Bibliografi:Steinkjer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur fra Steinkjer

Kongeparet på besøk i Steinkjer i 1906.
Postkort fra Prinsens gate i Steinkjer i 1906.
Foto: H. Werner, Trondhjem.
Torget i Steinkjer i 1920-åra.
Steinkjer i ruiner etter bombinga 20. og 21. april 1940.
Foto: Ukjent.
Steinkjerelva med jernbanebrua og brannstasjonen og potetkokeriet som sto i den delen av elva som heter Håkka -i 1956
Trana i 1938.
Steinkjer mølle og Samvirkelaget Steinkjer kornsilo ved Steinkjerelva. Bilde fra boka Nord-Trøndelag i bilder.
Annonse for sykkelforhandler Olaf Østby i Indtrøndelagen 20. juni 1906.
Annonse for kolonialen til Gjerthine Jacobsen i Nord-Trøndelag og Nordenfjeldsk Tidendes juleavis 1928.

Byhistorie

 • Grønli, Odd Birger: En by i Norge 2. Tid for Steinkjer. Steinkjer 150 år, 1857-2007. 2006. 243 s. ISBN 82-8036-002-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Finn (kaptein): Minneboken om Steinkjer: En kavalkade i bilder av Steinkjer i arbeid og fest, utgitt av Ødegaards forlag A/S. U.Å.
 • Koldaas, Erling: Gjenreisning og vekst : hovedtrekk i Steinkjers historie fra 1940-1995. Utg. Steinkjer handelsstands forening i samarbeid med Steinkjer kommune. 1995. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: En by med tårn og spir : Steinkjer 1900-1940 i tekst og bilder. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer bokhandel. 1980. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: Steinkjer i framvekstårene : mennesker og hendinger i 1860-70-årene. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer bokhandel. 1979. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Weigner, Rich(ard) og B(irger) Gotaas: Ladestedet Stenkjær: historisk oversigt udgivet i anledning af Stenkjærs 50-aarsjubilæum. Stenkjær 1907. Gjenopptrykt av Foreningen Gamle Steinkjer i 1977.

Bygdebøker

 • Bartnes, Henrik: Det gamle Beitstaden: kommune- og allmenhistorie 1837-1904. Utg. Beitstaden historielag, Steinkjer, 1969. 719 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XV, s. 192–197.
 • Tre bygder mellom to fjorder. Allmennhistorie-bygdebok for Beitstad, Malm og Namdalseid
  • 1: Skevik, Olav: Tre bygder mellom to fjorder : Bygdehistorie for Beitstad, Malm og Namdalseid før ca 1660. Utg. Beitstaden Historielag, 2017. ISBN 978-82-92204-22-1

Kirker og kirkehistorie

 • Brosveet, Wenche: Kirkekunst og kirkebygging. Jakob Weidemann i Steinkjer kirke. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1996.
 • Eek, Kristin: De nye orglene i Steinkjer kirke, Design Trykk Steinkjer 2009.
 • Eek, Kristine: Orgelbygging i Trøndelag frå 1850 til 1940. Hovedoppgave ved Musikkvitskapeleg institutt NTNU, våren 2000.
 • Hegstad, Harald: Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. Utg. Tapir ; KIFO perspektiv. 1996. 427 s. ISBN 8251912342. Merknad: Omhandler Mære (Steinkjer), Varhaug (Hå) og Kolbotn (Oppegård) menigheter. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holan, Einar, Jakob Bjerkem, Jorid Tuset: Knut Eik-Nes (1885-1968) : ungdomspresten som vart sokneprest i Sparbu og Ogndal i 35 år. Utg. Inntrøndelag ungdomssamlag. S.l.. 1985. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Volan, Marit, Jarle Skjei (red.): For kirke i gammel og ny tid : dagens kirke 150 år : 1846-1996. Utg. Til salgs hos Stod prestekontor. 1996. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Berge: Egge kyrkje : historisk oversikt, Steinkjer 1967. 27 s.

Musikkhistorie

 • Bratsberg, Bjørn Alexander: Steinkjerpositivet, et trøndersk bidrag til lirekassetradisjonen. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1996.
 • Diesen, Bjørn Edward: Steinkjer Danseorkester, Steinkjer mars 2000.
 • Hegdahl, Per Asbjørn: I dur og i moll: Orkesterforeningen i Steinkjer. Utg. Foreningen gamle Steinkjer. 2004. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Landbruk og skogbruk

 • Dybdahl, Audun: For, fe og melkestell i eldre tid : arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-regionen. Utg. Steinkjer museum. 1985. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Hus for folk og fe : hustyper og byggeskikk i Inn-Trøndelag. Utg. Steinkjer museum. 1994. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Jord- og kornbehandling i eldre tid : redskaper brukt i Steinkjer-regionen. Utg. Steinkjer museum. 1983. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guin, Arne: Minner fra skogsarbeid i Kvam og Følling. Utg. Laget ; Steinkjer : i kommisjon hos Steinkjer Libris. 1991. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Bjørn: Bekken og kvennkallen : virksomheten ved elver og bekker i Steinkjer kommune. Utg. [Fløytehistoriekomitéen i Steinkjer]. 2004. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornminner

 • Stenvik, Gunnar Morten: Fornminner i arealplanlegging. Oversikt over kjente fornminner og forslag til verne- og skjøtselsplan for Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1982.
 • Sørheim, Helge: En høvdings gård, en høvdings grav : en vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet. 1997. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Bjerkem, Jakob, Johan Einar Bjerkem, Jon R. Moen: Bagabu ungdomslag : 1899-1999 : 100 år. Utg. Laget. 1999. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bilstad, Camilla, Per-Leif Bilstad, Per Asbjørn Moe (red.): Henning skytterlag 150 år 1862-2012 : jubileumsberetning. Utg. Henning skytterlag. 2012. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finstad, John, Andreas Rostad: Ungdomslaget Samhald : 20. september 1891 - 20. september 1971 : 80 år. Utg. [Laget]. 1971. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Guttorm (red.): Hundre pluss : Steinkjer skiklubb 125 år : 1885-1985-2010. Utg. [Steinkjer skiklubb]. 2010. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haraldsen, Jan: Beitstaden Historielag: en livskraftig 40-åring, 2007.
 • Kluken, Morten: Med Bondeungdomslaget i Steinkjer i 100 år: 1909-2009, 2009.
 • Knudsen, Finn: Steinkjer håndverkerforening gjennom 50 år : 1906-1956. Utg. [Steinkjer håndverkerforening]. 1956. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvam Idrettslag: Kvam idrettslag (Stod skilauparlag) 90 år 21. februar : 1892 - 1982, U.Å. 8 s.
 • Kvam sogns hesteforsikringsselskab 1874: Lømsen hestekasse 1953, Steinkjer Trykkeri A/S, U.Å. (1953)
 • Mediås, Odd Asbjørn: Avspark! : Stenkjær fotboldklub, Steinkjer idretts- og fotballklubb, Steinkjer fotballklubb 1910-2000, 2000
 • Moen, Jon R., Jakob Bjerkem og Johan Einar Bjerkem: Bagabu ungdomslag 100 år : 1899 -1999, Steinkjer 1999
 • Mohrsen, Jens Bjarne: Steinkjer mannssangforening. Revyvirksomhet i 50 år - 1935-1985. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Mære jordbruksskolelag 1906-1956:Jubileumsskrift, Steinkjer trykkeri, U.Å. (1956)
 • Steinkjer Blandakor 1913-1988:75 år, A/S REKO, Steinkjer U.Å.
 • Steinkjer Damekor 1934-1974: 40-årsberetning, Steinkjer 1974.
 • Steinkjer Grafiske Forening 1906-1981 75 år, Steinkjer 1981.
 • Steinkjer Ungdomskorps 30 år: 1925-1955, Steinkjer Trykkeri A/S 1955.
 • Stod Ungdomslag 100 år 1873-1973, Alstad Offsettrykk, Steinkjer U.Å.

Bedrift

 • Alsaker, Per og Dag Bakka: «Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær» i Skipet 1991/ utgitt av Norsk skipsfartshistorisk selskap.
 • Dehlin, Helge og Steinar Jensen (red): Aasens boktrykkeri, Oslo 1976.
 • Elnan, Olaf E.: Beitstad og Malm sparebank 100 år : 1858-1958. Utg. Nidaros og Trøndelagen boktrykkeri. 1958. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erland, Sigve: Meieribruket i Steinkjerområdet 1847-1977, 1977.
 • Erlandsen, Arvid: Kirknesvaag sagbruk & høvleri AS : 75 års sagbrukshistorie 1917-1992. Utg. Kirknesvaag sagbruk & høvleri. 1992. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Five, P. B.: Stenkjær Meieri : 1877 - 1927, Steinkjer 1927. 53 s.
 • Gangstad, Alf: Coop Stod BA 60 år: Jubileumsberetning 1946-2006, Steinkjer 2006.
 • Grande, L.A.: Trana Teglverk 1918-1948, Steinkjer 1948.
 • Grande, L.A.: Bøndernes salgslag Steinkjer gjennom 25 år, Steinkjer 1953.
 • Kvistad, Alf S.: Kvam Samvirkelag 50 år: 1946-1996, U. Å.
 • Langhammer, O. H.: Semsfossen Torvstrøfabrikk 50 år : 1897 -1947, Steinkjer 1947. 10 s.
 • Moen, Erling: Steinkjer meieri gjennom 75 år : 1877-1952, Steinkjer 1952. 78 s
 • Mære Samvirkelag 1922-1947:25 år., Steinkjer U. Å.
 • Pettersen, Reidar: A/L Innherredsmeieriet 1973 - 1983, Verdal 1984. 415 s
 • Samvirkelaget Steinkjer 40 år: 12. november 1912-1952, Austads trykkeri Steinkjer 1953.
 • Samvirkelaget Steinkjer 1912 50 1962, Birger Austads bok og aksidenstrykkeri, Steinkjer 1962.
 • Saxvik, Kjell: Kornsilo i Steinkjer i femti år : S/L Steinkjer kornsilo 1939-1989. Utg. Steinkjer kornsilo. 1989. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2006.
 • Steinkjer bokhandels Krønike 50 år:1939-1989. Steinkjer 1989.
 • Stene, Morten, Guttorm Foss og Sverre Finstad: Fra landhandel til hypermarked på 100 år: COOP Steinkjer 100 år, Coop Steinkjer SA, 2012
 • Stene, Morten: Aksjesselskabet Helge-Rein-By Brug: 96 års industrihistorie på Byafossen (1896-1992), Steinkjer 2018. 143 s.
 • Stene, Morten mfl.: Coop Steinkjer : fra landhandel til hypermarked : på 100 år (1912-2012). Utg. Coop Steinkjer SA. 2012. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stene, Sigurd: Beitstad Samvirkelag 50 år : 1929 -1979, Steinkjer 1979.
 • Wekre, Eivind: Binde Meieri : 1888-1963, Oslo U.Å.

Institusjoner

 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra allmueskole til folkeskole i Steinkjer kommune. Skolehistorie fra 1800 til 1890-åra. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1974.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra, Steinkjer 1977.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, Steinkjer 1983.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue- og folkeskolens historie i Beitstad, Steinkjer 1983. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992, 1996.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: En kultur- og kunnskapsinstitusjon runder år : Steinkjer bibliotek 150 år : 1858-2008, Steinkjer 2007. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007, Steinkjer 2007. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mediås, Odd Asbjørn: Skolehistoriske holdepunkt : Norsk og nordisk skolehistorie i årstall, Oslo 2010.
 • Skoledirektøren i Nord-Trøndelag (red: Odd Asbjørn Mediås): Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år, Steinkjer 1988.

Forsvar og krig

 • Asprem, Anders S.: Felttoget gjennom Stod i 1940 : vi følger DR 3 fra 9. april til kapitulasjonen 5. mai. Utg. Steinkjer trykkeri. 1991. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holdaas, Ella, Arvid Fossum, Odd Holdaas: Glimt frå okkupasjonstid og frigjeringsdagar i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1995. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næstby, Inger: Om sted og forsvar i ei tid med store endringer. En case-studie av nedleggingen av Infanteriets øvingsavdeling på Steinkjersannan og dens konsekvenser for stedstilknytningen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.

Enkeltgarder og –slekter

 • Benum, Snorre: Benumslekta frå Ner-Benan i Beitstad, Oslo 1991.
 • Brækken, Kristoffer: Gårds- og ættehistorie for gården Bartnes nedre i Beitstad : 1693 til 1956 (263 år), Steinkjer trykkeri as, 1956.
 • Brækken, Kristoffer: Bartnes Øvre i Beitstad : Gårds- og ættehistorie fra 1559, Steinkjer trykkeri as, 1959. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brækken, Kristoffer: Benan Øvre i Beitstad : Slekt og gård, 1965.
 • Finstad, Olav: Kvamstrø-slekta : etterkommere av Augusta Kristine Andreasdatter Kvamstrø (f. Skei) og Andreas Andersen Kvamstrø (f. Aasved). Utg. O. Finstad. 2013. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flood, Ingeborg: Presteslekten Lund fra Stod. 2. utg. Oslo. 1947. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VII, s. 380–381.
 • Rannem, Fridtjof: Gårds- og slektshistorie for øvre Rannem, gnr. 97, bnr. 3 i Sparbu. Utg. [F. Rannem]. 1966. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rømo, Jarle: Slekta til Peter Anton Rømo f. 1855 og Karen Margrete Rømo f. 1854 : eiere av garden Rømo fra våren 1900 til 1918. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forlag. 2009. 45 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxvik, Kjell: Hodalsætta: The Hodal family: Fra Hodalen, Haugdal i Sparbu. Steinkjer 1977.
 • Saxvik, Kjell: Stortingsmann Alb. Moen, 1879-1962 : hans liv og hans samtid : et minneskrift for slekten. Utg. [Forfatteren]. Steinkjer. 1980. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiefloe, Geir, Johan Kristian Schiefloe: Schiefloeslekten 2014 : 232 år : 1782-2014. Utg. G. Schiefloe. Sparbu. 2015. 702 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanebo, Odd H.: En amerikafarer og hans etterkommere : vånnåbuslekta i 100 år. Utg. Vanebo Publishing. 2007. 424 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie (biografier, memoarer, festskrift mm.)

 • Grønli, Odd Birger: Idealist og Steinkjerpatriot : Steinkjers grunnlegger Morten Smith Petersen, Steinkjer 2006. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samvirkelagsentusiastisk elev av Odin Rostad» i Årsskrift 2021: Beitstaden Historielag, Steinkjer 2022.
 • Voss, Sofie: Fredrikke Marie Qvam og hennes livsgjerning. Utg. Norske kvinners sanitetsforening. Oslo. 1963. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker o. l.

Språk og dialekt

 • Aune, Rønnaug: Talemål og skriftspråk. En studie i bruk av valgfrie former i bokmål blant skoleelever i Steinkjer. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 2000.

Annet

 • Aaker, Reidun: Forurensing av Steinkjer kommunes drikkevasskilde Reinsvatn, omfang og mottiltak. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1983.
 • Aase, Monica: Fredrikke Marie og Ole Anton Qvams arkiv. Utg. Universitetsbiblioteket, Avd. B, Spesialsamlingene. Trondheim. 1979. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aunan, Arne: Kvam herad gjenom hundrad år, Steinkjer 1937.
 • Benum, Aksel: Husmennene i Egge : noen trekk av husmennenes historie i Egge. Steinkjer 1945. 130 s.
  • Melding: Islandsmoen, Olaus i Heimen, b. VII, s. 318–319.
 • Brandtsegg, Marit: Byfornyelse - opprusting av utearealer i Steinkjer sentrum. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1984.
 • Bulling, Hugo: Om føggel og fesk - eiller følk : foredrag, kåseri og taler samt et utvalg artikler og "Betraktninger fra Bartnes" fra "Bygdabladet i Beitstad". Utg. [Bygdasentralen i Beitstad]. 2010. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Fra stav til stasvogn : landveis fremkomst- og transportmidler på Innherred. Utg. Steinkjer museum. 1990. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Øivind: Fisk, fisking, fiskere : sett med roerens øyne : erindringer omkring sportsfisket i Byaelva og Ogna. Utg. Ø. Haugen. 1958. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjesbu, Johannes: Ingeborg: Journalistiske gløtt fra liv i Innherad i tida 1880 til 1914, Steinkjer Trykkeri A.s. 1950.
 • Knudsen, Finn (Kaptein): Minneboken om Steinkjer: En kavalkade i bilder av Steinkjer i arbeid og fest, Ødegaards Forlag A/S, Holbæk Eriksen & Co A.s., Trondheim 1954. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudtsen, Margunn Skjei: Befolkningsutviklinga i Stod prestegjeld ca. 1665-1801. Hovedoppgave i historie, HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1986.
 • Kristiansen, Sigurd: Friluftsområder i Steinkjer kommune. En brukerundersøkelse. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984.
 • Lein, Anne Berit: Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. Et nærmere blikk på Ogndalsalmenningen. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Lillevestre, Gry: Lokalbefolkningens syn på kulturlandskapet. Spørreskjemaundersøkelse blant lokalbefolkningen i Steinkjer kommune. Hovedoppgave i allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Lund, Marianne: Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15 åringer i Steinkjer. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Moe, Marit: Steinkjer - best i klassen? Det lokale næringslivets vurdering av Steinkjer kommunes tiltaksarbeid, med vekt på dens samfunnsentreprenørfunksjon og stedsutviklingsarbeid. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1997.
 • Myklebust, Brit Indal: Fra pult og kateter : glimt fra et skoleliv - år for år. Utg. B. I. Myklebust. 2013. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordberg, Hans M.: Ordførere i Sparbu og Ogndal 1837-1963. 1963.
 • Norges Statsbaner Hovedstyret: Nordlandsbanen S. Sunnan-Grong: Avslutningsrapport, Steinkjer 15. november 1933.
 • Nonstad, Knut Jørgen: Kjære Steinkjer : om Steinkjer i tid og rom, Steinkjer U. Å.
 • Næss, Anne-Lovise: Blotet på Mære. Snorres skildring som religionshistorisk kilde. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Pilegrimsleia Megard-Stiklestad : Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. Utg. Historielaga i Snåsa, Ogndal, Sparbu og Verdal i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdeli[n]gen. 1998. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rossing, Finn, Inga Frøseth Rossing: Søkki ta! : en frisk steinkjercocktail i tekst & foto. Utg. F. Rossing. 2014. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødseth, Einar (Simon Gløgg): Dikt til heimbygda (Ogndal), Øvre Ogndal Ungdomslag, AS Offset-Trykk, Steinkjer 1985.
 • Saxvik, Kjell: Skiidrett i Steinkjer gjennom 300 år : Fra skiløpersoldatens æra til vår tids folkeidrett. Steinkjer 1985. 227 s.
 • Skevik, Olav: Folk og fylker i fjerne tider. Inntrøndelag historie før 1600. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1997. ISBN 82-91316-28-7. 403 s.
 • Sætherø, Unn: Ulstad Vestre Gård. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1991. [Merknad: Kan også være Inderøy eller Stjørdal.]
 • Tørring, Andreas: Beitstaden kommunale elektrisitetsverk, Steinkjer 1989.
 • Vanebo, Odd H., Hugo Bulling, Hege Inderberg: Norges vakreste bygd : Beitstad i fortid og nåtid. Utg. Bygdasentralen i Beitstad. 2008. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.)
 • Ystgaard, Hans-Magnus: Bondebygd og stasjonsgrend : strukturmobilitet i Sparbu 1920-1960. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1994.

Lokalhistorisk litteratur fra Verran

Fra Follafoss i Verran.
Foto: A. Schrøder/Widerøes Flyveselskap.
Utsikt mot Malm fra Bartnes-grenda i Beitstad. Bilde fra boka Nord-Trøndelag i bilder (1957).
 • Amdahl, Thor: Fosdalens bergverk 1906-1956: Gruvedriften i Malm gjennom 50 år, Aktietrykkeriet i Trondhjem, Malm 1956.
 • Elnan, Olaf E.: Beitstad og Malm sparebank 100 år : 1858-1958. Utg. Nidaros og Trøndelagen boktrykkeri. 1958. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Follafoss Samvirkelag 50 år 1920-1970, Steinkjer trykkeri as, Steinkjer 1971
 • Follafoss Sliperiarbeiderforening 1914-1964, Austads Trykkeri Steinkjer, Follafoss U.Å. (1964)
 • Fosdalens bergverk 1906-1956 : gruvedriften i Malm gjennom 50 år. Utg. Fosdalens bergverks-aktieselskab. 1956. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjørv, Asmund og Arve Klingen: Glimt fra arbeiderbevegelsens tilblivelse og utvikling i Malm: skrevet til Malm arbeiderlags 70-årsjubileum. Utg. Arbeiderlaget. 1981. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Inger Marie: Bli med på en tur over "dammen". Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad. Utg. Beitstaden historielag. 2000. 183 s. ISBN 82-92204-00-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjulstad, Olav: «Frå livet på ein fjellgard for 100 år sidan» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • Kaldal, Ingar: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1994. 525 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: «Lokalsamfunn og klasse som solidaritetsgrunn – eit eksempel frå Follafoss i mellomkrigstida». I: Heimen, b. XXVII, s. 21–31.
 • Kaldal, Ingar: Sliperisamfunnet: Follafoss sliperiarbeiderforening 1914-1984, A/S REKO Steinkjer, Follafoss 1986
 • Landsem, M.O.: Malm meieri 75 år, Steinkjer trykkeri 1964.
 • Larsen, K. og Kr. Landsem: 20-års beretning om Malm Samvirkelag`s virksomhet 1912-1932, A/S Nord-Trøndelags Bok- og Aksidenstrykkeri, Steinkjer 1932
 • Larsen, Knut Arne, Henry Skevik og Odd H. Vanebo: Fosdalen og Malm i 100. Utg. Fosdalsgruvas venner. 2006. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Malmo, Jakob: «Episoder fra ei brytningstid», i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011.
 • Reitan, Jarle, Roy Visth, Leif Johan Aalberg (red.): Verran kommunale forening : 50 år. Utg. [Foreningen]. Verran. 2002. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Leif, Toralf Aalberg og Olaf Hindberg: Foldafoss Arbeiderlags 25-årberetning 14. oktober 1923 14. oktober 1948, Follafoss 1948.
 • Trønnes, Tonje Strøm: Kjønnsmessig arbeidsdeling under omstilling. En case-studie fra Malm, et tidligere ensidig industristed. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Verran
 • Vada, Halvard: «100-årsmelding for Malm Fråhaldslag» – utlånt av Velaug Vaggen Kvam, Steinkjer.
 • Vanebo, Odd Henrik: «Skolstu`som aldri ble bygdemuseum» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Vanebo, Odd H.: "Vet hvor godt vi har fått det og hvem vi kan takke for det". Utg. i samarbeid med Verran Arbeiderparti. Kirkenær. 2011. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanebo, Odd H. (red.): Å du, å du - så godt de e! : en revykonge og hans tekster : Mikal Høyem. Utg. Vanebo Publishing. 2009. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vold, Olav, Robert Kolsing og Kyrre Dahl: Med FOLLA i 100 år: en fotodokumentasjon fra "bruket" 1901-2001. Steinkjer Trykkeri, Follafoss. 2001. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Waggen, Lars: Gammel historie fra århundreskiftet, Utgitt av Beitstaden Historielag, 1981
 • Widegren, Hjalmar: 75-årsmelding om Malm Samvirkelag 1912-1987, Steinkjer Trykkeri A/S, 1988
 • Widegren, Karin: 90-årsmelding Coop Malm BA, U.Å.

Status bygdebokarbeid

Heim og folk
 • Malmboka dekker daværende Malm kommune. For øvrige deler av Verran kommune finnes private slektshistorier for noen gårder ved Brekkan/Brækken og Voldset.
 • Beitstadboka er komplett i tre bind (1977-1994).
 • Bygdebok for Stod, Kvam og Egge er under arbeid. Heim og folk-delen er planlagt i 9-10 bind: tre for Stod, tre for Kvam, og tre-fire for Egge. Det erstatter og ajourfører tidligere bøker av Nordgaard og Taraldsen
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal er komplett i seks bind (1989-1994).
Allmennhistorie
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal er utgitt i to bind (1983-1984).
 • Bygdebok for Stod, Kvam og Egge er under arbeid. To av tre planlagte bind er skrevet av Jarle Skjei og utgitt. Det tredje bindet har pr 2022 ennå ikke noen forfatter.
 • Ett pågående prosjekt med allmennhistorie er Tre bygder mellom to fjorder, som omfatter de tre bygdene Namdalseid, Malm og Beitstad, som har en felles fortid som deler av Beitstad kommune og prestegjeld. Første bind utkom i 2017. Det andre bindet, som omfatter perioden 1660-1837, ventes utgitt i 2022. (jfr Facebookoppdatering). Dette verket er tilsynelatende ferdig i og med disse to bindene.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18670425 Fra: Ingeborg Anna Thraa, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Peder Volden, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, barnedødsfall, Helse og sykdom, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 1896 Fra: Maren Anna Jørgensdtr. Sem (søster), Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Hans Edvard Jørgensen Sem, Minnesota, USA Eier: , Publisert i: Sparbu..., årbok 1980
Stikkord: Amerikanske forhold, Værforhold, Kommunikasjon, jernbane, Kultur, skolegang, Økonomiske kår, priser, toll, Nærmiljø, giftermål, Politikk,
 • År: 19151221 Fra: Karl Braset, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Decorahposten, USA Eier: , Publisert i: Sparbu, Årbok 2000
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, melkekyr, sild, folkeminner
 • År: 19490328 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: foto, bilkjøring, amerikapakke, familiebesøk, bursdagsfeiring, gardiner, Værforhold, Amerikanske forhold, vareutvalg, butikker, vareknapphet, køer, Politikk, politiske partier, hussalg,
 • År: 19531212 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: Amerikanske forhold, norgesbesøk, Værforhold, koreakrigen, Nærmiljø, Helse og sykdom, bryllup, brokk,
 • År: 19550104 Fra: Anna (kusine) Volstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag Til: Mrs. J.K. Hertsgård, Fargo, North Dakota, USA Eier: Leslie Rogne, se jnr. 204/99
Stikkord: julekort, Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, julefeiring, biltur, Nærmiljø, barnedåp, Alderdom, språkundervisning,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Almenning - brukarliste (2216 STEINKJER)
Utskrift av pantebok nr 5 (1794-1803) for Inderøy sorenskriveri, autorisert den 24 januar 1795. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. [Nr 1 (1985)]. S. 45-48. Merknad: Brukarar + avgifter for fjellengsletter i Nordre Skogn almenning 1797.
 • Brev (2217 STEINKJER)
Memorial og Resolution om sildefiskeriet på forårets tider i Bedstadsundet. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 37-39. Merknad: Frå 1741. Også trykt i same årbok 1936 s. 63-65.
 • Brev (2218 STEINKJER)
Fra Beitstadprestens copibok. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 17 (1937). S. 39-42. Red. N. Taraldsen. Merknad: Avsendar: Sokneprest Heltberg 1742.
 • Dagbok (2219 STEINKJER)
Dagbok 1854-1876. Fra Brunstad i Kvam, tidligere Stod. Utg. Nord-Trøndelag historielag og Kvam historielag. 1978. 271 s. Merknad: Skrive av Ingebrigt Brunstad.
 • Fattigstyreprotokoll (2220 STEINKJER)
Avskrift av forhandlingsprotokoll for Glasø fattigkrets 1891-1898. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstad. 1987. S. 68-85. Red. Andreas Tørring.
 • Folketeljing 1801 (2221 STEINKJER)
Folketelling Egge 1801. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2222 STEINKJER)
Folketelling Forr 1801. Utg. / Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 17 s.
 • Folketeljing 1801 (2223 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Mære. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 35 s.
 • Folketeljing 1801 (2224 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Skei og Henning. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1801 (2225 STEINKJER)
Folketelling 1801 for Kvam og Følling sogn. Utg. Kvam historielag. 1982. 55 s.
 • Folketeljing 1865 (2226 STEINKJER)
Folketellinga 1865 for Steinkjer ladested. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 51 (1974). S. 49-90. Red. John Aasum.
 • Folketeljing 1865 (2227 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Egge. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1990 - ]. 32 s.
 • Folketeljing 1865 (2228 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Stod. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1988. 40 s.
 • Folketeljing 1865 (2229 STEINKJER)
Folketelling 1865 Mære sogn i Sparbu. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 66 s. Merknad: Også utgitt av Asbjørn Ruud Hammer, 1990(?), 78 s.
 • Folketeljing 1865 (2230 STEINKJER)
Folketelling 1865 Sparbu. For Henning og Skei sogn. Utg./ Red. Henry Mære. 1972. 67 s. Merknad: Folketeljinga for Skei sokn 1865 er også utgitt av Ogndal historielag 1989 (64 s.).
 • Folketeljing 1865 (2231 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden prestegjeld. 1865. Malmo, Solberg og Aas sogn. Utg. Beitstaden historielag. 1991. 96 s.
 • Folketeljing 1865 (2232 STEINKJER)
Folketelling 1865 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1983]. 88 s.
 • Folketeljing 1875 (2233 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1980]. 86 s.
 • Folketeljing 1875 (2234 STEINKJER)
Folketelling 1875 for Malmoe, Solberg og Ås sogn i Beitstaden sognekall. Utg. Beitstaden historielag. [1982]. 95 s.
 • Folketeljing 1875 (2235 STEINKJER)
Folketelling Steinkjer 1875. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. [1986 - ]. 49 s.
 • Folketeljing 1875, 1900 (2236 STEINKJER)
Folketelling 1875 og 1900 for Forr sogn i Stod prestegjeld. Utg. Forr historielag. 1985. 45 s.
 • Folketeljing 1891 (2237 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 Sparbu. Mære og Henning sokn. Utg. Sparbu historielag. 1985. 109 s. Red. Henry Mære, Asbjørg Holmsve.
 • Folketeljing 1891 (2238 STEINKJER)
Folketeljinga 1891 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1986. 43 s.
 • Folketeljing 1891 (2239 STEINKJER)
Folketelling 1891 for Kvam og Følling sogn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1981]. 75 s.
 • Folketeljing 1900 (2240 STEINKJER)
Folketelling 3. desember 1900 for Kvam og Følling sokn i Stod prestegjeld. Utg. Kvam historielag. [1987]. 56 s.
 • Folketeljing 1900 (2241 STEINKJER)
Folketelling for Beitstaden 1900. Utg. Beitstaden historielag. 1985. 202 s.
 • Folketeljing 1900 (2242 STEINKJER)
Folketelling 1900 for Egge her Utg. Egge historielag. 1985. 75 s. Red.
 • Folketeljing 1900 (2243 STEINKJER)
Folketellingen i Steinkjer 3.12.1900. Utg./ Red. Asbjørn Ruud Hammer. 1985. 96 s.
 • Folketeljing 1900 (2244 STEINKJER)
Folketellinga 1901 i Ogndal. Utg. Ogndal historielag. 1988. 62 s.
 • Føderådskontrakt (2245 STEINKJER)
Et skjøte og kårbrev. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 3 (1989). S. 15-18. Red. Einar Noem. Merknad: Frå Støstad 1885.
 • Husmannskontrakt (2246 STEINKJER)
Ein plasskontrakt. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1981. S. 49-50. Merknad: Hodalsaunet under Haugdal 1889.
 • Husmannskontrakt (2247 STEINKJER)
Husmannsplasser og -slekter på Innherred II. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 56 (1979). S. 128-139. Red. Henry Mære. Merknad: Kåbergaunet under Tuf prestegard 1826.
 • Kongebrev (2248 STEINKJER)
Eit kongebrev frå 1616. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 34 (1954). S. 94-96. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.2, hf. 2 s. 9-11, Trondheim 1785.
 • Kongebrev - løyve (2249 STEINKJER)
Ymse gamalt frå Beitstad. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 28 (1948). S. 66-68. Red. Ole S. Vannebo. Merknad: Sagløyve 1753.
 • Norgesbrev (2250 STEINKJER)
Gode ven! Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 46-47. Merknad: Avsendar: Anna Nilsdatter Saur 1906.
 • Norgesbrev (2251 STEINKJER)
Kjære søn. Utg. Kvam historielag. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling. Nr 4 (1990). S. 48-50. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole H. Kløvgaardtrø og kona 1918.
 • Norgesbrev (2252 STEINKJER)
Amerikabrev. Utg. Sparbu historielag. I: Årbok. Sparbu historielag. 1980. S. 17-20. Merknad: Avsendar: Maren Anna Sem 1896.
 • Soldatbrev (2253 STEINKJER)
Brev frå Lars Nielsen frå Ogndalen. I: Årbok. Nordtrøndelag historielag. 1926. S. 5-11. Merknad: 2 brev 1808. Også trykt i "Sålaupen. Årbok for Ogndal historielag" 1991 s. 11-13 og 1992 s. 13-15.
 • Folketeljing 1865 (2255 STEINKJER)
Folketellinga 1865. Strandstedet Stjørdalshalsen. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 54 (1977). S. 91-118. Red. Henry Mære.
 • Kallsbrev ; brev (2256 STEINKJER)
Her Henrik og saka hans mot kapellanen her Peder i Stjørdal. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 27 (1947). S. 32-42. Red. Gunnar Skavlan. Merknad: 4 brev 160709.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (2257 STEINKJER)
Nedre Stjørdals Herreds Matrikulskyld... efter den i Medhold Lov af 6te Juni 1863 foretagne Revision, endelig besluttet i Møde af Herredskommissionen den 29de Nov. 1869. [1869]. 4 s.
 • Amerikabrev (2272 VERRAN)
Et Amerikabrev. I: Årsskrift for Beitstaden historielag. Namdalseid - Malm - Beitstaden. 1991. S. 62-64. Merknad: Avsendar: Petra Landsem 1950.
 • Eigedomsdokument - skøyte (2273 VERRAN)
Vennes i Verran. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 31 (1951). S. 89-123. Red. Jacob Brecke. Merknad: 3 skøyte, frå 1818, 1823, 1833.
 • Folketeljing 1865 (2274 VERRAN)
Folketelling 1865 Verran. Utg./ Red. Henry Mære. 1974. 79

Aviser