar. Skrive på garden Øver-Rol.
 • Folketeljing 1865 (2155 INDERØY)
Folketelling 1865 Inderøy. B.1-2: Sakshaug sokn. B.3: Hustad og Salberg sogn, samt strandstedet Strømmen. Utg./red. Henry Mære. 1974.
 • Kongebrev – løyve (2156 INDERØY)
Handelen i Kvitvangsvågen. Handelsstedene Korsen og Vågen på grensen mellom Inderøy og Sparbu. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 42-65. Red. Kjell Saxvik. Merknad: Løyve til handel og gjestgjevardrift for Korsen 1745.
 • Lesering (2157 INDERØY)
Rodebog for Udøens Læseselskab. I: Eynni Idri. 1990. S. 73-76. Utg. Inderøy museums- og historielag. Merknad: Frå 1886-88. Oppgjev namn på medlemar a leseringen og tittel på sirkulerande bøker.
 • Skifte (2158 INDERØY)
Omkring gamle slekter på Gjørv. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 41 (1961). S. 91-126. Red. John Aasum. Merknad: 2 skifte, frå 1690 og 1698.
 • Tingsvitne ; gavebrev ; eigedomsdokument – makeskifte, skøyte (2159 INDERØY)
Noen diplomer om Snartingen på Inderøy. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 35-46. Red. Audun Dybdahl. Merknad: 4 brev 1588-1629.
MOSVIK
 • Amerikabrev (2184 MOSVIK)
Amerikabrev I-III. I: Årbok for Mosvik Historielag. Årg. 4 (1989-90). S. 6-15. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Job P. Lilledahl 1875, Thomas Nilsen Taraldsgaard (Sliper) 1879, Job H. Dahl 1932 - .
 • Folketeljing 1865 (2185 MOSVIK)
Folketelling 1865. Mosvik. [198-]. [S.l]. 61 s.
 • Husmannskontrakt (2186 MOSVIK)
"Denne plads, Myhrenget kaldet...". I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 1 (198586). S. 29-32. Merknad: Myrenget under Slipren 1837.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (2187 MOSVIK)
Sølvskatten i Mosvik. Utg. Mosvik historielag. I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 2 (198788). S. 24-29. Merknad: Avfotografering av originaldokumentet.
 • Supplikk ; kongebrev - løyve (2188 MOSVIK)
Sagbruket ved Slipersjøen. I: Årbok for Mosvik historielag. Årg. 2 (198788). S. 30-37. Merknad: Gjeld sagbruksløyve 1776.

Aviser