Bibliografi:Steinkjer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Alsaker, Per og Dag Bakka: «Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær» i Skipet 1991/ utgitt av Norsk skipsfartshistorisk selskap
 • Andersen, Jørn Haudemann: Beitstad Songlang 70 år: 1924-1994, Steinkjer 1994
 • Aunan, Arne: Kvam herad gjenom hundrad år, Steinkjer 1937
 • Aunan, Arne: Kne meieri 60 år : 1886 - 11. mars 1946, Steinkjer 1946. 23 s
 • Aune, Bjarne: Steinkjer folkeskole: 10 årsmelding 1945-1955, Steinkjer 1955
 • Aune, Tormod: «Fredrikke Marie Qvams skjulte agenda» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Bartnes, Henrik: Det gamle Beitstaden: kommune- og allmenhistorie 1837-1904, Steinkjer 1969
  • Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XV, s. 192–197.
 • Benum, Aksel: Husmennene i Egge : noen trekk av husmennenes historie i Egge. Steinkjer 1945. 130 s.
  • Melding: Islandsmoen, Olaus i Heimen, b. VII, s. 318–319.
 • Benum, Snorre: Benumslekta frå Ner-Benan i Beitstad, Oslo 1991
 • Beitstadboka, gårdshistoria. 1977-1994
  • B.1: Bartnes, Henrik: Elda-Haugen. 1977
  • B.2: Kvam, Haakon: Opdal-Solberg. 1985
  • B.3: Kvam, Haakon og Karl Odin Kvam. Utvik-Hervik. 1994
 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Tylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Bjerkem, Berit: «Dåpsdrakter og dåpskleda. Kåseri på Sparbudagen på Egge Museum 2004» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Bjerkem, Jakob: «Livets høgtider» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Bonsaksen, Gunnar: «Steinkjerdikteren Einar Solstad - en av de unge døde» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2005
 • Braset, Hans: Økonomisk rettferdighet, Sparbu 1945. 4 s
 • Braseth, Tor Odd: «Norges første postførende bilrute 100 år» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Brækken, Kristoffer: Brekken gård i Beitstad : Gårds- og ættehistorie, Steinkjer trykkeri as, 1956
 • Brækken, Kristoffer: Gårds- og ættehistorie for gården Bartnes nedre i Beitstad : 1693 til 1956 (263 år), Steinkjer trykkeri as, 1956
 • Brækken, Kristoffer: Bartnes Øvre i Beitstad : Gårds- og ættehistorie fra 1559, Steinkjer trykkeri as, 1959
 • Brækken, Kristoffer: Benan Øvre i Beitstad : Slekt og gård, 1965
 • Brækken, Kristoffer, «En husmannsgutts livsferd. J.A. Sandstad» i Årbok for Namdalen nr. 10, 1968
 • Bye, Arild: «100 år sidan Kristofer Uppdals gjennombrot» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal, 1983-1994
  • B.1: Allmenhistorie. 1983.
  • Melding: Skevik, Olav i Heimen, b. XXI, s. 137–139.
  • B.2: Allmennhistorie. 1984.
  • Melding: Skevik, Olav i Heimen, b. XXII, s. 167–168.
  • B.3-9: Gårds- og slektshistorie. Redigert av Tormod Aarholt. 1988-94
  • Melding (av b. 3): Krogstad, Bjørn R. i Heimen, b. XXVI, s. 235–236.
 • Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Utg. Bygdeboknemnda for Stod, Kvam og Egge. 2006-
  • B.1: Skjei, Jarle: Allmenn bygdehistorie fram til ca 1660. 2006. 556 s. ISBN 82-997213-1-8.
  • B.2: Skjei, Jarle: Allmenn bygdehistorie 1660-1860. 2011 378 s. ISBN 978-82-997213-4-9.
  • B.4A: Lyngstad, Roger: Folk og heimer i Kvam. Hegge-Grøtan. 2007. 592 s. ISBN 978-82-997213-2-5.
  • B.4B: Lyngstad, Roger: Folk og heimer i Kvam. Kvam-Knedal. 2012. 427 s.
 • Bækken, Gudbrand: En husmann fra Egge i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Eek, Kristin: De nye orglene i Steinkjer kirke, Design Trykk Steinkjer 2009
 • Elnan, Olaf E.: Beitstad og Malm Sparebank 100 år:1858-1958, Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri, Trondheim 1958
 • Erland, Sigve: Meieribruket i Steinkjerområdet 1847-1977, 1977
 • Five, P. B.: Stenkjær Meieri : 1877 - 1927, Steinkjer 1927. 53 s
 • Fjørtoft, Birgitte M. «Krigsfangeleiren på Valøya» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Flood, Ingeborg: Presteslekten Lund fra Stod. 2. utg. Oslo. 1947. 118 s.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VII, s. 380–381.
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam - feminist og stemmerettsstrateg i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2013
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam og kampen mot internasjonal kvinnehandel» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2014
 • Furuset, Kjell: «Plantenavn fra Sparbu etter Karl Braset» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Følling, Ivar: «Asbjørn Følling» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1988
 • Gangstad, Alf: Coop Stod BA 60 år:Jubileumsberetning 1946-2006, Steinkjer 2006
 • Gelius, Einar (red): Beitstad (Solberg)kirke 125 år : 1869 - 1994, Steinkjer 1994. 28 s.
 • Guin, Arne: «Litt om gamle rettar i allmenningane i Kvam og utnyttinga av dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Groven, Gunnar: Ved Byafossen i fjern og nær fortid, Steinkjer 2000. 192 s.
 • Grønli, Odd Birger: En by i Norge. Steinkjer-portretter. U.Å. 232 s. ISBN 82-8036-001-8.
 • Grønli, Odd Birger: En by i Norge 2. Tid for Steinkjer. Steinkjer 150 år, 1857-2007. 2006. 243 s. ISBN 82-8036-002-6.
 • Grønli, Odd Birger: Idealist og Steinkjerpatriot : Steinkjers grunnlegger Morten Smith Petersen, Steinkjer 2006. 15 s
 • Gynnild, Gustav: Sparbu handelslags historie. 1997.
 • Hammer, Svein Egil: «Minner fra Utvik og Solberggrenda» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Haraldsen, Jan: Beitstaden Historielag:en livskraftig 40-åring, 2007
 • Haraldsen, Jan: «Landbruksskoleelev fra Beitstaden i 1850» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Haraldsen, Jan: «Steinfjellbakken» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Hegdahl, Per Asbjørn: I dur og i moll. Steinkjer 2004
 • Hegstad, Harald: Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. Utg. Tapir ; KIFO perspektiv. 1996. 427 s. ISBN 8251912342. Merknad: Omhandler Mære (Steinkjer), Varhaug (Hå) og Kolbotn (Oppegård) menigheter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hermann, Erna Solberg: «Barneklede - barnestell. Kåseri på Sparbudagen på Egge Museum 2004» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Kjesbu, Johannes: Ingeborg: Journalistiske gløtt fra liv i Innherad i tida 1880 til 1914, Steinkjer Trykkeri A.s. 1950
 • Kluken, Morten: Med Bondeungdomslaget i Steinkjer i 100 år: 1909-2009, 2009
 • Knudsen, Emil: Mannen med den sjette sans. Trondheim 1935. 96 s
 • Knudsen, Finn (Kaptein): Minneboken om Steinkjer: En kavalkade i bilder av Steinkjer i arbeid og fest, Ødegaards Forlag A/S, Holbæk Eriksen & Co A.s., Trondheim U.Å. (1954)
 • Koldaas, Erling: Bygdenes by. En historisk bildekavalkade til Steinkjers 150-årsjubileum 2007. Utg. Historielaga i Steinkjer i samarbeid med Steinkjer museumslag og Egge museum. 2006. 220 s. ISBN 82ø-995204-6-0.
 • Koldaas, Erling og Morten Stene: «Et tegnet reisebrev fra 1849» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Koldaas, Erling: «Skattkiste i jubileumsgave» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kvinnekampen og Norges Røde Kors» i Trønder-Avisa 18. mars 2008
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Augusta Aasen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Daggry - socialdemokratisk maanedsblad» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Kvam Idrettslag: Kvam idrettslag (Stod skilauparlag) 90 år 21. februar : 1892 - 1982, U.Å. 8 s.
 • Kvam Samvirkelag: Lov for Kvam Samvirkelag, (Mønsterlover) Oslo 1945
 • Kvam sogns hesteforsikringsselskab 1874:Lømsen hestekasse 1953, Steinkjer Trykkeri A/S, U.Å.
 • Kvistad, Alf S.: Kvam Samvirkelag 50 år: 1946-1996, U. Å.
 • Langhammer, O. H.: Semsfossen Torvstrøfabrikk 50 år : 1897 -1947, Steinkjer 1947. 10 s.
 • Lund, Bjørn: Livet i Steinkjerskogene, Steinkjer U.Å. ISBN 82-995854-0-6
 • Lømsen Hestekasse: Kvam sogns hesteforsikringsselskab 1874 - Lømsen Hestekasse 1953, Steinkjer U.Å. (1953)
 • Macedo, Lars Lilleby: «Chamberlains kyllinger - nytt materiale om krigshandlingene i Nord-Trøndelag 1940» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • «Mediås, Odd Asbjørn»: Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra, Steinkjer 1977
 • Mediås, Odd Asbjørn: «Steinkjer faste skole fra 1851» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue- og folkeskolens historie i Beitstad, Steinkjer 1983
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992, 1996
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000
 • Mediås, Odd Asbjørn: Avspark! : Stenkjær fotboldklub, Steinkjer idretts- og fotballklubb, Steinkjer fotballklubb 1910-2000, 2000
 • Mediås,Odd Asbjørn: En kultur- og kunnskapsinstitusjon runder år : Steinkjer bibliotek 150 år : 1858-2008, Steinkjer 2007
 • Mediås, Odd Asbjørn: Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007, Steinkjer 2007
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skolehistoriske holdepunkt : Norsk og nordisk skolehistorie i årstall, Oslo 2010
 • Minsaas, Liv: «Tradisjoner ved barsel. Kåseri på Sparbudagen på Egge Museum 2004» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Moen, Eldrid: «Postkort Steinkjer-Namsos 1908» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2000
 • Moen, Erling: Steinkjer meieri gjennom 75 år : 1877-1952, Steinkjer 1952. 78 s
 • Moen, Jon R., Jakob Bjerkem og Johan Einar Bjerkem: Bagabu ungdomslag 100 år : 1899 -1999, Steinkjer 1999
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred II» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred III» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred IV» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred V» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Mære, Henry: Tigerbyen: Sparbu stasjonsområde, Sparbu mai 2003
 • Mære jordbruksskolelag 1906-1956:Jubileumsskrift, Steinkjer trykkeri, U.Å. (1956)
 • Mære Samvirkelag 1922-1947:25 år., Steinkjer U. Å.
 • Nordberg, Hans M.: Ordførere i Sparbu og Ogndal 1837-1963. 1963.
 • Nordgaard, O.: Stod i fortid og nutid. Utg. efter foranstaltning av en opnævnt komite. 1914-20
  • B.1: 1914. 126 s.
  • B.2: Med supplerende oplysninger om Steinkjer. 1920. 481 s.
 • Norges Statsbaner Hovedstyret: Nordlandsbanen S. Sunnan-Grong: Avslutningsrapport, Steinkjer 15. november 1933:

(https://www.google.no/search?q=Sunnan-Grongbanen&aq=f&oq=Sunnan-Grongbanen&aqs=chrome.0.57j62l3.11301&sourceid=chrome&ie=UTF-8#hl=no&q=Sunnan-Grong+Banen&spell=1&sa=X&ei=Zc5VUaLHNqqN4ATsg4CQAg&ved=0CCwQBSgA&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.bGE&fp=bc1e055e33a064d2&biw=1280&bih=899)

 • Nonstad, Knut Jørgen: Kjære Steinkjer : om Steinkjer i tid og rom, Steinkjer U. Å.
 • Overrein, Asbjørn: «Steinkjergården i Ogndal - begynnelsen til nye Steinkjer» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999
 • Overrein, Asbjørn: «Carsten Wimpelmann. En kulturspreder på Innherred i 1850/60-årene» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Overrein, Per: Barndom i 50-årene i Ogndal, Oslo 1994
 • Pedersen, Jac. Wicklem: Steinkjer 100 år. 1857-1957. Utg. Steinkjer kommune. 1957. 374 s.
  • Melding: Todal, Anders i Heimen, b. XI, s. 341–346.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Rødseth, Einar (Simon Gløgg): Dikt til heimbygda (Ogndal), Øvre Ogndal Ungdomslag, AS Offset-Trykk, Steinkjer 1985
 • Samvirkelaget Steinkjer 1912 50 1962, Birger Austads bok og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1962
 • Sandhaug, Otto (red): Bygdaminne frå Beitstad, Trondheim 1966. 55 s
 • Saxvik, Kjell: Handel og handelsmenn i gamle Steinkjer : trekk av byens handelshistorie, Steinkjer 1970
 • Saxvik, Kjell: Hodalsætta: The Hodal family: Fra Hodalen, Haugdal i Sparbu, Steinkjer 1977
 • Saxvik, Kjell: Skiidrett i Steinkjer gjennom 300 år : Fra skiløpersoldatens æra til vår tids folkeidrett. Steinkjer 1985. 227 s.
 • Segtnan, Jon: «Peder Hersleb fra Stod: 1700-talets fremst biskop og statskyrkjas trugne talsmann i Danmark-Norge» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Stene, Morten: «Landsskytterstevnet 2007 i Steinkjer» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Segtnan, Jon: «Eidsvollsmannen Hans Christian Ulrik Midelfart» i Årbok Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Selliaas, Arnt-Erik: «Johan Randulf Bull: Nordtrønderen som ble Norges første høyesterettsjustitiarius» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Skevik, Olav: Folk og fylker i fjerne tider. Inntrøndelag historie før 1600. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1997. ISBN 82-91316-28-7. 403 s.
 • Skevik, Olav: «Hylla i Beitstad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Skjei, Jarle og Marit Volan (red): For kirke i gammel og ny tid, Alstad Trykkeri, Steinkjer, Stod menighetsråd 1996
 • Skog, Helge: «Storalmen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Skoledirektøren i Nord-Trøndelag (red: Odd Asbjørn Mediås): Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år, Steinkjer 1988.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2006
 • Sognnes, Kalle: «Helleristningene ved Bøla» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2005
 • Sparbu-kalenderen 2003, Utg. Mållaget Sparbyggjen, Steinkj Offset-Trykk AS, 2003
 • Steinkjer Blandakor 1913-1988:75 år, A/S REKO, Steinkjer U.Å.
 • Steinkjer bokhandels Krønike 50 år:1939-1989. Steinkjer 1989
 • Steinkjer Damekor 1934-1974: 40-årsberetning, Steinkjer 1974
 • Steinkjer Ungdomskorps 30 år: 1925-1955, Steinkjer Trykkeri A/S 1955
 • Stene, Morten: Bli dus med Steinkjer, Steinkjer Avis, Steinkjer 1996
 • Stene, Morten: Mer dus med Steinkjer, Foreningen Gamle Steinkjer, 2000
 • Stene, Morten: «Steinkjer - landsskytterstevnenes arnested» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Stene, Morten: «Landsskytterstevnet 2007 i Steinkjer» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Stene, Morten: Steinkjer skytterlag 150 år : 1860 til 2010, Steinkjer 2010. 97 s.
 • Stene, Morten, Guttorm Foss og Sverre Finstad: Fra landhandel til hypermarked på 100 år: COOP Steinkjer 100 år, Coop Steinkjer SA, 2012
 • Stene, Morten: Aksjesselskabet Helge-Rein-By Brug: 96 års industrihistorie på Byafossen (1896-1992), Steinkjer 2018. 143 s.
 • Stene, Sigurd: Beitstad Samvirkelag 50 år : 1929 -1979, Steinkjer 1979.
 • Sterten, Haldis: «Anders Bertelsen Aasved» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Stod Ungdomslag 100 år 1873-1973, Alstad Offsettrykk, Steinkjer U.Å.
 • Strugstad, G. R.: Sparbu og Egge sparebank gjennem femti aar. 1873-1923. 1923.
 • Taraldsen, Nils: Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder. 1932
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. IV. s. 141.
 • Tørring, Andreas: Beitstaden kommunale elektrisitetsverk, Steinkjer 1989
 • Ungdomslaget Ogna: Ognaminne, Indtrøndelagens prentverk, Steinkjer 1900
 • Verdal, Aake O.: «Tre sparbygger; Karl Braset - Hans Braset - Peter Andreas Skjeflo» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1969
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Vongraven, Johannes: «Gustav Sjaastad (1902-1964)» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • «Karl Wanderås» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1948
 • Wekre, Eivind: Binde Meieri : 1888-1963, Oslo U.Å.
 • Wold, John: «En kunstnerbohem fra Steinkjer» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Ystgaard, Hans-Magnus: Da fylkesmannsgården var fylkesmannsgård i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Øfsti, Robert: «Vi må kjenne fortida for å kunne sjå samtida. Vi må sjå samtida for å kunne tenke framtida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Øverland, Berge: Egge kyrkje : historisk oversikt, Steinkjer 1967. 27 s.
 • Aarset, Ane-Charlotte Five: «Ola Five - geriljalederen med stort ansvar for Norges frihet i 1905» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2005

Tidsskrifter og årbøker:

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med Bygdebok for Stod, Kvam og Egge. Bind 1,2 og 4 er utgitt. Bind 3 kommer senere hvis finansiering blir mulig. Andre del av bind 4 skal komme i 2012 (forfatter: Roger Lyngstad), tredje del kommer trolig i 2014 og omhandler bosetningen i den ytre delen av Kvam. Roger Lyngstad har også startet arbeidet med bosetningshistorie i Stod, manus til ett bind er nærmest ferdig. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aaker, Reidun: Forurensing av Steinkjer kommunes drikkevasskilde Reinsvatn, omfang og mottiltak. NLH 1983 Fag: Landskapsarkitektur
 • Aune, Rønnaug: Talemål og skriftspråk. En studie i bruk av valgfrie former i bokmål blant skoleelever i Steinkjer. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer
 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. NTNU 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer
 • Brandtsegg, Marit: Byfornyelse - opprusting av utearealer i Steinkjer sentrum. NLH 1984 Fag: Landskapsarkitektur
 • Bratsberg, Bjørn Alexander: Steinkjerpositivet, et trøndersk bidrag til lirekassetradisjonen. NTNU 1996. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Steinkjer
 • Brosveet, Wenche: Kirkekunst og kirkebygging. Jakob Weidemann i Steinkjer kirke. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Steinkjer
 • Eek, Kristine: Orgelbygging i Trøndelag frå 1850 til 1940, Musikkvitskapeleg institutt NTNU, våren 2000
 • Knudtsen, Margunn Skjei: Befolkningsutviklinga i Stod prestegjeld ca. 1665-1801. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1986. Fag: Historie. Kommune: Steinkjer [Merknad: Sjekk etternavnet (Knudtsen?)]
 • Kristiansen, Sigurd: Friluftsområder i Steinkjer kommune. En brukerundersøkelse. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Lein, Anne Berit: Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. Et nærmere blikk på Ogndalsalmenningen. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Planfag. Kommune: Steinkjer
 • Lillevestre, Gry: Lokalbefolkningens syn på kulturlandskapet. Spørreskjemaundersøkelse blant lokalbefolkningen i Steinkjer kommune. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Steinkjer
 • Lund, Marianne: Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15 åringer i Steinkjer. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Sosiologi. Kommune: Steinkjer
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra allmueskole til folkeskole i Steinkjer kommune. Skolehistorie fra 1800 til 1890-åra. Trondheim 1974 Fag: Pedagogikk
 • Moe, Marit: Steinkjer - best i klassen? Det lokale næringslivets vurdering av Steinkjer kommunes tiltaksarbeid, med vekt på dens samfunnsentreprenørfunksjon og stedsutviklingsarbeid. NTNU 1997. Fag: Geografi. Kommune: Steinkjer
 • Mohrsen, Jens Bjarne: Steinkjer mannssangforening. Revyvirksomhet i 50 år - 1935-1985. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Steinkjer
 • Næss, Anne-Lovise: Blotet på Mære. Snorres skildring som religionshistorisk kilde. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Religionshistorie. Kommune: Steinkjer
 • Næstby, Inger: Om sted og forsvar i ei tid med store endringer. En case-studie av nedleggingen av Infanteriets øvingsavdeling på Steinkjersannan og dens konsekvenser for stedstilknytningen. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Steinkjer
 • Stenvik, Gunnar Morten: Fornminner i araelplanlegging. Oversikt over kjente fornminner og forslag til verne- og skjøtselsplan for Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. NLH 1982 Fag: Landskapsarkitektur
 • Sætherø, Unn: Ulstad Vestre Gård. NTH 1991. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Steinkjer (?) [Merknad: Kan også være Inderøy eller Stjørdal.]
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Ystgaard, Hans-Magnus: Bondebygd og stasjonsgrend: Strukturmobiliteten i Sparbu 1920-1960, Trondheim våren 1994. Fag: Historie. Kommune: Steinkjer.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18670425 Fra: Ingeborg Anna Thraa, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Peder Volden, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, barnedødsfall, Helse og sykdom, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 1896 Fra: Maren Anna Jørgensdtr. Sem (søster), Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Hans Edvard Jørgensen Sem, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Sparbu..., årbok 1980
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, jernbane, Kultur, skolegang, Økonomiske kår, priser, toll, Nærmiljø, giftermål, Politikk,
 • År: 19151221 Fra: Karl Braset, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Decorahposten, USA Eier: , Publisert i: Sparbu, Årbok 2000
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, melkekyr, sild, folkeminner
 • År: 19490328 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: foto, bilkjøring, amerikapakke, familiebesøk, bursdagsfeiring, gardiner, Værforhold, Amerikanske forhold, vareutvalg, butikker, vareknapphet, køer, Politikk, politiske partier, hussalg,
 • År: 19531212 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: Amerikanske forhold, norgesbesøk, Værforhold, koreakrigen, Nærmiljø, Helse og sykdom, bryllup, brokk,
 • År: 19550104 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: julekort, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, julefeiring, biltur, Nærmiljø, barnedåp, Alderdom, språkundervisning,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Almenning - brukarliste (2216 STEINKJER)
Utskrift av pantebok nr 5 (1794-1803) for Inderøy sorenskriveri, autorisert den 24 januar 1795. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. [Nr 1 (1985)]. S. 45-48. Merknad: Brukarar + avgifter for fjellengsletter i Nordre Skogn almenning 1797.
 • Brev (2217 STEINKJER)
Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i Bedstadsundet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 37-39. Merknad: Frå 1741. Også trykt i same årbok 1936 s. 63-65.
 • Brev (2218 STEINKJER)
Fra Beitstadprestens copibok. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 39-42. Red. N. Taraldsen. Merknad: Avsendar: Sokneprest Heltberg 1742.
 • Dagbok (2219 STEINKJER)
Dagbok 1854-1876. Fra Brunstad i Kvam, tidligere Stod. Utg. Nord-Trøndelag historielag og Kvam historielag. 1978. 271 s. Merknad: Skrive av Ingebrigt Brunstad.
 • Fattigstyreprotokoll (2220 STEINKJER)
Avskrift av forhandlingsprotokoll for Glasø fattigkrets 1891-1898. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstad. 1987. S. 68-85. Red. Andreas Tørring.
 • Folketeljing 1801 (2221 STEINKJER)
Folketelling Egge 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2222 STEINKJER)
Folketelling Forr 1801. Utg. / Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2223 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Mære. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 35 s.
 • Folketeljing 1801 (2224 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Skei og Henning. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1801 (2225 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Kvam og Følling sogn. Utg. Kvam historielag. 1982. 55 s.
 • Folketeljing 1865 (2226 STEINKJER)
Folketellinga 1865 for Steinkjer ladested. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 49-90. Red. John Aasum.
 • Folketeljing 1865 (2227 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Egge. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1865 (2228 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Stod. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1988. 40 s.
 • Folketeljing 1865 (2229 STEINKJER)
Folketelling 1865 Mære sogn i Sparbu. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 66 s. Merknad: Også utgitt av Asbjørn Ruud Hammer, 1990(?), 78 s.
 • Folketeljing 1865 (2230 STEINKJER)
Folketelling 1865 Sparbu. For Henning og Skei sogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 67 s. Merknad: Folketeljinga for Skei sokn 1865 er også utgitt av Ogndal historielag 1989 (64 s.).
 • Folketeljing 1865 (2231 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden prestegjeld. 1865. Malmo, Solberg og Aas sogn. Utg. Beitstaden historielag. 1991. 96 s.
 • Folketeljing 1865 (2232 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1983]. 88 s.
 • Folketeljing 1875 (2233 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1980]. 86 s.
 • Folketeljing 1875 (2234 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. Utg. Beitstaden historielag. [1982]. 95 s.
 • Folketeljing 1875 (2235 STEINKJER)
Folketelling Steinkjer 1875. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 49 s.
 • Folketeljing 1875, 1900 (2236 STEINKJER)
Folketelling 1875 og 1900 for Forr sogn i Stod prestegjeld. Utg. Forr historielag. 1985. 45 s.
 • Folketeljing 1891 (2237 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 Sparbu. Mære og Henning sokn. Utg. Sparbu historielag. 1985. 109 s. Red. Henry Mære, Asbjørg Holmsve.
 • Folketeljing 1891 (2238 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1986. 43 s.
 • Folketeljing 1891 (2239 STEINKJER)
Folketelling 1891 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1981]. 75 s.
 • Folketeljing 1900 (2240 STEINKJER)
Folketelling 3. desember 1900 for Kvam og Følling sokn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1987]. 56 s.
 • Folketeljing 1900 (2241 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden 1900. Utg. Beitstaden historielag. 1985. 202 s.
 • Folketeljing 1900 (2242 STEINKJER)
Folketelling 1900 for Egge her Utg. Egge historielag. 1985. 75 s. Red.
 • Folketeljing 1900 (2243 STEINKJER)
Folketellingen i Steinkjer 3.12.1900. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1985. 96 s.
 • Folketeljing 1900 (2244 STEINKJER)
Folketellinga 1901 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1988. 62 s.
 • Føderådskontrakt (2245 STEINKJER)
Et skjøte og kårbrev. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 3 (1989). S. 15-18. Red. Einar Noem. Merknad: Frå Støstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2246 STEINKJER)
Ein plasskontrakt. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1981. S. 49-50. Merknad: Hodalsaunet under Haugdal 1889.
 • Husmannskontrakt (2247 STEINKJER)
Husmannsplasser og -slekter på Innherred II. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 128-139. Red. Henry Mære. Merknad: Kåbergaunet under Tuf prestegard 1826.
 • Kongebrev (2248 STEINKJER)
Eit kongebrev frå 1616. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 34 (1954). S. 94-96. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.2, hf. 2 s. 9-11, Trondheim 1785.
 • Kongebrev - løyve (2249 STEINKJER)
Ymse gamalt frå Beitstad. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 28 (1948). S. 66-68. Red. Ole S. Vannebo. Merknad: Sagløyve 1753.
 • Norgesbrev (2250 STEINKJER)
Gode ven! Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 46-47. Merknad: Avsendar: Anna Nilsdatter Saur 1906.
 • Norgesbrev (2251 STEINKJER)
Kjære søn. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 48-50. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole H. Kløvgaardtrø og kona 1918.
 • Norgesbrev (2252 STEINKJER)
Amerikabrev. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1980. S. 17-20. Merknad: Avsendar: Maren Anna Sem 1896.
 • Soldatbrev (2253 STEINKJER)
Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. 1926. S. 5-11. Merknad: 2 brev 1808. Også trykt i "Sålaupen. Årbok for Ogndal historielag" 1991 s. 11-13 og 1992 s. 13-15.
 • Folketeljing 1865 (2255 STEINKJER)
Folketellinga 1865. Strandstedet Stjørdalshalsen. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 91-118. Red. Henry Mære.
 • Kallsbrev ; brev (2256 STEINKJER)
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 27 (1947). S. 32-42. Red. Gunnar Skavlan. Merknad: 4 brev 160709.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (2257 STEINKJER)
Nedre Stjørdals Herreds Matrikulskyld... efter den i Medhold Lov af 6te Juni 1863 foretagne Revision, endelig besluttet i Møde af Herredskommissionen den 29de Nov. 1869. [1869]. 4 s.

Aviser