Bibliografi:Røros kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aspaas, Kristen: «Verksskolen i Røros Bergstad for to hundre år siden». I: Heimen, b. XVII, s. 163–170.
 • Donali, Ingeborg og Kari Indseth: Rørosordboka. Utg. Røros museums- og historielag. 2015. 591 s. ISBN 978-82-997792-8-9.
 • Festskrift i anledning Røros kirkes 150 års jubileum. 1784-15. august-1934. Utg. Røros menighetsråd. 1934. 35 s.
 • Fjellheim, Sverre: «Fra fangstbasert til nomadisk reindrift i Rørostraktene» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Haarstad, Kjell: Sørsamisk historie : ekspansjon og konflikter i Rørostraktene 1630–1900. Utg. Tapir. 1992. 307 s.
  • Melding: Lundkvist, Sven i Heimen, b. XXX, s. 216–218.
 • Irgens, Aage Henrik: Opplysninger om en slekt Norfior (Nordfjord) ved Røros kobberverk. Med en kort innledning om verkets opprinnelse, Bergstadens tidlige befolkning og arbeidsforhold. Utg. Amneus 1961. 192 s.
 • Kollandsrud, Gullik; Øverås, Ola H.; Heden, Einar: Framtid for fortiden. Pilotprosjektene. Utg. Dreyer 1977. 155 s.
 • Kvikne, Olav: Bergstaden. Utg. Aschehoug, 1942. 125 s.
 • Larsen, Finn Birger: «Rørosarbeidernes levestandard på 1700-tallet». I: Heimen, b. XIX, s. 171–182.
 • Møller, Roald: Gamle dialektuttrykk (...). Utg. Breidablikk forl. 2005. 58 s.
 • Nissen, Gunnar Brun: Røros kobberverk 1644-1974. 1976. 298 s. ISBN 82-7175-008-9
 • Prytz, J.: Beretninger om bosettningen i Røraas præstegjæld 1610-1710. Utdrag af Guldal fogedregnskaber og andre kilder. 1937. 90 s.
 • Røros bergstad og kobberverk 300 år. 1644 - 27. aug. – 1944. Utg. Jon Guldal 1944. 32 s.
 • Rørosboka. Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. Utg. Rørosbok-komiteen. 1942-74.
Bind 1. Natur folk og næringsliv.1942. 512 s.
Bind 2. Ole Øisang: Røros kobberverks historie. 1942. 476, 32 s.
Bind 3. Jon O. Indset, Oliver Moen, Olav Kvikne: Røros landsogn - Brekken. Gårds- og slektshistorie. 1957. 463 s.
Bind 4. Kristin Aspaas: [ingen tittel] 1974. 696 s. ISBN 82-7175-004-6
Bind 5. Kristin Aspaas: [ingen tittel] 1974. 392 s. ISBN 82-7175-005-4
Melding (av b. 4–5): Sandnes, Jørn i Heimen, b. XVI, s. 595–597.
 • Røros-samiske tekster. Del av Samiske samlinger. Opptegnet og oversatt av Knut Bergsland. Red. Ove Pettersen. Utg. Norsk Folkemuseum, 1992. 189 s. ISBN 82-90036-30-2
 • Røsoch, Henry: «Røros kobberverk». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 164–199.
 • Sakrisvoll, Anders: «Johan Falkberget og Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Vreim, Halvor: Pleien av et bybilde : gater og hus på Røros. Oslo 1944. 36 s. (Fortidsminner XXVII).
 • Ødegaard, Sverre: Røros. Vern og pleie av en historisk arv. Utg. Røros museums- og historielag 1982. 12 bl.
 • Østigaard, Arne Dag: Kristian Kvarts kammertjener og bergverkenes besettelse : historien om Joachim Irgens og Cornelia Bicker. Utg. Breidablikk forlag. 2010. 383 s. ISBN 9788292459232.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Boe, Randi: Endringer i skoglandskapet rundt nordre del av Femunden de siste 300 år. Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Geografi. Kommune: Røros
 • Dille, Roar: Folkeskolen i Rørosdistriktet i mellomkrigstida. En studie av skolens indre liv. Trondheim 1976 Fag: Pedagogikk
 • Egeland, Bente: Tre 1800-talls landsteder ved Røros Bergstad. NTNU 1997. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Røros
 • Gjelsvik, Ottar B.: Fjellnavn frå Røros-bygdene. Tillegg um nemningar for formasjonar i lendet. Oslo 1936 Fag: Norsk
 • Grut, Mari: Arealkonflikter mellom reindriftssamer og gårdbrukere på Røros. En studie av årsakene til konfliktene, og mulighetene for løsning gjennom ny Reindriftslov. NTNU 1996. Fag: Geografi. Kommune: Røros
 • Gynnild, Olav: Mellom lys og mørke. Arbeiderne ved Røros Kopperverk og det moderne 1664 - ca. 1685. En undersøkelse av forholdet mellom samfunnsendring og sosial protest. Universitetet i Tromsø 1994. Fag: Historie. Kommune: Røros
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Historie
 • Gåsemyr, Karl: Frivillige organisasjoner i grensebygder. Foreninger og lag i Røros/Brekken-området ca. 1870-1910. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Hov, Eva: Når gammellekan set dansaran på prøve. Om tvetydig takt i polsspel i Rørosområdet. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Røros
 • Larsen, Finn Birger: Rørosarbeidernes levestandard 1720-1807. Trondheim 1981 Fag: Historie
 • Leer, Gunn Elin: Personnavnbruken i Røros prestegjeld 1691-1995. NTNU 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Rørosheim 1993. Fag: Historie. Kommune: Røros [Merknad: Trondheim: Se også Røros]
 • Røttum, Hallgeir: En sammenligning av arbeidermiljøene rundt Røros og Løkken verk ca. 1910-1925, med henblikk på miljøenes radikalisme og valg av arbeiderparti høsten 1923. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Historie. Kommune: Røros [Merknad: Meldal: Se også Røros]
 • Singstad, Harald Borthen: Etnisitetsbegrepet i arkeologien belyst gjennom forskningshistorie. Landskapsbruksmåter som alternativ til etnisitet, med utgangspunkt i kvartsittmateriale fra Røros. NTNU 1997. Fag: Arkeologi. Kommune: Røros
 • Skår, Margrete: Framtidig landskapsendring i Vika, Røros kommune. Tre scenarier om hvordan ulike deler av landbrukspolitikken kan påvirke det framtidige landskapsbildet. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Røros
 • Østgård, Ivar: Bergverket og bøndene. Ei granskning av tilhøva ved Røros verk i tidbolken 1644-1700. Oslo 1940 Fag: Historie
 • Martinsen, Tor Anders Bekken: "Et livsspørgsmaal for Røros Kobberværk"? : moderniseringen av Røros kobberverk, 1877-1897. Trondheim 2010 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19010928 Fra: Berite Sofie Berg (søster), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Sosiale kår, Helse og sykdom, Familieforhold, Religiøsitet, Alderdom, levekår, Amerikanske forhold, brevskriving, boforhold,
 • År: 19010928 Fra: Kirsti O. Egtrøan (niese), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, dødsfall, Nærmiljø, brevskriving, fotografi, Alderdom, boforhold,
 • År: 1916 Fra: Thomas Høsøien, Røros, Sør-Trøndelag Til: Klaus Pedersen Kjelsberg, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Værforhold, Arbeidsliv, husdyr, høy, jernbane, militærtjeneste, Familieforhold,
 • År: 1916 Fra: Berit Sofie Berg (søster), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanne g.m. Klaus Pedersen Kjelsberg, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom, Helse og sykdom,
 • År: 19160531 Fra: Thomas Høsøien (bror), Røros, Sør-Trøndelag Til: Johanna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, brevskriving, Helse og sykdom, Arbeidsliv, Værforhold, vedkjøring, forsanking, Økonomiske kår, priser, jernbanearbeid, militærøvelse, Religiøsitet, dyrtid, ekteskap, Familieforhold, dødsfall,

Aviser