Bibliografi:Hovedoppgaver om Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Historie

 • Akselsen, Rune Martin: Trondheimsleden - den svenske olje- og forsyningsbasen i Trondheimsfjorden ca. 1950-1970. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Amodt, Ola H.: Nidaros domkapittel fram til ca. 1320. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981.
 • Asplund, Liv K.: "- ikke noen luksustilværelse akkurat - . Dagligliv i mellomkrigstida med hovedvekt på arbeiderhusmødre i Trondheim. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Bang jr., John: Trondheim forente arbeiderpartis krisepolitikk i Trondheim kommune 1930-1940. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Berdahl, Vidar: Trondheimspressens syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fra sommeren 1945 og til NATO-medlemskapet var et faktum våren 1949. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1980.
 • Bjørnson, Øyvind: Pengane eller livet. Fagforeningshistorie frå Trondheim. Typografar og malarar 1890-1918. Hovedoppgave i historie, Bergen 1979.
 • Bolme, Magne: Mellom punsj og prestasjonsmåling. Idrett i Trondheim ca. 1850-1910. Hovedoppgave i historie, NTNU 1996.
 • Brandt, Thomas: "Da verden hadde fire hjørner" - myter, historie og identitet rundt tusenårsjubileet i Trondheim i 1997. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Bull, Ida: Håndverk i omdanning. Håndverksforhold i Trondheim 1850 til 1900. Hovedoppgave i historie, Bergen 1975.
 • Carlsen, Nina Hveem: Baklandet 1727-1801. Fødsel, bryllup, barnedåp og kirkegang. En studie bygget på kirkebøker, folketradisjon og geistlige innberetninger. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Christiansen, Per Reidar: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid. Bosettings og jordeiendomshistorie i tre sørtrønderske nabobygder fram til 1665. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Dahl, Svein Tore: De administrative funksjonene og rekrutteringen til disse i Trondheim i perioden 1536-1660. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Engelsåstrø, Ingunn: "... at virke til Udbredelse af Grundlovens Aand ...". Folkevennen og Thrønderen - to opposisjonsaviser i Trondhjem rundt 1830. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Fagerjord, Annelise 0.: Konservativ krisepolitikk i Trondheim kommune 1930-1935. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1973.
 • Fagerland, Ståle: "Dagen" og fascismen 1933-36. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
 • Gjertsen, Elin: Ekspeditriser i Trondheim 1918-1920. Arbeidsforhold og sosial stilling. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Hansen, Bjørn Helge: Trondheimspressen og nazismen 1933-35. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
 • Helberg, Johan Sigfred: Skarprettervesenet i Trondheim ca. 1720-1796. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1987.
 • Heyler, Marit Kalland: Ugifte mødre i Trondheim 1700-1730. Hovedoppgave i historie, NTNU 1998.
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Hovedoppgave i historie, Bergen 1970.
 • Jacobsen, Elisabeth B.: Schønheyders. Skolemester-seminarium i Trondheim. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Kalvø, Sigrun: Privat eller kommunal elektrisitetsforsyning. En sammenligning av utviklingen i Trondheim og Kristiansand 1890-1914. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Knudsen, Christer: Teknologisk forskning for det "nye Norge"? Virksomheten ved Norges Tekniske Høyskole under okkupasjonen 1940-1945. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Knudsen, Knut Arild: Kriminalitet i Trondheim 1875-1885. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Kobberrød, Jan Thomas: "De bedste og mest opplyste Mænd". Hovedtrekk i stortingsrepresentasjonen fra kjøpstaden Trondhjem og Søndre Trondhjems amt 1815-1833. Hovedoppgave i historie, NTNU 1998.
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Lauritsen, Anne Sofie: Barns nærmiljø. En analyse av de fysiske omgivelsene i noen bomiljø i Trondheim. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1984.
 • Lundemo, Einar: Arbeiderbevegelsen i Trondheim under storkonflikten i 1931. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
 • Løvold, Øystein: Trondheim kommune og Trondheimsindustrien 1945-83. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Nilssen, Trond Risto: Trondheim under nasjonalistisk styre 1940-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Nissen, Harald A.: Bondemotstand og statsmodernisering. Bjelke-kommisjonen i Trondheim len 1632. Hovedoppgave i historie, NTNU 1996.
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Rannov, Odd Levin: Kommunikasjoner i Trondheim og oppland 1814-1875. Hovedoppgave i historie, Oslo 1961.
 • Reiersen, Edvard: Trondheimspressens syn på unionen med Sverige i tiden 1895-1905. Hovedoppgave i historie, Oslo 1945.
 • Reisæter, Eli: NTHs forhold til teknisk-industriell forskning. Om bakgrunnen for opprettelsen av SINTEF. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Risvaag, Jon Anders: Erkebiskopen i Nidaros' utmynting i middelalderen. Med særlig vekt på erkebiskopens myntrett. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Rolfsen, Kari: Lærerinner i Trondheim 1865-ca. 1910. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Rygg, Per: Trøndersk høyreradikalisme - i fred og krig. Nasjonal samling i Trondheim og Strinda 1933-1945. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Sandvik, Pål Thonstad: Fabrikken ved Nidelven 1843-1876. Mekanisk industri i en europeisk periferi. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Settemsdal, Christen: Arbeiderpressa i Trondheim sin holdning til Sovjetsamveldet 1934-1940. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978
 • Skjetne, Steinar Haga: Stortingsvalget i Trondheim 1930. Hovedoppgave i historie, Bergen 1970.
 • Skogrand, Olav: Enkelte trekk av Nidaros domkapitels historie fram mot ca. 1620. Erkebispevalgsorgan, presteforsamling og kannikgjeldadministrasjon. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
 • Solheim, Bjarte: "Mit øl gjør overalt lykke". E.C. Dahls bryggeri 1856-1882. Hovedoppgave i historie, NTNU 1998.
 • Sprauten, Knut: Staten og storborgerne. Finansiering av Hans Hornemans utenrikshandel 1745-1758. Hovedoppgave i historie, Oslo 1974.
 • Søholt, Peter I.: Handel og handelskontakter i Trondheim i middelalderen belyst med arkeologisk og skriftlig kildemateriale. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1980.
 • Thomassen, Øyvind: "Bil i by". Trafikkplanleggingen i Trondheim i 1960-årene. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Totland, Åse: Dannelsen av Grunnlovsforeningen i Trondhjem, og Trondheim Høyres syn på unionspolitikken og noen sentrale rikspolitiske spørsmål 1883-1903. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1975.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Trondhjems magistrat ca. 1720-1750. En administrasjonshistorisk studie. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Valen, Marit Høiseth: Kvinnens stilling, rettigheter og mulig heter i Trondheim ca. 1875-1900. Hovedoppgave i historie, Oslo 1961.
 • Wishmann, Merete: "Han ville ha meg sånn hjemmekvinne". Middelklassehusmødre i Trondheim 1900-1940. En studie av den borgerlige familie. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Witsø, Astrid: Prostitusjon i Trondheim i 1870- og -80 åra. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Østby, Per: Tilfellet COMTEC. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Øverland, Randi Gerd: Sosial lagdeling i Trondhjem på 1700tallet. En studie på grunnlag av ekstraskattemanntallene fra 1743 og 1764. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1975.
 • Aarseth, Helge: Kongsgårdens len og økonomi. Forvaltningen av Trondheim len i reformasjonshundreåret. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Aase, Monica: Patrioter og bønder. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arbeid med landbrukspremier 1772-1806. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.

Arkeologi

 • Berge, Ragnhild: Øvre Iladalen: ei grend i Trondheims bymark. Kildebruk i historisk arkeologi. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1999.
 • Booth, Annette Holst: Armbrøstproduksjon i Erkebispegården i Trondheim. Våpen som håndfast tegn på maktkampen mellom kirke og kongedømme i senmiddelalderen. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Gundersen, Jostein: Havn og sjøfart på Nidarneset 700-1681. Forskningsstatus og kunnskapsbehov fra et maritimt perspektiv. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 2000.
 • Høgseth, Harald Bentz: Middelalderske bygningslevninger som kunnskapsformidler. Tømmerhus i Nidaros som material- og kulturhistorisk dokument. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1998.
 • Nypan, Tove Elisabeth: Det monumentale rom - uttrykk for makt i middelalderen. Erkebispegårdene i Trondheim og Bergen og bispegården i Oslo som eksempler på meningsbærende arkitektur. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Solheim, Eirik: "For der lå landets makt og styrke ...". Metoder til å belyse yngre jernalder-bosetning i Nidarosens nærområder. Hovedoppgave i arkeologi, NTNU 1998.
 • Stene, Kathrine: Arkeologen og avisa. En studie av de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartiklene tilknyttet disse prosjektene. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1998.

Arkitekturhistorie

 • Andresen, Kjell: Bryggene i Kjøpmannsgata (i Trondheim). Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1978.
 • Christensen, Anne M.; Fonsdal, Trine; Midtrød, Ann: Øvre Bakklandet i Trondheim. Rehabilitering og nybygg. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1978.
 • Grimstad, Amund: Torvkvartalet i Trondheim siden Harmonibrannen i 1942. Saksforberedelse, beslutninger og ideer for kvartalets utvikling. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1978.
 • Hoberg, Hans Erik: Registrering og utarbeidelse av verneplan for Belbuan gård, Trondheim. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1975.
 • Jensen, Ingunn A.: Verne- og bruksmuligheter for lavetthusene på Kalvskinnet, Bispegt. 11. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1988.
 • Larsen, Knut Einar: "Lemmehusene" på Kristianstensletta, Solhaug og Marinevold i Trondheim. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1971.
 • Marstein, Nils: "Brai n" - Arkitektonisk miljøbevaring av et område i Trondheim Midtby. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1974.
 • Roede, Lars og Rude, Esben: Hornemannsgården i Trondheim. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1969.
 • Sande, Kristin: Elveskråningen i Trondheim. Et villaområde og dets utvikling. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1988.
 • Sikkeland, Jan-Erik: Eldre butikkfasader i Trondheim. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1978.
 • Solnes, Lil: Holstveita 16, registrering og rehabilitering. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1989.
 • Sognnæs, Johanne: Bygningshistorie frå Singsaker. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1979.
 • Sødahl, Ninni: Badeanlegg ved Dronningens bastion. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1988.
 • Østigård, Kristin: Verne- og byggemuligheter i Vollafallet, Trondheim. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1985.

Geografi

 • Arnesen, Hanne Merete: Trondheim by: vekst og utvikling. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1998.
 • Bakken, Bjørn: Blant Gore-tex og Fretex. Kultur og identitet i NTNU-studentens hverdag. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1997.
 • Barland, Rolf G.: Arealbruk og transport i Trondheim. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984.
 • Berge, Ragna Ann: Herskap og tenarar? Ei undersøking om likestilling og arbeidsdeling blant tokarrierefamiliar med vaskehjelp i Trondheim, og om vaskehjelpa sin posisjon i samfunnet. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1997.
 • Brattbakk, Ingar: Bakklandet - en bydel i Trondheim. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1999.
 • Bø, Lars Arne: Saupstad - en bydel i endring. Bomiljøprosjekt, arkitektur og hjemstedsfølelse. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Djup, Gunnar Øvrelid: Bylandskap og byutvikling. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1997.
 • Elvsaas, Trygve: Boligbygging og boligmarked. Trondheim som studieområde. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1984
 • Fosse, Jens Kristian: Trondheim mot år 2000-tallet. Visjoner og virkeligheter. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Furuset, Kjell Arvid: Barns vurdering og bruk av nære naturområder i bydelene Charlottenlund/Brundalen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Geving, Ole Morten: Teknologihovedstaden Trondheim. En studie av innovasjonsaktivitet og innovative aktører i Trondheim og trøndelagsområdet. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Henmo, Ola: Busstrafikken på Trondheim. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1950.
 • Juvkam, Dag: "Gentrification" i Sanden-området, Trondheim. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1990.
 • Jørgensen, Stig H.: Kommunal fordeling av velferd. En geografisk analyse av kommunale tiltak i noen bydeler i Trondheim. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1982.
 • Klingen, Kjell Arne: Gang- og sykkelveger - fra idé til virkelighet. En studie av gang- og sykkelvegene i Trondheimsregionen: idé, plan, resultat. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Langmyhr, Tore: Boliger og bruksendringer i Midtbyen. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1982.
 • Mediå, Morten: Jordvern og kommunal arealplanlegging. Trondheim i lys av nasjonale og globale forhold. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1998.
 • Moxness, Hilde: Byfornyelse på Møllenberg. En eldre bydel i Trondheim. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Pedersen, Lisbeth: Gatetun i Trondheim - eksempler fra bydelene Sanden og Lademoen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Revheim, Eirik: Romlige variasjoner i kriminaliteten innen Trondheim. En intra-urban studie. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1982.
 • Rogers, Barbara Jean: Elgeseter - et ikkested? En studie av barns nærmiljø i et livshistorie- og barneperspektiv. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1999.
 • Skare, Cecilie Danielsen: Planen og virkeligheten. En studie av barns arealbruk på Møllenberg og Kolstad. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1998.
 • Strand, Pål: Byfornyelse i Trondheim i et velferdsgeografisk perspektiv. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Utne, Espen: Trondheim - mellom omland og utland. En samfunnsgeografisk undersøkelse av regional samordning i en flerkommunal byregion. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Wanjohi, Thomas: Recreation and planning in the Ranheim area, Trondheim. The use of Ranheim Beach, barriers to access and users' attitudes towards building plans. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Wold, Bodil Vuttudal: Jordbrukslandskapet i Trondheim kommune gjennom 60 år. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.

Kunsthistorie

 • Harket, Agnethe Berentsen: Romanske dekorfragmenter fra domkirkens steinsamling i Trondheim. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1996.
 • Klingenberg, Ingvar Aabrek: Trondhjems gullsmedvarer 1825-1900. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1985.
 • Odén, Birgitta: Kalkmaleriene i Byneset kirke. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1998.
 • Stav, Ivar E.: Industriarkitektur i Trondhjem 1855-1925 med hovedvekt på tiden etter 1890 og utvalgte bransjer, bygninger, prosjekter og arkitekter. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1994
 • Syrstad, Margrete Helen: "Skrudhuset" i Trondheim: form og funksjon. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Torheim, Inge: Individuelle tendenser og fellestrekk hos kunstnerne i Gruppe 5 1956-1962. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1994.
 • Trebbi, Marco Lorenzo Pietro: Innflytelsen fra den romanske skulptur i Trondheim på steinkirker i erkestiftet. Hovedoppgave i kunsthistorie, Bergen 1977.
 • Aasen, Astri Eugenie: Johan Osness - dekorens mester i Trondhjems-arkitekturen. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1987.

Musikkvitenskap

 • Brekke, Jon Egil: Trondhjems Arbeiderpartis sangkor og Fagforeningens mannskor, Trondheim. Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1980.
 • Damm, Nils Ivar: Rock & roll-musikk i Trondheim 1958-1963. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1982.
 • Eilertsen, Sigbjørn: Jazz i Trondheim 1919-1955. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1983
 • Fossen, Wenche-Helene: Korsang i Nidarosdomen i det 20. århundre. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Gran, Einar: Kinomusikk i stumfilmens dager og dens historie i Trondhjem (1902-1932). Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1978.
 • Holen, Astrid: Olavsjubileum i en krisetid. Musikkliv i Trondheim 1926-1935. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1975.
 • Johansen, Unni Birgitta: Det Musikalske Øvelses Selskab i Trondhjem 1815-1830. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1972
 • Kleiberg, Keth Ingunn: Rammevilkår for korvirksomhet i by og distrikt. Kartlegging av sentrale vilkår for kordrift i Trondheim og den øvrige delen av Trøndelag. Hovedoppgave i musikkvitenskap, NTNU 1997.
 • Kristiansen, Marianne: Publikum, program og profesjonelt orkester. En analyse av konsertvirksomheten til Trondheim symfoniorkester med utgangspunkt i fagområdene sosiologi og psykologi. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Lee, Tori Nordbotn: Trondhjem nationale scene 1911-1927. Det musikalske liv omkring teateret og dets orkester. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1981.
 • Nåvik, Eivind: Trondheim symfoniorkester 1909-1984. En historisk framstilling. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1984.
 • Rasmussen, Erlend: Musikk i Trondheim ca. 1800-1815. Bruksmusikk og konsertliv blant de kondisjonerte. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1982. [Bl.a. om Hans Jørgen Wille og hans notebok fra 1801.]
 • Sivertsen, Håkon: Det Trondhjemske Musikalske Selskab. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1971.
 • Sæther, Morten: Musikkorps: et utviklingstiltak for barn og ungdom med psykisk funksjonshemming. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Trondheim 1990. [Merknad: Blant annet om Dalgård skoles musikkorps]
 • Torvanger. Kåre: Rekruttering til ein open musikkskole. Sosiale og musikalske bakgrunnstilhøve ved Trondheim kommunale musikkskole. Hovedoppgave i musikk, Trondheim 1982.

Nordisk

 • Ausdal, Kristin: Etternavn i Trøndelag. Ei sosiologisk og geografisk sammenlikning av bruken av etternavn på Tiller, Frosta og i Trondheim i perioden 1865-1910. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1983.
 • Bjøru, Anders: Jæi vil ikk snakk - æ vil syng. Fem barn i studentbarnehagane Trondheim. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Dalbakken, Liv Osnes: Distinksjonen kje/sje i lydendringsperspektiv. En empirisk undersøkelse av barns og unges beherskelse av distinksjonene kje/sje i Trondheim. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1996.
 • Gaasvik, Nils Jørgen: Stadnamn frå Trondheimsmarka. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1978.
 • Gynnild, Astrid: Dagspressens visuelle kommunikasjon. En analyse av tekst, bilder og layout på forsida i Adresseavisen, Dagbladet, Ekstra bladet og Politiken 1970 og 1987. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Hagen, Oddmund: Mednavn i Trondheimsleia. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1976.
 • Henriksen, Stein Olaf: Litteraturkritikken i "Tronhiemske samlinger" (1761-65). Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1998.
 • Karlsen, Randi Moxnes: Sosiolektiske forskjeller i tradisjonelt Trondheimsmål. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Langørgen, Anita: Om bruken av norrøne språk i tidlig nynorsk tid. Undersøkelse av et håndskrift av Magnus Lagabøters landslov skrevet i Trondheim 1586. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 1998.
 • Ledang, Åslaug: Gatenavn i Trondheim. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 1996.
 • Norberg, Perly Folstad: Navnetradisjoner og sosiale sjikt. En studie av navneskikker sett på bakgrunn av fedrenes sosiale sjikt etter en undersøkelse av fødselsårgangen 1965 med søsken i Trondheim. Hovedoppgave i nordisk, Trondheim 1978.
 • Sveian, Viggo: Språksyn i Adresseavisen 1933-1982. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1983.

Andre humanistiske fag

 • Bjørkvik, Anne: Tilbud til barn i teaterbygningen i Prinsens gate 18/20, Trondheim, i perioden 1900-1937. Hovedoppgave i drama, Trondheim 1983.
 • Bygstad, Berit Østberg: Skolebarns utesangleker i Trondheim 1969-1972. Hovedoppgave i folkeminnevitenskap, Oslo 1972.
 • Coldevin, Marit: Prosjektet minikulturverksted på Møllenberg. Sett i lys av intensjonene i den nye kulturpolitikken. Hovedoppgave i drama, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Rønning, Guri: Filmkunstens våpendragere? Trondheim filmklubb 1960-1993. Hovedoppgave i filmvitenskap, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Stai, Sverre: Omvendelse og nettverk. Et sosiologisk perspektiv på den virkningen omvendelsen har på nettverkstilknytningen for medlemmene i "Trondheim kristne senter". Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Taylor, Bruce H.: An ethnography of public social dancing in Trondheim, Norway, 1981-82. Hovedoppgave i folkloristikk, Trondheim 1984.

Samfunnsvitenskapelige fag

 • Alkadi, Abdulrahim: Etterspørsel etter veier. En empirisk analyse av faktorer som påvirker bruk av privat bil i Trondheim. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Brandth, Berit: Byutvikling og sosial endring. Om endrede forutsetninger for nabokontakt i Østre Sanden, et gammelt boligområde i Trondheim sentrum. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1977.
 • By, Finn Magne: Bomiljø - fysisk utforming og sosialt liv. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1979.
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Hovedoppgave i sosiologi, Bergen 1979 .
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Hovedoppgave i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Friedrich, Grethe Eliassen: Integrering kun et honnørord? Muligheten for integrering av psykisk utviklingshemmede og innvandrere i nabolag i Trondheim. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Granrusten, Per Tore: Like barn leker på samme sted. Likheter og ulikheter i partnervalg blant samboende studenter i Trondheim. Hovedoppgave i sosiologi, NTNU 1996.
 • Gulla, Ola Gustav: Om naboskap. En empirisk undersøkelse av lokale sosiale nettverk i storby og småby [Sunndal og Trondheim]. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1985.
 • Hugdal, Torleif, Isaksen, Liv: Barns oppvekstvilkår på Møllenberg. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Trondheim 1980.
 • Johannesen, Bitte: Unge jenter - små kvinner. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1981.
 • Knudsen, Sigmund: Ungdom i den etablerende livsfase. En intervjuundersøkelse om husholdning og livssituasjon blant 22-åringer i Trondheim. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1977.
 • Lamvik, Gunnar M.: "Et eventyr på hjul". Bilen sett som befordringsmiddel for mening i et amcar-miljø. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Trondheim 1992. [Gjelder hovedsakelig American Car Club of Trondheim.]
 • Paulsen, Kjell Håkon: Bolig og fellesskap. Et sosiologisk sideblikk inn i arkitektenes tredimensjonale verden. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Pedersen, Per-Egil: Verdsetting av kulturhistoriske minnesmerker. En studie av Nidarosdomen. Hovedoppgave i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Rendum, Turid: Den svarte oasen på La'mon: sted, identitet, livskvalitet. Et antropologisk blikk på en rivningstruet bydel i Trondheim. Hovedoppgave i sosialantropologi, NTNU 1997.
 • Rønning, Wenche M.: Kvinner og voksenopplæring. Bedre sent enn aldri. En intervjuundersøkelse om voksne kvinner som har tatt artium i Trondheim, 1979 og 1980. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1982.
 • Severinsen, Anne: Konflikt og maktbalanse. En sosiologisk analyse av konflikten mellom reineiere og grunneiere i Trollheimen, med vekt på lovgivningens funksjon. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1980
 • Slagnes, Jorun Berg: Frøyværinger i Trondheim. En studie av situasjonen på tilflytterstedet for flyttere fra utkant. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1975.
 • Smedsrud, Knut: Barns omsorg. En empirisk studie av sjette-klassinger fra to distrikt i Trondheim kommune. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Svartvatn, Rune Ove: Legemlig straff i Trondheim folkeskole. En undersøkelse av straffeprotokoller ved skoler i Trondheim kommune, 1890-1936. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Torstensen, Nicolai: Arbeidsledig ungdom i Trondheim. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1982.
 • Vaagland, Marit: Jenter i risikosone. En intervjuundersøkelse om jenters skole- og fritidserfaringer og syn på framtida. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1984.
 • Wuttudal, Kari: Holdning til innvandrere. En undersøkelse fra Trondheim om folks oppfatning av innvandrere og innvandring. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Wærum, Gøril: Ungdomskriminialitet i Trondheim. Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Sosiologi og statsvitenskap og Trondheim politikammer. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Øverås, Ola: Rusmiddelbruk blant skoleungdom. Hovedoppgave i pedagogikk, Trondheim 1983.
 • Aasland, Kjell Hugo: Etterspørselen etter kollektivreiser i Trondheim. En tidsserieanalyse for perioden 1989-1996. Hovedoppgave i sosialøkonomi, NTNU 1997.

Andre fag

 • Andreassen, Kjell Edgar: Flersidig bruk av skog. En intervjuundersøkelse blant turfolk i Trondheim Bymark. Hovedoppgave i skogskjøtsel, NLH 1982.
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Hovedoppgave i off. adm. og org.kunn, Bergen 1983
 • Fosseide, Jorunn: Trondheim kommune: en bibliografi 1960-1974. Hovedoppgave i SBH, Oslo (?) 1975
 • Hammer, Tone: Landskap og utbygging - Eksempler fra østområdene i Trondheim kommune. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, NLH 1982.
 • Lein, Jan Ole: Markagrensa for Strindamarka. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Lines, Kåre: Ledelse i grenselandet mellom politikk og administrasjon. En case-studie av den administrative ledelse i Trondheim kommune. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1987.
 • Mestvedt, Magnus: En intervjuundersøkelse om veg- og stinettet i Trondheim bymark. Hovedoppgave i skogskjøtsel, NLH 1984.
 • Sandvik, Astrid: Nidarosdomen. En annotert bibliografi 1965-1989. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990.
 • Sommervold, Wenche: Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommune. En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1990.
 • Spets, Torunn: Trondheim: er bymarka i ferd med å bli bypark? Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Sætre, Jorid: Domkirkeområdet i Trondheim. Historisk utvikling gjennom 1000 år, analyse av dagens situasjon med ideer til helhetsplan. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Vasseljen, Sigrid, Enodd, Sissel: Friluftsliv og bynært landbruk i herregårdslandskapet på Rotvoll. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Hovedoppgave i off. adm. og org.kunn, Bergen 1981.

PhD-avhandlinger

 • Knudtsen, Margunn Skjei: Fra frelse til helse : spedbarnsdødelighet og omsorgssyn i Norge ca 1700-1830 med særlig vekt på forholdene i Vår Frue sokn, Trondheim. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1997. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risvaag, Jon Anders: Mynt og by. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Paula Utigard: Frå Nidarosen til Nidarneset : ein integrert naturvitskapleg-arkeologisk-historisk rekonstruksjon av framveksten av Trondheim. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikk. 2006. 370 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vadum, Kristoffer: Bruk av kanonistisk litteratur i Nidarosprovinsen ca 1250-1340. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. 2015. 443 s. Digital versjonNettbiblioteket.