Bibliografi:Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur for Trondheim med Strinda og Byneset

Allmenn by- og bygdehistorie

Trondheim torg i 1951.
 • Johansen, O.J.: Den tusenårige by ved Nidelven : Trondhjem fra Olav Tryggvason til Håkon VII. Utg. 1936. 475 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mykland, Knut: «Trondheims historie 1807–1880». I: Heimen, b. VIII, s. 544–549. (I serien «Vi begynner på en byhistorie».).
 • Røsoch, Henry: Trondheims historie. Utg. Trondheim kommune. 1939. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, 235–236.
 • Sandnes, Jørn, Grankvist, Rolf, Kirkhusmo, Anders: Trondheims historie 997-1997. Utg. Universitetsforlaget. 1996-1997.
 • Trondheim bys historie: Utg. Trondheim kommune. 5 bind, 1955-73.
  • Bind 1. Grethe Authén Blom: St. Olavs by. Ca. 1000-1537. 1956. 540 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Joys, Charles i Heimen, b. X, s. 490–496.
  • Bind 2. Bjørn Sogner: Kjøpstad og stiftsstad. 1537-1807. 1962. 568 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XII, s. 373–377.
  • Bind 3. Knut Mykland: Fra Søgaden til Strandgaten. 1807-1880. 1955. 603 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. X, s. 91–94.
  • Bind 4. Rolf Danielsen: Det nye bysamfunn. 1880-1914. 1958. 589 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XII, s. 268–270.
  • Bind 5. Supplementsbind. Haakon Odd Christiansen: Trondheim i går og i dag. 1914-1964. 1973. 600 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Grankvist, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326–329.
 • Trondheim : Olavs by i tusen år. Red. Jørn Sandnes ofl. Trondheim. 1992. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Støren, Wilhelm K. i Heimen, b. XXIX, s. 252–254.

Bygdebøker

 • Frøseth, Arnt: Gården Berg, Byneset : NILS - STU : "Snille" : og andre Berg - gårde, deres eiere og brukere fra år 1520. 1961. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høyem, O.J.: Nes eller Bynes (og Buvik) : en bygdebeskrivelse; samt en Kvadkrans. Utg. Interessentskabstr.. 1894. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isachsen, Haldis og Dino Makridis: Trondheim før og nå:2, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2010
 • Todal, Anders: «Soga um Lade». I: Heimen, b. IV, s. 100–113 og 147–154.
 • Todal, Anders: Soga um Lade. Utg. Noregs boklag. 1935. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 311.

Bydelshistorie

 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Lademoens minnealbum : 1000 minner - 1000 år. Utg. T. Moksnes [og] T. Olsen. 2003. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Mitt Ila. Fra Skanseporten til Fjellseter: et album. 2006. 336 s. ISBN 978-82-996821-4-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute, Hans Kristian Bertelsen (red.): Bymarka : Trondheims storstue i tekst og bilder. Utg. Nidaros. 1981. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyrønning, Sverre M. (red.): Blant tårnseilere og andre frie fugler : bydelshistorier fra Trondheim. Utg. Communicatio. 2006. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Tom Erik, Trine Søraa: Historiske Trondheim : Sanden, Ilevollen og Kalvskinnet. Utg. Fagbokforl.. 2014. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torgersen, Torbjørn: Fra "koloni" til arbeiderbydel : Ner-Lamoen fra 1900-1940. Utg. Trondheim AOF. 1997. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vreim, Halvor: Lade i Trondheim og glimt av andre storgårdsanlegg i Trøndelag. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 1964. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter, Trondheim 2011. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Østbyen i går og i dag : grunnkurs i lokalhistorie for Lademoen skole. Utg. P. Øverland. Trondheim. 2000. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Middelalder

 • Berg, Ivar: Eit seinmellomalderleg skrivemiljø : Nidaros erkesete 1458-1537. Utg. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Det humanistiske fakultetet, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 2013. 298 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blom, Grethe Authén: «Trondheims historie i middelalderen». I: Heimen b. VIII, s. 531–537. (I serien: Vi begynner på en byhistorie).
 • Brendalsmo, Jan: Hertug Skule til evig minne : rekonstruksjon og fargesetting av en middelaldersk gravplate. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2000. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein og Erik Opsahl (red.): Nidaros Erkebispesete i seinmiddelalderen – et kultursentrum?, Novus Forlag 2018.
 • Johnsen, Arne Odd: Bispesetet og erkestolen i Nidaros fra den eldste tid til 1252. Utg. Land og Kirke. 1955. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arne Odd: Om pave Eugenius III's vernebrev for Munkeliv kloster av 7. januar 1146. Utg. Universitetsforlaget. 1965. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Keller, Karl-Fredrik: Middelalderbyen Nidaros. Utg. K.F. Keller. 2008. 80 s. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Lunde, Øivind: Trondheims fortid i bygrunnen : middelalderbyens topografi på grunnlag av det arkeologiske materialet inntil 1970. Utg. Adresseavisens forlag. 1977. 305 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Det gamle Throndhjem : byens historie fra dens anlæg til erkestolens oprettelse : 997 til 1152 : med karter og tegninger. Utg. Cammermeyer. 1897. 266 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Trondhjem i borgerkrigene : byens historie fra erkestolens oprettelse til kong Haakon Haakonsøns død : 1152 til 1263. Utg. Dagsposten. 1902. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: Bemerkninger angående det ellevte århundredes stenbygninger i Trondhjem. Utg. I komm. hos F. Bruns bokhandel. 1928. S. 4-14. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryssdal, O.: Erkebispegården i Trondheim : dens eldste bygningshistorie. Oslo 1944. 36 s. (Fortidsminner XXVI). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storm, Gustav: Om Magnus Erlingssøns Privilegium til Nidaros Kirke 1164. Utg. I Kommission hos Dybwad. 1895. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B.: Bemerkninger om de ældste gatereguleringer i Trondhjem. Utg. [i kommission hos F. Bruns Bokhandel, Aktietrykkeriet]. 1929. 4 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B.: En engelsk kongegave av en mitra til erkebiskopen av Nidaros : (meddelt i Fellesmøtet 10de november 1930). Utg. [i kommission hos F. Bruns Bokhandel, Aktietrykkeriet]. 1930. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Artikkelregister

 • Li, Bård: Sverre Pedersens arkiv : katalog over privatarkiv nr Tek 28. Utg. NTNU, Universitetsbiblioteket i Trondheim. 2003. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Billedbøker

Bibliografier

 • Doktorgrader avlagt ved Det historisk-filosofiske fakultet, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Universitetet i Trondheim : 1970-1995. Utg. Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1996. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Bibliographia Trondhjemiana : litteratur om Trondheim trykket før 1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 1997. 750 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Biografier og annen personhistorie

 • Berg, Thoralf: Henry Gleditsch : skuespiller, teatergründer, motstandsmann. Utg. Communicatio forlag. 2007. 138 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Ida: Thomas Angell : kapitalisten som ble hjembyens velgjører. Utg. Thomas Angells stiftelser. 1992. 314 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Arild: Augusta Aasen : viljen, striden, reisen : en livshistorie 1878-1920. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer. 2020. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Carstens, Svein: Fra kjøpmannsdisk til kongens bord : statsminister Ivar Lykke 1872-1949. Utg. I.K. Lykke. Trondheim. 1992. 298 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud ofl. (red.): Trondhjems borgerskap 1680-1730 : utvalgte kilder. Utg. Kane.benkestokk.teiste forlag. 2000. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per, Hans Melien: Jeg vil synge om en helt - : et biografisk skrift i anledning 300-årsjubileet for Peter Wessel Tordenskiolds fødsel. Utg. Ringve museum. Trondheim. 1990. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Emilsen, Kari (red.): Likestilling og likeverd i Trondheimsbarnehagene : et utviklingsprosjekt i Trondheim kommune. Utg. Dronning Mauds Minne, Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 2012. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift til Per Hjort Albertsen : 1919-1989. Utg. Trøndelag musikkonservatorium : Trondhjem[s] studentersangforening. Trondheim. 1989. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Byskriver Wollnick». i Fædrelandsvennen 26. februar 2014 side 18
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Augusta Aasen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Leira, Håkon: Lyder Must Borthen : 1849-1924 : vitenskapsmann, lege, samfunnsmenneske. Utg. Tapir : Norsk oftamologisk forening. Trondheim. 1991. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindboe, Asbjørn: Lagmann Lindboe : en politikerprofil og noen tidsbilder fra 1880-1890 årene. Utg. Tanum. 1961. 299 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Michelsen, Kari (red.): Johan Daniel Berlin, 1714-1787 : universalgeniet i Trondheim. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1987. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Miscellanea Nidrosiensia : til Dr. phil. Fredrik Barbe Wallem på hans 50-årsdag 29. november 1927. Utg. Trondhjems historiske forening. 1927. 213 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moan, Torgeir (red.): Teknologi for et bedre samfunn : festskrift til Johannes Moe i anledning hans 70-årsdag. Utg. Tapir. 1996. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Nilsen, Bjørn: Altså egentlig n' Nekolai : historia om oppfinneren, sildegrossisten og originalen Nekolai Dahl. Utg. Steinbit forl.. 2006. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ræder, Trygve: Axel Sommerfelt : livselskar, pedagog, administrator : gløttar av samfunnsliv og kulturliv i Trondheim i dei første tiåra av 1900-talet. Utg. Rune. 1980. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rædergård, Einar: Johanna Matheson 1900-1944 : et minneskrift. Utg. Trondheim folkebibliotek. Trondheim. 1994. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenvik, Øivind: "-dette arme forvildede menneske-" : tidsbilder og menneskeskjebner fra 1700- til 1900-tallet : historien om gartner Andreas Andersen og hustru Marie fra Trondhjem og deres slekt. Utg. Ø. Stenvik. 2004. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenvik, Øivind: Fra husmannsplass til arbeiderkvartal : fra Fåberg i Sør-Gudbrandsdalen til Lademoen i Trondheim : maskinist Kristian Simonsen og hustru Berte Engebretsdatter : arbeidsfolk i ei brytningstid. Utg. Ø. Stenvik. Namsos. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenvik, Øivind: Harde hender og ydmyke sinn : arven fra Mostadmark og Skogn : historien om Marius Loraas og Hanna Eggen. Utg. Ø. Stenvik. 2009. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenvik, Øivind: Losassistentens sønn : gutten fra Batteriveita 4 : historien om Erling Stenvik og hans farsslekter fra Sanden i Trondheim. Utg. Ø. Stenvik. Namsos. 2011. 396 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Apoteker Johan Christopher Brun, 1838-1914 : et biografisk forsøk. Utg. [Forfatteren]. Trondheim. 1950. 35 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Supphellen, Steinar (red.): Kongsmenn og krossmenn : festskrift til Grethe Authén Blom. Utg. Tapir. 1992. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Branner

 • Kirkhusmo, Anders, Per Christiansen: Trondheim brenner : branner og brannvern i byen gjennom 1000 år. Utg. Pirforl.. 2013. 551 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygningshistorie

 • Aas, Eyvind: Arkitektur i Trondheim : en kort innføring i byens stilhistoriske utvikling. Utg. Brundalen videregående skole. 1998. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Hus med hedersmerke : historiske bygninger i Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fasting, Lars: Trondheims bybilde : innstilling om verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i Trondheims sentrale områder. Utg. Antikvarisk utvalg, Trondheim kommune. 1977. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håpnes, Roy Åge: Trondheim tar form : bygningshistoriske blikk på bydelene. Utg. Eiendomsmegler 1. 2003. 351 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langseth, Jann H. (red.): Nordlyset 125 år : vekst og utvikling i en samtid. Utg. [St. Johanneslogen Nordlyset]. Trondheim. 2007. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Knut Einar: Trebyen : bybranner og byfornyelse : en undersøkelse av byggevirksomheten i Trondheim og utviklingen av norsk bygningsrett 1814-1845. Utg. Tapir. 1989. 450 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maliks Leif og Svein Kjerulf Rasmussen: Såpekokere, fintfolk og rabarbra : Smedstua og gartneriet gjennom to århundrer : historien om fabrikken Lysholmsminde, sommerstedet Smedstuen og dets gartneri 1791 - 2021. Utg. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Raadhuset i Trondhjem : hermed 1 haandtegnet, koloreret billede af raadhuset nufortiden. Utg. Adresseavisens Bogtrykkeri. 1904. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noach, Kerstin Gjesdahl: Et byggemiljø : Trondheim 1800-1850. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 1975. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordeide, Sæbjørg Walaker: Erkebispegården i Trondheim : beste tomta i by'n. Utg. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. 2003. 375 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nos, Anne Lise: Et kvartal i Trondheim på Kalvskinnets vestre del : registrering og vurdering. Utg. Instituttet. 1970. 47 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Ingrid: En trøndersk håndverkergård : Schjølberggården. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 1938. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skibnes, Svein Erik, Helge Solberg: En ramme for våre liv : 60 prosjekter i Trondheim, 1984-2004, Skibnes arkitekter AS. Utg. Fagbokforl.. 2014. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sporveiens borettslag AL, Sporveisbygget : 50 års jubileumsberetning 1948-1998. Utg. Sporveiens borettslag. 1998. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sporveiens borettslag AL, Sporveisbygget : 60 års jubileumsberetning 1948-2008. Utg. Sporveiens borettslag. Trondheim. 2008. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygningsvern

 • Bryggene i Trondheim : nye muligheter for bruk av bryggene ved Nidelva. Utg. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kittang, Dag: Trebyen Trondheim - modernisering og vern : ein studie av byplandebatten 1960-2005. Utg. Fagbokforl.. 2014. 292 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rapport : registrering av bygningsstandard i Trondheim 2001. Utg. Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret. 2002. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Dagligliv

 • Thue, Siri (red.): Barnas Trondheim : aktiviteter og opplevelser for barn i Trondheim. Utg. Barnas Trondheim. 2004. 263 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornminner

 • Bjerck, Lisa G. Bostwick, Kristina Jansson: Fra åkerlapp til palmehave : rapport fra utgravningene i Hotell Britannias bakgård 1986. 1988. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, Axel (red.): I kongers kaupang og bispers by : arkeologi forteller byhistorie. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1992. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, Axel, Sæbjørg Walaker Nordeide: Kaupangen ved Nidelva : 1000 års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985. [D. 1]. Utg. Riksantikvaren. 1994. 324 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fastner, Jørgen ofl.: Fregattskipet "Perlen" : 16. mars 1781 : utgravning 1975. Utg. institusjonene. 1976. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krefting, O.: Nogle arkæologiske Notiser fra Undersøgelser i Trondhjem. Utg. Carl C. Werner Co.'s Bogtrykkeri. 1886. 7 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marstrander, Sverre: En helleristningsstein fra Devlebukta i Trondheim. Utg. i kommisjon hos F. Brun. 1967. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Ulf: Byen under gaten : fra utgravningene i Søndre gate i årene 1970-71. Utg. Adresseavisens forlag. 1971. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Petersen, Th.: «Lade i Trøndelagen belyst ved oldtidsminner og oldfund». I: Heimen, b. IV, s. 54–66.
 • Petersen, Th.: Oversikt over Videnskapsselskapets oldsakssamlings tilvekst i 1925 av saker eldre enn reformationen. 1926. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Forsvars-/krigshistorie

 • Christen, Heinrich: Okkupantens dagbok : Heinrich Christens dagbok fra Bergen og Trondheim 1941-1943. Utg. Spartacus. 2009. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enlid, Jostein: Framtidens ledere : fra 1804-2002 : grunnleggende befalsutdanning i Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2002. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gisnås, Lars: Krig i Trondheim : Fotograf Schrøders bilder fra 1940-45. Utg. Tapir akademisk forlag. 2011. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Komissar, Vera: På tross av alt : Julius Paltiel - norsk jøde i Auschwitz. Utg. Communicatio forl.. 2004. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smith, Øivind: Skolegutt under okkupasjonen i Trondheim 1940-1945 : fortalt 50 år etter frigjøringen. Utg. Ø. Smith. 1995. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smith, Øivind: Ungdom etter okkupasjonen i Trondheim 1945-1952 : fortalt 57 år etter frigjøringen. Utg. [Ø. Smith]. 2002. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Støren, Wilhelm K. ofl.: Polar Bear 2 : fra sabotasje til antisabotasje : Milorggruppe i Trondheim under krigen 1940-1945. Utg. Veteranklubben Polar Bear 2. 1998. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viken, Kaare: Mer enn 1000 dager : blant fanger og voktere i Vollan kretsfengsel 1942-45. Utg. Cappelen. 1984. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øksendal, Asbjørn: Operasjon Oleander : Gestapo i Trondheim og Leksvik-affæren 1942-44. Utg. Nordenfjelske. 1968. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Gårdshistorie

 • Brattgjerd, Sigurd: Prøvebruket Brå, Byneset i Trondheim : driftsform: Korn og eggproduksjon. Oslo. 1985. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøseth, Arnt: Gården Berg, Byneset : NILS - STU : "Snille" : og andre Berg - gårde, deres eiere og brukere fra år 1520. Byneset. 1961. 19 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Helseinstitusjoner

 • Borgan, Valborg, Gerd Søraa: Rotvoll 1872 - 1972 : fra asyl for sindssyge til psykiatrisk sykehus. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1972. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Carstens, Svein: Lokal sykehusutvikling i en vitenskapelig brytningstid : Trondhjems Borgelige Sygehus, senere Trondhjems Communale Sygehus 1805-1902. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fag, Institutt for samfunnsmedisin og St. Olavs hospital. 2006. 249 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Carstens, Svein, Rolf Grankvist: St. Olavs hospital : sykehuset på Øya gjennom 100 år. Utg. Tapir akademisk forl.. 2002. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Ludvig: Beskrivelse af Rotvold Sindsygeasyl og Beretning om dets Virksomhed i 1872. Christiania, 1873. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Harald R.: Røde kors klinikk i Trondheim 1927-1967 : en 40-års beretning. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1967. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellstad, Lene: Kontrastenes sted : Barne- og kvinneklinikken i Trondheim : 1963-2006. Utg. [Klinikkene]. 2006. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haave, Bortinus: Nogle oplysninger om Trondhjems hospitals historie og virksomhet. Utg. Trondhjems hospital. 1931. 13 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaasa, Stein ofl. (red.): Festskrift : Seksjon lindrende behandling gjennom 10 år : jubileumskonferanse i Trondheim 4.-6. november 2004. Utg. Seksjon lindrende behandling, St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. 2004. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korsvold, Tora: Sykehusfødselen tar form : med en nærstudie av E.C. Dahls Stiftelse. Utg. Abstrakt forl.. 2001. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Stein Risstad, Knut Hellerud: Grønt sykehus : utemiljø i særklasse ved St. Olavs hospital. Utg. Helsebygg Midt-Norge. 2014. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støylen, Lise Lundbom: Fysioterapi gjennom 100 år på St. Olavs hospital, 1911-2011 : fra massasje til kunnskapsbasert praksis. Utg. St. Olavs hospital. 2011. 269 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Idrettshistorie

 • Andersen, Arnt Tore: Trondheim håndballkrets i skuddet : jubileumsberetning 1945-1995. Utg. Håndballkretsen. 1995. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stuevold, Jørgen: Fortellingen om Rosenborg : "troillongan" som vant hele kongeriket og rundspilte halve Europa. Utg. Kagge. 2010. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

Nidarosdomen

Utdypende artikkel: Bibliografi:Nidarosdomen

Nidarosdomen i 1869, før restaurasjonen.
Nidarosdomen innvendig i 1920-åra.
Nidarosdomen i 1930-åra.
 • Albertsen, Aug.: Nidarosdomen : kort historikk. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Trondheim. 1950. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andresen, Knut: Da Nidaros erkebispesete ble opprettet i 1153 : den norske kirkeprovins/Nidaros erkebispedømme 850 år. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. 2003. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørlykke, Kristin ofl. (red.): Nidarosdomen : ny forskning på gammel kirke. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl.. 2010. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun (red.): Nidaros Domkirkes og geistlighets kostbarheter : belyst ved 17 skriftlige kilder 1307-1577 med oversettelser og kommentarer. Utg. Tapir. 2002. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein (red.): Nidaros domkirke og erkebispegården. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. 1995. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekroll, Øystein, Erik Opsahl (red.): Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen : et kultursentrum? Utg. Novus. 2018. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Eldbjørg: Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk. Utg. Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. 2006. 359 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Imsen, Steinar (red.): Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537 : søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Utg. Tapir akademisk forl.. 2003. 488 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: Domkyrkja i Trondheim : og nokre ord um verdet av kyrkjeleg kunst for folkelivet i fyrrtid og notid. Utg. Brun. 1926. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: Kristkirken i Nidaros : domkirken i Trondhjem under bygning, forfald og gjenreisning : kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse. Utg. Brun. 1914. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Atle: Nidarosdomen : en biografi om Norges nasjonalmonument og menneskene som bygde det. Utg. Gyldendal. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storemyr, Per: Nidarosdomens grunnfjell : i steinbryternes fotspor fra det gamle Egypt til Europas nordligste katedral. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. 2015. 412 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wagle, Finn: Hva er det med Nidaros? Tro som forener, fordyper og forandrer. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Trondheim. 2012. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wagle, Finn (red.): Kirkens skip på norrønt hav : dokumentasjon og perspektiv : 850-årsjubileet for opprettelsen av Nidaros erkebispesete 26.-29. juli 2003. Utg. Tapir akademisk forlag. 2003. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vår Frue og Hospital

Hospitalskirken i 1911.
Foto: Erik Olsen.
 • Andresen, Knut: Fra soknekirke til sentrumskirke : Vår Frue kirke og sokn 1945-2007. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brodahl, Joh. E. (Johan Ernst): Vor Frue kirkes altertavler. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Trondhjem. 1920. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift til orgelinnvielsen i Hospitalskirken : 18.-25. mars 2010. Utg. Stiftelsen Trondhjems hospital. 2010. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grankvist, Rolf (red.): Nidaros kirkes spital 1277-2006. Trondhjems hospitals kirke 300 år 1706-2006. Trondhjems hospitals kirke 300 år 1706-2006. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grankvist, Rolf, Øystein Ekroll (red.): Vår Frue kirke : 800 år i byens hjerte. Utg. Tapir akademisk forl.. 2007. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

Lade kirke rundt 1910.
Foto: C.A. Erichsen.
 • 50-aars beretning for Trondhjems indremission : 1865-1915. Utg. Adresseavisens bok- og aksidenstrykkeri. 1915. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondevik, Ottar (red.): Bær arven videre : Trondhjems indremisjons 100-års jubileum 21. april 1965. 1965. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håbjørg, Arne (red.): Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år : 1856-2005. Utg. Byneset historielag. 2006. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Muhle, Anne: Spredte trekk fra kristenlivet i Orkladal og Byneset. Utg. Gryttings boktrykkeri. Orkanger. 1930. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjånes, Arne (red.): Tiller sokn : en kort historikk ved kirkejubileet 4. jan. 1951. Utg. Tiller historielag. 2000. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Gunnar: Trondheim baptistmenighet gjennom 100 år : 1872-1972 : en historisk oversikt. Utg. Menigheten. Trondheim. 1972. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kulturhistorie

 • Jensen, Johan O.: De levende bilder : Trondheim kinematografer 1918-1968. Utg. Trondheim kinematografer. 1968. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opstad, Jan-Lauritz: Paa Trondhjemsk vis : selskapskultur og skjulte matskatter fra 1700 til 1900 : med egen kokebokdel. Utg. Andrimne. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikkhistorie

 • Aksdal, Bjørn: Fra birfedlere til spelmannslag : Trondheim og folkemusikken gjennom 300 år. Utg. Ringve museum. 1997. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Jan Ditlev: Jazz ved Nidelven : en musikkhistorisk byvandring. Utg. Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter. 2016. 396 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Terje: Beat og piggtråd i Trondheim : en oversikt over grupper og artister fra slutten av 50-tallet til 1970. Utg. Music Agency. 1991. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Terje: Hardt og fort : rock og pop i Trondheim i 1970- og 80-årene. Utg. Tapir akademisk forlag. 2009. 341 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stakkeland, Arne: Det privilegerte musikksystemet : en undersøkelse av stadsmusikantvesenet i Bergen, Trondheim og Kristiansand. Utg. Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag. 2011. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Waagen, Wenche (red.): Musikkopplæring i 100! : hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Utg. Schrøderforl.. 2012. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Teater

 • Berg, Thoralf: Henrik Ibsen på teatret i Trondheim før 1865. Utg. Institutt for kunst- og medievitenskap, Seksjon for drama og teater, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1998. 14 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf: Teater blir kunst : om dannelsen av et moderne publikum og teater i Trondheim på 1800-tallet. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf: Teatersjef Henry Gleditsch og Trøndelag teaters krigshistorie (1940-1942). Utg. Trøndelag teater. Trondheim. 1992. 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf: Teatret i Trondheim 1865-1911 : strukturell utvikling, publikum og nasjonale aspekter. Utg. Institutt for kunst- og medievitenskap, Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2002. 332 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf: Trondhjem Nationale Scene og Trøndelag teater : en repertoarfortegnelse 1911-27, 1937-91. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene. 1992. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf, Monica Aase: Throndhjems Theater : en repertoarfortegnelse 1861-65. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim, Avd. B, Spesialsamlingene. 1983. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Thoralf, Monica Aase: Trondhjem Nationale Scene og Trøndelag teater : en repertoarfortegnelse 1911-27, 1937-81. Utg. Universitetsbiblioteket, Avd. B, Spesialsamlingene. 1983. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berre, Lasse: Teater : det kunstneriske ensemble ved Trøndelag teater fotografert i august og september 1997. Utg. Trøndelag teater. 1997. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Duus, Frits: Teaterskolen i Trondhjem 1860-1861 : et bidrag til Trondhjems teaterhistorie. Utg. [s.n.]. Trondhjem. 1921. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norberg, Svein Nic.: Katter og hermelin : glimt fra Hjorten og Trondhjems underholdningsliv gjennom 100 år. Utg. Bjærum. 1987. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordvik, Martin: " - at bevare et teater for byen" : en historikk. Utg. Det Trondhjemske Theater Interessentskab. 1978. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rusten, Berit (red.): Inntrykk, uttrykk, avtrykk : Teater Polyfon 2006-2010. Utg. Panter tanter produksjoner forl.. 2010. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skagen, Annabella: Fra grevens gård til Prinsens gate : teater i Trondhjem 1790-1814. PhD-avhandling, utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap. 2015. 467 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skarstein, Vigdis Moe: Teater i plakater. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim/Trøndelag teater. 1997. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kunsthistorie

 • Christiansen, Per: Kunst ute, kunst inne : utsmykking i Trondheim 2000-2010 = public art in Trondheim 2000-2010. [1]. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Migrasjon og internasjonale forbindelser

Dahl, Erik (red.): Med hjertet i Keren : vennskapskontakt mellom Trondheim og Eritreas nest største by. Utg. Drømsmia. 2002. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Reitan, Jon: Jødene fra Trondheim. Utg. Tapir akademisk forl.. 2005. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Minner

 • Belboe, Einar Birger: Bæsert : Bakklandet, Byneset og Nordlandet bortaførr : et tidsbilde. Bok 1. Utg. Snøfugl. 2007. 267 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norberg, Perly Folstad: Huset på Singsaker : en bydelskrønike om oppvekst, famililiebånd [i.e. familiebånd] og byutvikling. Utg. Pirforl.. 2014. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordmark, Esther: Gamle trondhjemmere forteller : illustrert med gamle postkort fra byen. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystrøm, Johan A.: Bare lænt -eller? : (men sånn va det) : minner fra en barndom i krigstid - etterkrigstid, og som "kveisat" tenåring 1938-58. Utg. Imperfektum J.N.. 2004. 297 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Museum og arkiv

 • Alsvik, Elling: "På trønderski" : Skimuseet på Sverresborg. Utg. Trøndelag folkemuseum. Trondheim. 1990. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Håkon A. ofl.: Vidvinkel mot 1814 : gresk-romersk oldtid, natur og revolusjon formet vår nasjon : Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 01.02-18.05 2014. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 2014. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikje, Ivar Håkon, Sissel Guttormsen, Hanna Mellemsether (red.): Det begynte med et piano : Ringve museum 60 år. Utg. Akademika. 2012. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag: Fører gjennem museets samlinger. Utg. Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. 1938. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimelund, J. Jervell: Fra det gamle Trondhjem : oplysninger om billedene og malerne. Utg. F. Bruns bokhandels forlag. Trondhjem. 1929. 7 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimelund, J. Jervell, Fredrik B. Wallem: Gamle bygninger i Trondhjem og omegn : katalog over Nordenfjeldske kunstindustrimuseums utstilling av prospekter, fotografier og opmaalinger. Utg. Museet. 1926. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Ikke bare reklame" : 25.11.-29.12.1989 : utstilling i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i anledning Trondheim markedsforenings 75-årsjubileum. Utg. Trondheim markedsforening. 1989. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Daniel, Øivind Lunde: Erkebispegården i Trondheim : utsmykning av den gamle hallbygningen. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Trondheim. 2013. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jondell, Erik: Tusen år ved Nidelven : en vandring gjennom middelalder-utstillingen på Vitenskapsmuseet. Utg. Museet. Trondheim. 1996. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koren, Kristian, Jens Thiis (red.): Trondhjems 900 aars Jubilæum : Katalog for den historiske Udstilling i Trondhjem 1897. Utg. 1897. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marstrander, Sverre (red.): Katalog over den historiske utstilling : 800 års jubileet for opprettelsen av Den norske kirkeprovins : 1153-1953. Utg. 1953. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marstrander, Sverre: Fører for kirkesamlingen : videnskapsselskapets oldsaksamling. Utg. Selskapet. 1959. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olavsjubileets historiske utstillinger : fører gjennem Erkebispegården med Riksminnehallen og de rikshistoriske avdelinger samt Domkirkeskulpturene. Utg. 1930. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søholt, Petter I., Elsa Reiersen, Hanna Mellemsether: "En smuk fremtid" : Trøndelag folkemuseum Sverresborg 100 år. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thiis, Jens: Nordenfjeldske kunstindustri-museum i Trondhjem : fører gjennem samlingerne. Utg. Nordenfjeldske kunstindustri-museum, Trondhjem. 1908. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tiller, Sigurd O.: Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag : veileder gjennem museets samlinger. Utg. Museet. 1961. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Navnestriden

 • Indrebø, Gustav: Nidarosnamnet og Trondhjemsnamnet i Noreg : nye granskingar um bynamnet. Utg. Noregs mållag. 1930. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lockertsen, Roger: Gerhard Schøning om bynamna Nidaros og Trondhiem : eit handskrift frå ca. 1760. Utg. Tapir. Trondheim. 1998. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reitan, Jørg.: Hvad oplysning gir våre dialekter om det gamle navn på byen Trondhjem. Utg. i kommission hos Brun. 1928. S. 4-11. Digital versjonNettbiblioteket.

Næringslivshistorie

R. Kjeldsberg A/S, fotografi fra Det norske næringsliv.
Bernhard Brænne A/Ss forretningsgård, fotografi fra Det norske næringsliv.
Bilforretningen A/S Autocar, fotografi fra Det norske næringsliv.
Nidar sjokoladefabrikk, fotografi fra Det norske næringsliv.
Nordenfjeldske Destillasjonsverk A/S, fotografi fra Det norske næringsliv.
A/S Skibs- & Fiskeriutstyr, fotografi fra Det norske næringsliv.
Sonja Frukt og Tobakk i Olav Tryggvasons gate 4, fotografi fra Det norske næringsliv.
Trondheim kommunale bakeri, fotografi fra Det norske næringsliv.
Engroslageret til Trøndelag koop, fotografi fra Det norske næringsliv.
Trondhjems sparebank, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Aas, Eyvind: Trondheim og industrien : en oversikt over byens industriutvikling. Utg. Brundalen videregående skole. 1999. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Amundsen, Harry: - "og det var liv laga" : en beretning om Autronica gjennom 35 år, - for ansatte og andre med nær tilknytning til Autronica. Utg. 1992. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Amundsen, Harry: -"og livet går videre" : en beretning om Autronica gjennom 40 år, for ansatte og andre med nær tilknytning til Autronica. Utg. [Autronica]. 1997. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Håkon A.: Håndverkere i Trondhjem på 1700-tallet. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 1993. 37 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Henry: Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660-1814. Utg. Trondhjems sjøfartsmuseum. Trondhjem. 1938. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergsmyr, Ragnhild Tokstad: Den som intet våger : Heimdal gruppen 1980-2005. Utg. Heimdal gruppen. 2005. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratberg, Terje T.V.: Trondheim i endring : oppturer og nedturer i Trondheims næringsliv gjennom 150 år. Utg. Næringsforeningen i Trondheim. 2011. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: I.C. Piene & Søn Aktieselskab 1866-1991 : bedriften gjennom 125 år. Utg. I.C. Piene & søn. Trondheim. 1991. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvaag, Edvard: Trondhjems handel med sild og fisk : samt skibsfartens udvikling i tidsrummet 1865-1905, med enkelte opgaver for 1906-1907. Utg. Foreningen. Trondhjem. 1908. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammarstrøm, Gunne: En søt historie : beretning ved Nidar Bergenes 75-års jubileum 1912-1987. Utg. Bjærum. 1987. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hempel, Erik: Nor-Fishing : utstillingsvindu og møteplass gjennom 50 år. Utg. Stiftelsen Nor-Fishing. 2010. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hørgård, Asbjørn: Sportsfiske som hobby i 65 år : gode erfaringer for produksjon av effektive fiskeredskaper. Utg. [A. Hørgård]. 1985. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jenssen, Anton: Fra Møgeltønder til Trønderfår : fra far til sønn gjennom 200 år : Grilstad fabrikker, Jenssen & co. A/S Trondheim 1790-1990. Utg. Grilstad fabrikker. 1990. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jøndahl, Grethe: Vi setter spor! : 25 år 1987-2012 : Prosjektutvikling Midt-Norge AS. Utg. Prosjektutvikling Midt-Norge. Tiller. 2012. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • K. Lund rørlæggerforretning - rørhandel, Trondhjem : 1874-1924 : et femtiaarsskrift : med bidrag til Trondhjem bys, fagskolens og rørlæggerfagets historie. Utg. K. Lund. 1924. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1994. 525 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaal, Stig, Astrid Wale: En spenningshistorie : Trondheim energiverk gjennom et århundre. Utg. Trondheim energiverk. 2000. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langhelle, Harald: Trondhjems malerlaug gjennom 50 år : 1889-1939. Utg. A.S. Den kemiske fabrik Norden. 1939. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Merakerås, Guro Kulset: Motiverte folk skaper mest : Norservice i vekst gjennom 50 år. Utg. Norservice. Trondheim. 2011. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute: Blå horisont : Det nordenfjeldske dampskibsselskab 150 års jubileum : NFDS 1857-2007. Utg. Trondhjem kommunikasjoner forl.. 2007. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute: I en hage ved elva : 25 år Royal Garden Hotel 1984-2009. Utg. Trondhjem kommunikasjoner forl.. 2009. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordenfjeldske Margarinfabrikk A/S, U.Å. (1972)
 • Olsen, Hroar: Etatsråd Hans Knudtzon : et blad av Trondhjems handels og sjøfarts historie. Utg. Trondhjem sjøfartsmuseum. 1938. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Pål Thonstad: "Et Gosen i Egypti land" : Trolla brug 1854-1871. Utg. Senter for teknologi og samfunn, Universitetet i Trondheim. Dragvoll. 1993. 17 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Pål Thonstad: Fabrikken ved Nidelven 1843-1876, mekanisk industri i en europeisk periferi. Utg. Universitetet i Trondheim, Senter for teknologi og samfunn. Dragvoll. 1994. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Pål Thonstad: Mekanisk industri i en europeisk periferi : Fabrikken ved Nidelven 1843-76. Utg. Ad notam Gyldendal. 1994. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Aktiebryggeriet i Trondhjem hvori optat Trondhjems bryggeri : en historisk oversigt over øltilvirkningens utvikling i Trondhjem. Utg. Aktietrykkeriet. 1926. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Bygningsfirmaet N. Christensen, 1844-30. september-1944. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1944. 28, 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Trondhjems børs 3. januar 1820-3. januar 1920 : en kortfattet oversigt over Børsen og dens mænd gjennem 100 aar. Utg. Johan Christiansens boktrykkeri. 1919. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt-Nielsen, L.: Femogtyve aar 1880-1905 : lidt af hvert om Trondhjems fiskeriselskab og dets virksomhet. Utg. Selskapet. Trondhjem. 1905. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Bryggene i Trondheim : et blad av byens handelshistorie. Utg. Trondhjems historiske forening. 1964. S. 105-155. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundt, Einar: Trondhjem og Trøndelagen : Træk af Næringslivet fra Aaret 1850 til 1905. Utg. Farmand. 1905. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thanem, Rolf W.: E. C. Dahls bryggeri A/S, 125 år, 1856-1981 : en beretning om de siste 25 år - fra 1956 til 1981. Utg. Bryggeriet. 1981. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tusen års verdiskaping : en introduksjon til næringslivets frodige vilkår i Trondheim. Utg. Trondheim kommune, Næringslivsavdelingen. 1996. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wale, Astrid: Nyhet, nytte, framskritt : introduksjonen av lokale elektrisitetssystem 1877-1900 : Trondheim i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Utg. Institutt for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B.: Bidrag til bokhandelens historie i Trondhjem : til bokhandler Fridthjov Brun 1875 - 26. Novbr. - 1925. 1925. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wekre, Eivind: Melkomsetningen i Trondheim gjennom hundre år : Trøndermeieriet A/L 1948-1972. Utg. Trøndermeieriet. 1973. 284 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bank og forsikring

 • En Bank for folk flest : en historisk kavalkade : Sparebank 1 Midt-Norge : 1823-1998. Utg. [Banken]. 1998. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reiersen, Elsa: Penger, vekst og endring : Trondhjems sparebank - Sparebanken Midt-Norge : 1823-1998. Utg. Sparebanken Midt-Norge. 1998. 300 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Offentlig administrasjon og tjenester

 • Carstens, Svein: Fortidens visjoner – fremtidens løsninger. Trondheim Renholdsverk 100 år. Trondheim: Museumsforlaget 2018. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engebretsen, Øystein: Arealbruk i tettsteder 1955-1992 : en analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grut, Arnulf: "Folk kommer og gaar..." : streiftog i Trondheim folkebiblioteks historie 1902-2002. Utg. Trondheim folkebibliotek. 2003. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Trondhjems ordførere og viceordførere : 1837 til 1919. Utg. Adresseavisens bogtrykkeri. Trondhjem. 1920. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Supphellen, Steinar: Trondheim politimesterembete under eneveldet 1686–1814. Utg. Tapir. 1986. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Rian, Øystein i Heimen, b. XXII, s. 37–40.

Rettsvesen

 • Alm, Ellen Janette: Trondheims siste heksebrenning : trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten. Utg. Museumsforl.. 2014. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Trond, Wilhelm Meek Hansen: Med Tunga på vektskålen : en undersøkelse om organisering av rehabiliterende virksomhet ved kontraktsavdelingen i Trondheim kretsfengsel (Tunga). Utg. Kriminalomsorgens utdanningssenter. 2000. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thomassen, Øyvind: Galskapens fengsel : Kriminalasylet i Trondheim 1895-1963. Utg. Norsk rettsmuseum. 2010. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Organisasjonshistorie

Arbeiderbevegelse og fagforeninger

Folkets hus, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Christiansen, Per: Arbeiderforeningen - og huset med det rare i : Trondhjems arbeiderforening 150 år 1850-2000. Utg. Arbeiderforeningen. 2000. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ese, Kristin: Mangfald i lag : Bondeungdomslaget i Nidaros gjennom 100 år : 1904-2004. Utg. Laget. 2004. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøtte, Torbjørn: Sten-, jord- og cementarbeidernes forening i Trondheim 75 år, 7. mai 1907 - 7. mai 1982 : "vi bygger landet". Utg. Foreningen. 1982. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammerfjell, Leif: Jern- og metallarbeidernes forening : 1895-1995 : avdeling 12. Utg. [Foreninga]. Trondheim. 1995. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, Ebbe: Trondheim kai og losseforening, Avdeling 2 av Norsk transportarbeiderforbund 1896-1956 : 60 år : beretning for 10-årsperioden 1946-1956. 1956. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkhusmo, Anders: Hundre år for fellesskapet : Ingeniørvesenets arbeiderforening i Trondheim 1911-2011. Utg. Tapir akademisk forl.. 2011. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: "Det er en livsbetingelse for meg" : Rørleggernes forening i Trondheim 1904-2004. Utg. [Rørleggernes forening]. 2004. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Handel og kontor i Trondheim 125 år : "samhold vår styrke". Utg. [Trondheim handel og kontor]. 2004. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Med rørtanga bygges landet : Rørleggernes forening 75 år : 1904-1979. Utg. Foreningen. 1979. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Snekker- og tømmermennenes forening i Trondheim : 100 år. Utg. Foreningen. Trondheim. 1988. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Christian: Ut av mørket, frem i lyset : Elektrikernes fagforening Trøndelag 110 år. Utg. Elektrikernes fagforening Trøndelag. 2011. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • NKF - Trondhjems havnearbeiderforening, avd. 10 : 1913 - 13. oktober - 1963. Utg. Aksjeselskapet trykk. 1963. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norsk kommuneforbund avd. 60, Kontorfunksjonærenes forening 1923-1998, 75 år : jubileumsberetning. Utg. Foreningen. Trondheim. 1998. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prytz, Bjarne: Stasjonsmestrenes plattform : Trondhjem distrikts stasjonmesterforening runder 80 år. Utg. Røros : Ødegård. 1973. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Qvam, Inger: Jubileumsberetning : Telepensjonistenes forening, Trondheim : 25 år 1971-1996. Utg. Foreningen. Trondheim. 1996. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Randen, Per Edvard: Trondheims kommunale rengjøringskvinners forening : NKF, Avd. 89 : 75 år. Utg. [Foreningen]. 1997. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Riise, Thorkel: Sten-, jord- og cementarbeidernes forening gjennom 50 års uavbrutt organisasjonsvirksomhet : [1890 - 7. april - 1940]. Bergen. 1940. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schjetne, Harald: Sten-, jord og cementarbeidernes forening 100 år. Utg. [Sten-, jord- og cementarbeidernes forening]. 2008. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjærvø, Alf, Kjell Kjærstad: Jern- og metallarbeidernes forening, avdeling 12 : 1895-1985. Utg. [Foreningen]. 1985. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: Femtiårsskrift for Bondeungdomslaget i Nidaros : 1904–1954. Utg. Bondeungdomslaget. 1954. 204 s.
 • Transport og organisasjon : fra hesteskyss til lyntog, fra selskapsforening til fagorganisasjon. Utg. Organisasjonen. 1949. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjem distrikts kontorpersonales forening 60 år 24. mars 1966 : beretning 1956-1965. Utg. Trondheim : Sentrum. 1966. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wold, Knut: 75 år med og for Folkets hus : Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon i Trondheim 1921-1996. Utg. [Organisasjonen]. Trondheim. 1996. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Avholdsbevegelsen

 • Jystad, O.: Trondhjems totalafholdsforening : 23de Januar 1878 - 23de Januar 1903. Utg. Foreningen. Trondhjem. 1903. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvam, major: Rusdrikforbud under militære samlinger:Foredrag under D. N. T.s landsmøte i Trondheim 1910, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania U.Å.
 • Larsen, L.A. (pastor): Et farligt Strømdrag: Afholdsforedrag holdt i Trondhjems Afholdsforening 18de februar 1885, Lie & Sundts bogtrykkeri, Trondhjem U.Å.
 • NIDAROS AVHOLDSLAGS 50 ÅRS FEST torsdag 24. februar 1944 kl. 18.30 i Metodistkirken, 1944
 • Norsk Jernbaneavholdsforbund avd 14: Norsk Jernbane-Avholdsforbund avdeling 14:50-årsberetning 5/6 1912-5/6 1962, Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri, Trondheim 1962
 • Solheim, Otto og Arne Kvam: Avholdsfolkets fellesutvalg i Trondheim 1893 5/5 1943, Aksjeselskapet Trykk, Trondheim 1943.

Bonde- og landbruksforeninger

 • Bondeungdomslaget i Nidaros gjenom 10 aar : 1904 - 9de april - 1914. Utg. G. Krogshus Bogtrykkeri. Trondheim. 1914. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalaker, Olav, Sverre Dalsve: Bondeungdomslaget i Nidaros gjenom 20 år : 1904 - 9de april - 1924. Trondheim. 1924. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Olav (red.): Festskrift i høve 75-års høgtida i Bondeungdomslaget i Nidaros. Utg. Bondeungdomslaget i Nidaros. 1979. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Felleskjøpet i Trondheim 1900-1950 : en melding om 50 års samvirkearbeide for jordbruket i Trøndelag og Nordland. Utg. Aktietrykkeriet i Trondhjem. 1950. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røflo, Jørgen: Frø og grøde : Felleskjøpet Trondheim gjennom 100 år : 1900-2000. Utg. Felleskjøpet. 1999. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Friluftsliv og fritid

 • Austvik, Torbjørn, Hilde Kvithyll (red.): Nordenfjeldske fuglehundklub 75 år : jubileumsbok. Utg. NFK. 1996. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Harald R. (red.): Trondhjems seilforening 1895 16. juli 1995 : en hundreårsberetning. Utg. Foreningen. 1995. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondheimsregionens friluftsråd fra 1978 til 2008 : 30 år for friluftsliv i Trondheimsregionen. Utg. Trondheimsregionens friluftsråd. Trondheim. 2010. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Helseforeninger

 • De Døves forening i Trondheim, stiftet 30. oktober 1898 : 10 års beretning for tiden 1948-1958. Trondheim. 1958. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moe, Helmer: Beretning for De døves forening i Trondheim gjennom 50 år. Utg. De døves forening i Trondheim. Trondheim. 1948. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges handikapforbund Trondheim : 1943-2018 : 75 års arbeid for funksjonshemmedes rettigheter. Utg. Norges handikapforbund Trondheim. 2018. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søraa, Gerd: Medmennesket i fokus : Trondheim røde kors 100 år, 1905-2005. Utg. Trondheim røde kors. 2006. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjem og Strinda Røde Kors 1905-1955, Trondheim U.Å.

Idrettsforeninger

 • Arnesen, Stig, Per Meland (red.): Jubileumsberetning 1901-2001 : Byneset idrettslag. Utg. Idrettslaget. 2001. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Harde skudd & raske løp : sportsklubben Rapp siden 1898. Utg. [Sportsklubben Rapp]. 2009. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heyerdahl, Gaute: Ekte idrettsglede - ekte kameratskap : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2009. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning for Byaasen skiklub : 110 år : stiftet i 1893. Utarbeidet av elever ved Medier og kommunikasjon, Brundalen videregående skole, 2003, 23 s.. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Merete, Jan Atle Fjelldalselv (red.): Trondheim døves idrettslag : 1908-2008. Utg. Trondheim døves idrettslag. Trondheim. 2008. 259 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moksnes, Terje: Idrettslaget Astor : Astor fotballklubb : Astor Ishockeyklubb. Utg. Idrettslaget Astor. 2013. 448 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Gaute, Hans Kristian Bertelsen (red.): Skisport i 100 år : Trondhjems skiklub 1884-1984. Utg. NT-forlag. Trondheim. 1984. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegård, Kai Otto: TVK gjennom 125 år : Trondhjems velocipedklub 1885-2010. Utg. Trondhjems velocipedklub. 2010. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kunstforeninger

 • Christiansen, Per (red.): 50 hovedverk fra Trondhjems kunstforenings faste samling. Utg. Adresseavisen. 1994. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahle, Arvid: Den Litterære klubb i Trondheim, hvori opptatt Bokmannsklubben : en ti-årsberetning. 1955. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahle, Arvid: Nye 10 år : den Litterære klubb i Trondheim hvori opptatt Bokmannsklubben : 1955-1965. 1965. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimelund, J. Jervell, Olav Flønes: Trondhjems kunstforening 1845-1945 : med et kort tillegg om perioden 1945-54. Utg. I kommisjon hos F. Bruns bokhandels forlag. 1955. 281 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Nordenfjeldske filatelistforening, Trondheim, 50 år : 21. november 1921 - 1971. Utg. Foreningen. 1971. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Legater, stiftelser, losjer

Thomas Angells Stiftelser, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Baustad, Torbjørn: Trondhjems provincialloge 75 år : 31. januar 1915-1990 : jubileumsberetning for perioden 1965-1990. Utg. Logen. 1990. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dons, Karl: De angellske stiftelsers første forstander : et bidrag til stiftelsernes historie. Utg. [s.n.]. 1892. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøgaard, Jens B.: St. Joh:s logen "Nordlyset" gjennem 50 år : 1883-1932 : med beretning om tidligere frimureri i Trondhjem, logestiftelsen 1780, Broderforeningen 1876, Filiallogen 1882. 1933. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Magelssen, N.S.: Kong Carl Johans arbeidsstiftelse 1818-1918. Utg. Aktietrykkeriet i Trondhjem. Trondhjem. 1918. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikk

 • Aagaard, Anne Cathrine Due (red.): Trondhjems musiklærerforening 1905-2005 : " - skal hun ha betaling for det også!?" : et tilbakeblikk. Utg. Foreningen. Trondheim. 2005. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillegaard, Leif B.: Skinnenes sang i hundre år : Jernbanebetjeningens sangforening Trondhjem 1885-1985. Utg. [Foreningen]. Trondheim. 1985. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lium, Olav: Koret "Samklang" : tiaarsberetning 1913 - 24. september - 1923. Utg. Johan Ludvig Vikans boktrykkeri. 1923. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mogstad, Ola: Musikkvennskap i tjue år : Trondheim symfoniorkesters venner 1989-2009. Utg. TSO Venner. Trondheim. 2009. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stugu, Ola Svein , Karl Gunnar Jensen (red.): Ord om kor : 150 år med Trøndernes mandssangforening. Utg. Trøndernes mandssangforening. 2008. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubilæumsspalter`n : lørdag 11. april 2015 : TT 25 : Trondheim toradergruppe. Utg. Trondheim toradergruppe. 2015. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Politiske parti

Velforeninger

 • Bovenhoff, Gerri ofl. (red.): Sanden & Løkkan velforening 30 år : Sandpapirets jubileumsutgave 2008. Utg. Sanden & Løkkan velforening. 2008. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre organisasjoner

 • Amdahl, Kjell Einar: Trondhjems slagter- og pølsemakerlaug 75 år, 21. mars 1961. Utg. [Trondhjems slagter- og pølsemakerlaug]. 1961. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brønstad, Jarle: Trondhjems polytekniske forening gjennom 125 år. Utg. [Trondhjems polytekniske forening]. 1997. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • By, Ole Arnfinn, Ivar Grostad, Arne Håbjørg: De 10 første årene : 1994-2004. Utg. Byneset historielag. 2004. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hogness, Ottar: Kolonialkjøbmennenes forening i Trondhjem : 90-årsberetning : 1894 - 29. mai - 1984. Utg. Foreningen. 1984. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hyll, Roar C.: Trondheim ferskfiskgrossisters forening : 1909 - 12. februar - 1999 : en 90-årsberetning. Utg. Foreningen. Trondheim. 1999. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiskolens Chemikerforening 100 år : mer enn bare en forening. Utg. Høiskolens chemikerforening. 2015. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Leif: Trondhjems militærforening : 75 års jubileum : 17. okt. 1862 - 17. oktober 1937. Utg. Foreningen. Trondhjem. 1937. 22 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langhelle, Harald, Sigurd Husand: Trondhjems maler- og byggtapetserlaug gjennom 75 år. Utg. [Lauget]. 1964. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindeman, Thv.: Trondhjems Tekniske Forening : beretning om 50 års virksomhet, 1872-1922. Utg. Foreningens styre. 1922. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lium, Randi Nygaard: Jubileumsberetning ved 100-årsjubileet for "Norsk husflids venner" Husfliden - den 2.12.1987. Utg. Norsk husflids venner. 1987. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Mette Haase, Håkon Leira (red.): Trøndelag medisinske selskap 150 år : trøndersk medisin i blomstring : 1967-1992. Utg. Tapir. 1993. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moxness, Odd: Trondhjems drosjeeieres forening 1916-1991 : 75 år. Utg. Johan Christiansens boktrykkeri. 1991. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Trondhjems haandverk- og industriforening 1847-1922 : en oversigt over foreningen og dens virksomhet gjennem 75 aar. Utg. Foreningen. 1922. 113 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sletvold, Sverre: Fra "Reklameklubben Romilla" 1914 til Trondheim markedsforening 1989. Utg. Foreningen. 1990. 55 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, J.O.: Trondhjems bagermesterforening 27. september 1894-10. mars 1926 ; Trondhjems bakerlaug 10. mars 1926-27. september 1944. 1954. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storhaugen, Ola: Fra prestegjeld til fusjon : Melhus, Leinstrand og Flå brannkasse - 150 år. Utg. Gjensidige forsikring Sør-Trøndelag. 1991. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, J. E.: Trondhjems Huseierforening : 50-årsberetning 1893-1942, et tilbakeblikk og litt om vår gamle by. 1943. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Trondhjems handelsstands forening : 1862 - 17. februar - 1962. Utg. [Foreningen]. 1962. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensli, Ivar, Erling Olsen: Stasjonspersonalets forening, Trondheim distrikt : trekk av foreningens arbeide gjennom 50 år : 1901-1951. Utg. 1951. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsvik, Kåre A.: Jubileumsberetning : Human-etisk forbund, Trondheim lokallag : 1967-1997. Utg. Human-etisk forbund, Trondheim lokallag. Trondheim. 1997. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjems lægeforening : en historisk oversigt (1842-1920) : med oplysninger om læger og lægeforhold i Trondhjem i ældre tider. Utg. Aktietrykkeriet. 1928. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjems underofficersforening : ett tilbakeblikk ved foreningens 75-års jubileum 4. januar 1925. 1925. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Pressehistorie

 • Hansen, Hermann, Per Kristian Orset: Mellom linjene : Trondheimsavisene under krigen. Utg. H. Hansen. 1985. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Ulf: Trondhjemske streker : tegninger og kåserier fra Adresseavisens bynyttside sommeren 1964 og 1965. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1965. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Adresseavisen to hundre år : fra postrytternes til telesatellitenes tidsalder. Utg. Adresseavisen. 1967. 393 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Reisebrev

 • Koldaas, Erling og Morten Stene: «Et tegnet reisebrev fra 1849» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011

Samferdsel

Trondheim jernbanestasjon sett fra Kanalen i 1920-åra.
 • Aspenberg, Nils Carl: På meterspor i Nidaros : historien om Trondheimstrikken og Gråkallbanen. Utg. Baneforlaget. 1995. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Fellesskap på fjorden : Trondheim båtforening 1970-2010, og 50 års forhistorie. Utg. Trondheim båtforening. 2010. 194 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hermann: Front mot front : 40 års veistrid i Trondheim. Utg. Statens vegvesen, Region midt. 2008. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skogplanting

 • Aaeng, Rich.: 50-årsberetning om skogplantning m.m. i Trondhjems bymark 1872-1922. Utg. Ny tid's trykkeri). 1924. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiøtz, Joh.s: 25-Aarsberetning om Skovbeplantningen af Trondhjems Bymark : 1872-96 : med et kart. Utg. Aktietrykkeriet i Trondheim. 1897. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skolehistorie

Singsaker skole, fotografi fra Det norske næringsliv.
Trondheim yrkesskole, fotografi fra Det norske næringsliv.
Trondheims offentlige skole for døve, fotografi fra Det norske næringsliv.
Berg skoleStrinda, fotografi fra Det norske næringsliv.
Skjetlein jordbruksskoleLeinstrand, fotografi fra Det norske næringsliv.
Heimdal realskole, fotografi fra Det norske næringsliv.
Breidablikk skoleTiller, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Baustad, Torbjørn: Harsdorffbygningen : Trondheim katedralskoles eldste bygning 1787-1987. Utg. Stiftelsen Trondheim katedralskole. 1986. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fagerheim, Lars (red.): Åsvang skole 1881-1981 : jubileumsskrift utgitt ved 100-årsfeiringen. Utg. skolen. 1981. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grankvist, Rolf: Fra borgerlig standsskole til folkelig allmennskole : Gerhard Schønings skole, før Trondhjems borgerlige realskole, gjennom 200 år : 1783-1983. Utg. Gerhard Schønings skole. Trondheim. 1990. 12 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanisch, Tore Jørgen, Even Lange: Vitenskap for industrien : NTH - en høyskole i utvikling gjennom 75 år. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Liv Utler: Trondheim kommunale musikkskole : TMK 25 år : 1973-1998 : festskrift i forbindelse med TKM's 25-årsjubileum. Utg. Trondheim kommunale musikk- og kulturskole. Trondheim. 1998. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Martin, Leif Indergård: Spongdal skole 125 år : 1871-1996. Utg. Jubileumskomitéen for Spongdal skoles 125-årsjubileum. 1995. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langfjæran, John, Trygve Skjølberg: Trondheim offentlige skole for døve 150 år : 1825-1. april-1975. Utg. Trondheim offentlige skole for døve. 1975. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjaavatn, Per Egil, Nina Volckmar: Skolefanen : fra kampduk til merkevare : Trondheims skolefaner 1827-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Morken, Ole: Jubileumsberetning 1900-2000 : Skjetlein landbruksskole, Skjetlein jordbruksskole, Skjetlein videregående skole : 100 år. Utg. Skjetlein videregående skole. 2000. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nervik, Eli (red.): Fra Throndhjems Døvstummeinstitut 1825 til Møller kompetansesenter 2000. Utg. [Møller kompetansesenter]. 2000. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordstrand, Birger: Trondheim folkeskole og framhaldsskole: Beretning for skoleårene 1955-60. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. Trondheim. 1961. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nørstebø, Sigurd: Stipendskipnad og elev-rekruttering ved Trondheim katedralskole i åra 1654-81 og 1732-1805. Utg. Universitetsforlaget. 1969. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Sverre Asbjørn: Kristen videregående skole Trøndelag : KVT 40 år : Kristen vgs Trøndelag : skapt av kristne venner i Trøndelag. Utg. Kristen videregående skole Trøndelag. 2018. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opedal, Gerd, Nils P. Nordtømme, Rolf Grankvist: Gerhard Schønings skole : 1956-2010. Utg. Stiftelsen Trondhjems borgerlige realskole. 2018. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Petersen, Th.: Trondhjems katedralskoles middelalderske segl. Utg. [Trondhjems historiske forening]. Trondheim. 1925. 6 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Program for Trondhjems tekniske mellemskole : skolens oprettelse, formaal, organisation, undervisningsplan, optagelsesvilkaar m. m. og nogen oplysninger om elevene i skolens tre første virkeaar. Utg. Waldemar Janssens boktrykkeri. 1916. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ribsskog, Ole Konrad: Trondhjems folkeskole : en historisk fremstilling med 86 billeder og 4 grafiske fremstillinger. Utg. 1914. 241 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skarpnes, Eli: "Kundskap styrke haandens yrke!" : Brundalen videregående skole gjennom 75 år. Utg. Skolen. 1994. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjølberg, Trygve: Trondheim offentlige skole for døve (1825-1986) : med hovedlinjene i døveundervisningens historie ute og hjemme. Utg. Døves forlag. 1992. 325 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skolen ved kilden : Misjonsbibelskolen/Bibelskolen i Trondheim : festskrift til 50-årsjubileet, 1989. Utg. [Bibelskolen]. 1989. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sognli, Ivar (red.): Skole i hundre : jubileumsbok for Charlottenlund videregående skole 1919-2019. Utg. Charlottenlund videregående skole. 2019. 345 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solem, Rune (red.): Alle skolers mor- : nedslag i Trondheim katedralskoles historie : artikler og essay. Utg. Katedralskolen. 2004. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K., John I. Skjæran: Trondhjems handelsgymnasium, Trondheim økonomiske gymnas, Adolf Øiens skole 1913-1988. Utg. [Skolen]. 1988. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tobiassen, Leif Kr. (red.): Friundervisningen i Trondheim 1914-1974. Utg. Friundervisningen i Trondheim. 1974. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondhjems indremissions kreds's ungdomsskole Leren - Fredly 1899-1909 : Fredly ungdomsskole i femogtyve år : 2. del. Utg. [Fredly ungdomsskole]. 1925. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tilset Larsen, Jan (red): Nidarvoll skole. 125 år 1884-2009, Trondheim 2011.
 • Øverås, Asbjørn: Schola Cathedralis Nidrosiensis 1152-1952 : våre minnetavler : biografiske opplysninger ved rektor. Utg. Holbæk. 1952. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åse, Iver Daaland: Trondheims glemte storstue : Ladejarlen videregående skole. Utg. [Iver Daaland Åse]. 2019. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Høyere utdanning

Norges tekniske høyskole, i dag NTNU.
Noregs Lærarhøgskule på Lade, fotografi fra Det norske næringsliv.
Trondheim tekniske skole, fotografi fra Det norske næringsliv.
 • Aase, Asbjørn: Et liv med geografi : institutthistorie og selvbiografi - et faglig livsløp knyttet til utviklingen av Geografisk institutt i Trondheim. Utg. Tapir akademisk. Trondheim. 2012. 246 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alstad, O. (red.): Trondhjemsteknikernes matrikel : biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1915 : med ca. 1300 ungdomsportrætter. Utg. Bruns boghandel. 1916. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arvesen, Ole Peder, Olav Gjærevoll (red.): Kongelige norske videnskabers selskab : beretning om tohundreårsjubileet 6te til 8de mai 1960. Utg. (Brun). 1961. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bollingmo, Tor (red.): Å forstå livet : Institutt for biologi NTNU - 50 år : de biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Utg. NTNU. 2009. 311 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Busch, Tor, Lars Fallan (red.): Trondheim økonomiske høgskole 1967-2007: 40 år i samfunnets tjeneste. Utg. Trondheim økonomiske høgskole. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Devik, Olaf: N.T.H. femti år : Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910-1960. Utg. Teknisk ukeblad. Oslo. 1960. 358 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elektrofag og festlig lag i 100 år. Utg. Norsk elektroteknisk forening Trondheim gruppe. Trondheim. 2011. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Harald R.: Røde kors sykepleieskole i Trondheim : en 60-årsberetning. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1966. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift ved Afslutningen af Trondhjems Tekniske Læreanstalts 25de Læseaar, 1895. Utg. I Kommission hos H. Moe. 1895. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra kveldskurs til masterstudium : Trondheim økonomiske høgskole 30 år : 1967-1997. Utg. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning. Trondheim. 1997. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagland, Jan Ragnar: Om Jónsbók-samlinga i Det Kgl. norske videnskabers selskabs bibliotek. Utg. Universitetsforlaget. Trondheim. 1972. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgås, Ragnhild Green: Kraft og kommunikasjon : Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemmer, P.C., Ivar Svare, Kjell J. Mork, Anders Johnsson: Fysikk i Trondheim gjennom 100 år : 1910-2010. Utg. Inst. for fysikk. 2010. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjelm-Hansen, Paul: Det kongelige norske videnskabers selskabs stiftelse. Utg. Det kongelige norske videnskabers selskab. 2000. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkhusmo, Anders: "Akademi og seminar" : Norges lærerhøgskole 1922-1982. Utg. Universitetet i Trondheim, Norges lærerhøgskole : I kommisjon hos Tapir. 1983. 316 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kirkhusmo, Anders: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU : 1958-2008. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvaal, Stig ofl. (red.): Et Hav av muligheter : skipslinjen ved Norges tekniske høgskole og Fakultet for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1910-2001. Utg. Institutt for marin teknikk, NTNU. 2003. 385 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landmark, Johan Daniel: Om grundlæggelsen av Videnskabsselskabets Bibliotek i Trondhjem 1766-1780. 1926. S. 11-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ledang, Ola Kai (red.): Musikklidenskapelig : tretten essay : Musikkvitenskapelig institutt 1962-87. Utg. Solum. 1987. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysestøl, Peder Martin (red.): Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år : en utdanning til solidaritet : 1962-2012. Utg. Program for sosionomutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2012. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Morken, Ole: Jubileumsberetning 1900-2000 : Skjetlein landbruksskole, Skjetlein jordbruksskole, Skjetlein videregående skole : 100 år. Utg. Skjetlein videregående skole. 2000. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nissen, Harald, Monica Aase (red.): Til opplysning : Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768-1993. Utg. Tapir. 1993. 287 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Overøye, Odd J. ofl.: Konkylie : Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år : 1973-1998. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Musikkonservatoriet i Trondheim. 1999. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Psykiatrisk institutt avd Østmarka 1977-1987. Utg. Department of Psychiatry and Behavioural Medicine, University of Trondheim. Trondheim. 1987. 60 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Magne Brekke: Med hånd og ånd : teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Utg. HiST. 2012. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Refsaas, Jørgen: "Gutan fra 76" : biografiske oplysninger om de fra Underofficersskolen 1876 uteksaminerte elever. Utg. Krogshus boktrykkeri. 1929. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rygh, K.: Bidrag til det throndhjemske videnskabsselskabs historie i ældre tid. Utg. I comm. hos Heiberg & Brun. Throndhjem. 1874. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Helge (red.): Arkitektur i hundre : arkitektutdanningen i Trondheim 1910-2010. Utg. Tapir. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubhaug, Arild: Den lange linjen : historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. Utg. Tapir akademisk. 2010. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søvik, Nils: Hovudfagsstudiet i pedagogikk ved NTNU : ei historisk-empirisk undersøking av korleis studentane vurderte innhald og nytte av den høgare pedagogikkutdanninga 1969-2008. Utg. Tapir akademisk forl.. Trondheim. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: Underoffisersskulen i Trondheim 1804–1930. Utg. Trondheim Befalsforening. 1949. 639 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Mathisen, T. i Heimen, b. IX, s. 256.
 • Vogt, J.H.L. (Johan Herman Lie): Det geologiske institutt 1911-1928. Utg. Adresseavisens boktrykkeri. 1928. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wale, Astrid: Universitet og høgskole : Den allmennvitenskapelige høgskolen 1984-1996. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1997. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiseth, Rune (red.): Det medisinske fakultet : forskning og utdanning gjennom 30 år. Utg. Fakultetet. 2005. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Studentliv

 • Brochmann, Georg: Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år : et bidrag til norske studenters historie. Utg. Nasjonalforlaget. 1935. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brønmo, Mette Siri: Tøfler og trøfler : Studentsamskipnaden i Trondheim 1948-1998. Utg. Studentsamskipnaden. 1998. 233 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Djupedal, Elise Farstad, Bertine Tønseth: Det umulige tar bare litt lengre tid : ISFiT 25 år, 1990-2015. Utg. Stiftelsen ISFiT. 2014. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Morten (red.): H.M. Aarhønen : de første 100 år. Utg. H.M. Aarhønen - Bygningslinjens forening. 2013. 235 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kobberrød, Jan Thomas: Engasjement og begerklang : Studentersamfundet i Trondhjem 1910-2010. Utg. Tapir akademisk forl.. 2010. 473 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pareliussen, Ingar (red.): Best i motlys : fotogjengen 1958-2008. Utg. Studentersamfundet i Trondhjem. Trondheim. 2008. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Noralv, Eiliv Gunleiksrud: Bølgedager : reportasjer om studenter. Utg. Tapir akademisk forlag. Trondheim. 2000. 179 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønneberg, Harald R. (red.): Frihet og rett : fredssemestret i Studentersamfundet i Trondhjem 17de mai til 7de juni 1945 : taler og foredrag. Utg. Brun. 1945. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønneberg, Harald R.: Studenter i den gamle stad : Studentersamfundet i Trondhjem gjennom femti år : et bidrag til norsk studenterlivs historie. Utg. Teknisk ukeblads forlag. 1960. 439 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbak, Ragnhild Lian: 100 år og like leken : 1910-2010 Studentersamfundets interne teater. Utg. Studentersamfunndets interne teater. 2010. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Thomas, Joakim Gusland (red.): Frie penner : Under dusken 1914-2014. Utg. Under duskens jubileumskomité. 2014. 299 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trondheim, studentby 1 : Universitetet i Trondheim : tilbakeblikk på 1994. Utg. Informasjonsavdelingen, Universitetet i Trondheim. Trondheim. 1995. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åteigen, Jon Espen ofl. (red.): Trondhjems studentersangforening 100 år : 1910-2010. Utg. TSS forl.. 2010. 228 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Slekts- og personalhistorie

 • Baade, Torvald: Slekta etter overvrakar i Trondheim Daniel Baade 1686-1789. Utg. Cammermeyers boghandel. 1949. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøyesen, Ann-Carin: Arnljot Bøyesens slektsbok : født 29. mars 1925 i Trondheim. Utg. [A.-C. Bøyesen]. 2004. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøyesen, Ann-Carin: Bodil Harriet Iversens slektsbok : født 25. februar 1927 i Trondheim. Utg. [A.-C. Bøyesen]. 2004. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daae, Aagaat: Slægten Wensel : familie-optegnelser. Utg. Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. København. 1914. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dons, Karl: Genealogiske Oplysninger om de Personer, der har været optagne i "Thomas Angells Hus" i Trondhjem. Utg. Hoffbergske Etabl.. 1892. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holthe, Asbjørn: Våre felles røtter : etterkommere og aner fra Martin Kristian Olsen (Holthe-slekta) til hr. Joen Joensen, hospitalforstander i Trondheim og sokneprest i Orkdal. Utg. [Asbjørn Holthe]. 2004. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koren, Kristian: Hans Nissen og hustrus stiftelse og arbeidshus : udgivet til hundredeaarsdagen for stifterens død 15. august 1907. Utg. Johan Ludv. Vikans Bogtrykkeri. 1907. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krag, Hans Peter Schnitler: Genealogisk Underretning om de af Navnet Krag som nedstammede fra Rasmus Krag i Throndhjems Stift. 1936. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thaulow, Chr.: Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (omfattende ca. 1300 Personer) : afsluttet omkring 1876. Utg. I kommission hos Holbæk Eriksen. 1919. 805 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Sosiale forhold

 • Angell, Henrik August: Samling af kongelige og andre Anordninger for Trondhjems milde Stiftelser og Fattigvæsen. Utg. [s.n.]. 1850. 134, 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brattbakk, Ingar ofl.: Stabilitet eller endring? : levekårsutvikling i Trondheims boområder på 1990-tallet. Utg. NTNU, Geografisk institutt. 2000. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steen, Kristian (red.): 75 år i samfunnets tjeneste : Arbeidsformidlingen, Trondheim 1901-1976. Utg. fylkesarbeidskontoret. 1976. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tiller, Per Olav: Bysamfunnets omsorg for barn : barnevern i Trondheims historie. Utg. Strindheim trykkeris forl.. 1998. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Hårstad, Stian: Unge språkbrukere i gammel by : en sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. Utg. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. 2010. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lockertsen, Roger: Namnet på byen Trondheim: ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming . Utg. Universitetet i Bergen. 2006. 282 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lockertsen, Roger: Namnet på byen Trondheim: ein språkhistorisk og faghistorisk analyse . Utg. Novus. 2007. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Stedsnavn

 • Tiller, Per Olav: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Natur og kultur i Trondheims stedsnavn.. Utg. Pax. 2006. 84 s. ISBN 978-82-530-2935-1. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker

 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. 1979-.

Annet

 • Aas, Eyvind: Trondheim gjennom tusen år : et tverrsnitt gjennom Trondheim bys historie. Utg. Brundalen videregående skole. 1997. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Eystein M.: Paradishaven : Trondhjems kulturmiljø på 1700-tallet. Utg. Trondhjems historiske forening. 2014. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Håkon A.: Håndverkere i Trondhjem på 1700-tallet. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 1993. 37 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Håkon A.: Kunsthåndverket i middelalderen : fra Trondheims skattkammer. Utg. Huitfeldt forlag. 1997. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Henry: Trondheim Bys Budsjetter I, 1683–1752. Trondheim 1949. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. VIII, s. 372–373.
 • Berg, Henry: Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Trondheim 1951. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. IX, s. 365–368.
 • Bergersen, Erik ofl. (red.): Arbeidsfolk : arbeidermiljø i Trondheim omkring 1915. Utg. Arbeidsgruppen. 1981. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blom, Grethe Authén: «St. Olavs by. Svar til lektor Charles Joys». I: Heimen, b. X, s. 548–552.
 • Bratberg, Terje T.V. ofl.: Tidsreise Trondheim : barnas byhistorie. Utg. Selskabet for Trondhjems bys vel. 2015. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brox, Karl H. (tekst), Øivind Leren (foto): Langs Ladestien fra Ladehammeren til Være. Utg. Tapir akademisk forl.. 2008. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Ida: De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet : slekt, hushold og forretning. Utg. Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1998. 345 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Ida ofl.: Fra takmark til byens grønne lunge. Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademiske forl. 2006. 303 s. ISBN 978-82-519-2122-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bårdsen, Marte Rye, Harald Øren: Sammen er vi Pstereo : fem år på festival. Utg. Tapir akademisk forl.. 2011. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Fra takmark til byens grønne lunge : Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Heimdal historielag og Heimdal kunstforening presenterer:22. oktober-26. november: Jubileumsutstilling "Fra herredshus til kulturhus" - Heimdalsutstillingen 2000". 47 s. Utg. Foreningen. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christiansen, Per: Pengene lenge leve! : Hans Nissen og Hustrues Stiftelse 200 år. Utg. Hans Nissen og Hustrues Stiftelse. 2007. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christophersen, Axel (red.): Fra Nidarnes til Trondheim : vandringer i et bylandskap. Utg. NINA-NIKU. 1997. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egge, Peter: "-Jeg er gudskjelov trønder" : et utvalg folkelivsskildringer. Utg. Trondheim folkebibliotek. Trondheim. 1995. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fremstad, Eli (red.): Planter i Trondheim gjennom tusen år. Utg. Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen og Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie. 1999. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønli, Anne: «Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007.
 • Grønli, Anne: Skulpturguiden for Trondheim : en håndbok om utendørs skulpturer og kunstnerisk utsmykning. Utg. Tapir. 2001. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guttormsen, Sissel (red.): Lystgårdene på Lade : en reise i Trondheims Arkadia. Utg. Ringve museum. 2002. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Kjell Atle, Per Mehus: Sukkerhuset på Kalvskinnet : et temahefte i historie. Utg. Byhistoriekomiteen. Formidlingsutvalget. 1993. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, Astri, Berit Rusten: Kreativitet og feministaktivisme : på 70- og 80-tallet i Trondheim. Utg. Snøfugl. 2018. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensås, Henry Kristian: Trondheim som regional festningsby. Utg. Distriktskommando Trøndelag. Trondheim. 1996. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: Veit og gate : daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1997. 514 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudtzon, Hans Jørgen, Anette Giertsen (red.): Norsk købmandskultur fra Thorvaldsens tid. Utg. Greens forlag. 1993. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Oluf (red.): Nidaros og Stiklestad : Olavs-jubileet 1930 : minneskrift. Utg. Steenske forlag. Oslo. 1937. 728, 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturminner i Trondheim : Munkholmen, Kristiansten, Hjorten, Stiftsgården, Veitene, Thomas Angell. Utg. Aktietrykkeriet i Trondhjem. 1971. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lefstad, Torbjørn, Stein Thue (red.): Tusenårsjubileet i Trondheim : et tilbakeblikk på 1997. Utg. Tapir. 1998. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Eirik: Vet du dette om Trondheim? : uvanlige spørsmål og fyldige svar. Utg. Museumsforlaget. 2018. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mangset, Per, Georg Arnestad (red.): Kulturfeltet i storbyene : rapport fra en konferanse i Trondheim 19.-20. juni 1995. Utg. Norsk kulturråd. Oslo. 1996. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marstein, Oddlaug: Legeliv i Trondheim : Trondheim stadsfysikats første 238 år, 1661-1899. Utg. Forl. Helped. 1999. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melhuus, Trine (foto): Glede, tro og framtid : et møte med 12 ungdommer i Ramallah og Trondheim. Utg. Trondheim kommune. 2014. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Ulf, Jan O. Henriksen: Trondhjemske streker : Trondheimsmotiver i utvalg. Utg. Adresseavisens forlag. 1989. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mogens, Victor (red.): Olavsjubileet og utstillingene i Trondhjem 1930 : en håndbok til orientering for jubileumsgjestene. Utg. P. M. Bye. 1930. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nes, Turid Ulvedal: Fattigfolk og kondisjonerte : en diakonal tjenestereise i Trondheim. Utg. T.U. Nes. 1997. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Helge Normann: Temaer og historisk bakgrunn i Peter Egges trondheimsdiktning. Utg. Trondheim folkebibliotek. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Njåstad, Magne: Trondheim fra 1750 til 1990-åra : et studiehefte for ungdomsskolen. Utg. [Trondheim kommune, Avd. oppvekst]. Trondheim. 1996. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opstad, Jan-Lauritz: Nordenfjeldske kunstindustrimuseums vævskole og atelier for kunstvævning : 1898-1909. Utg. Museet. 1983. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oversigt over Trondhjems Bys Folkemængde, Finanser og økonomiske Forhold m. v : ved Udgangen af det nittende Aarhundrede. Utg. Magistraten. 1901. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Sverre: Trøndersk bygningskunst omkring 1800. Utg. Foreningen Det gamle og det nye Trondhjem. 1911. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, John Roald: Det startet i Skipakrok : en reise gjennom Trondheims historie. Utg. Gyldendal Tiden. 1997. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rolfsen, Rolf: Badeliv i Trondheim før og nå. Sjøbadet 150 år 1858-2008. Utg. Tapir akademisk forl. 2008. 117 s. ISBN 978-82-519-2317-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandnes, Jørn, Steinar Supphellen: Trondheim : Olavs by i tusen år. Utg. Strindheim trykkeris forlag. Trondheim. 1992. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Strinda kommune : minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte 8. november 1837 : utsnitt av Strinda bygdebok. 1937. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt-Nielsen, L.: Et centrum paa 45,000 : dets pulsaare : Trondhjems havn og forbindelser. Utg. Trondhjems Adresseavis. 1911. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selnes, Arnulf: Vandring langs gamle veifar : fra sagatid til nær fortid. Utg. I samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Divisjon næring, samferdsel og kultur, [Prosjekt pilegrimsleden]. 1995. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjølberg, Trygve: Andreas Christian Møller : Døvstummeinstitutet i Trondhjem og pionértiden i norsk døveundervisning. Utg. Døves forlag. 1989. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storli, Liv Turid ofl.: Kvinner viser vei : rapport fra ei messe. Utg. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Trondheim. 1997. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K. (red.): Minneboken om Trondhjem : en kavalkade i tekst og bilder fra 1840 til idag. Utg. Ødegaards forlag. 1955. 279 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støren, Wilhelm K.: Bibliographia Trondhjemiana. Litteratur om Trondheim trykket før 1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 1997. 750 s. ISBN 82-7113-073-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tønnesson, Kåre, Helge Stang Aas (red.): Engelske brev fra brødrene Knudtzon 1814-1842 : Jørgen og Broder Knudtzon og Lorenz Johannsen til George W. Norman, George Norman senior og Sir Thomas Dyke Acland. Utg. Tapir. 2000. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Valseth, Otto, Alv Schiefloe: Hjorten (Trondhjems tivoli) : revy-viser gjennom 40 år i utvalg. Utg. Aktietrykkeriet. 1945. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B.: Fører i Trondhjem og omegn : med en oversigt over byens historie. Utg. Bruns boghandel. Trondhjem. 1906. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B. ofl.: Olavsjubilæet : forslag til de historiske utstillingsarrangements m.v. i Trondhjem 1930. Utg. Utstillingene. 1928. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wallem, Fredrik B.: Utstilling av gamle laugsgjenstande fra haandverkerlaugene i Trondhjem : fører og katalog. Utg. Museet. Trondhjem. 1922. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wendel, Tove ofl. (red.): Jubileumsskrift : 1968-1998 : 30 år : Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk,Sør-Trøndelag. Utg. Klinikken. 1998. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhjelm, Hanne: Oppvekst i byen : en annengenerasjonsstudie : norsk bidrag i studien Growing up in an urbanizing world. Utg. Norsk senter for barneforskning. Trondheim. 1999. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Klæbu

Trangfossen, fotografi fra Det norske næringsliv.
Løkaunet kraftstasjon, fotografi fra Det norske næringsliv.
Klæbu offentlige pleiehjem, fotografi fra Det norske næringsliv.
Svean kraftstasjon, fotografi fra Det norske næringsliv.
Forseth mølle.
 • Christiansen, Per R.: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid : bosettings- og jordeiendomshistorie i tre sør-trønderske nabobygder fram til 1665. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Eldal, Jens Christian: Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. Utg. Klæbu historielag 2005.
 • Elvestrand, Vegard: "Arbeiderbevegelsens arkiv for Trøndelag". Universitetsbiblioteket i Trondheim, spesialsamlingene. 1988. 38 sider.
 • Flatberg, Kjell Ivar :"Botaniske verneområder i Trondheimsregionen". Utgitt av Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanisk serie nr. 8. 1974. 59 sider.
 • Forfang, Anders: Klæbu seminar : et lidet mindeskrift : med tillæg om Levanger lærerskole. Utg. I kommission hos A. Brun. Trondhjem. 1902. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forseth, Lars Larsen: Affskeeds-Ord til menig Mand i Klæbo Præstegield, og til alle i Almindelighed. Utg. Trykt hos W. Stephanson. 1811. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grendstad, Astrid: "Døgnrytmikk og sesongvariasjon hos buksvømmere (Corixidae) i Målsjøen, Klæbu". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 2007.
 • Grendstad, Astrid, Overskau, Kristian og Kummeneje, Tove: Biologisk mangfold i Klæbu kommune. 2004.
 • Hals, Harald (red.): Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987. Utg. Strindheim trykkeris forl.. Trondheim. 1987. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebrigtsen, Ketil: Flytting og regional utvikling : analyse av flyttebevegelser og motiver i Midt-Norge i første halvdel av 80-tallet. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1988.
 • Jensen, Arne J.: "Populasjonsdynamikk og produksjon hos planktoniske Crustacea i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1976.
 • Kirkebok for Klæbu. Utg. Registreringssentral for historiske data 2001
Bind I. 1741-1783. Dåp.
Bind II. 1741-1782. Begravelse.
Bind III. 1741-1782. Vielse.
Bind IV. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Dåp.
Bind V. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Begravelse.
 • Klokk, Terje. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen- 1974. Utg. Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanikk, nr. 1. 30 s.
 • Klæbu Menighetsråd. 1990. Klæbu kirke, 200 år, 1790-1990. 174 s.
Bind 1. Red. Atle Døssland: Natur og befolkning gjennom tidene. 1980. 484 s.
Melding: Christiansen, Per R. i Heimen, b. XX, s. 271–273.
Bind 2. Ola Tulluan: Gards- og ættesoge. 1973. 536 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Rev. utgave. Ola Tulluan, revidert Sivertsen, Birger: Klæbuboka, II, Gårds- og slektshistorie. 2009. 469 s. ISBN 978-82-998198-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klæbu kommune. 1998. Kommunedelplan. Anlegg og område for idrett og friluftsliv, 1999-2002. 36 sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Klæbu kommune. 1998. Hovedplan for avløp. Plan for bedre vannmiljø. 27. sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Koksvik, Jan Ivar: "Årtidsvariasjon og døgnrytmikk hos littorale Cladocera (Crustacea) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1975.
 • Kosberg, Per Ingmar: "Omsorg i endring". Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917-1991. Utg. i samarbeid med Klæbu historielag. 2014. 440 s. ISBN 978-82-7083-453-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystøyl, Eva Kristin: Bronsealderristningene i Selbu, Melhus og Klæbu : en studie basert på motiver og tolkninger. Hovedoppgave i arkeologi, Trondheim 2009.
 • Reinertsen, H.R."Klorofyll A-variasjoner og hydrografi i Målsjøen 1971". Hovedoppgave i biologi, Trondheim 1973.
 • Sivertsen, Birger: Klæbu seminar. Et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892. Utg. i samarbeid med Klæbu kommune og Klæbu historielag 2001. 261 s. ISBN 82-519-1693-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Bjørn. "Karplantene i Målsjøen, Sør-Trøndelag,-apekter av flora, vegetasjon og produksjon". Hovedoppgave i botanikk, Trondheim 1976.
 • Torp, Eirik. 2005. Beverbestanden i Klæbu kommune høsten 2005. Klæbu kommune. 30 sider. (oppbevares i arkivet til Klæbu historielag)
 • Unsmo, Eivind: Langs Klæbus grense. 2003. Offset-Trykk, økonomisk bistand av Klæbu sparebank og Klæbu kommune.
 • Aagaard, Kåre."Taxonomi og biologi hos Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1973.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Stein, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ed , USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: Norgesbesøk,
 • År: 18750126 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Thorvald og August Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Værforhold, Nærmiljø, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18760309 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Hverdagsliv,
 • År: 18760318 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, dødsfall, Familieforhold, Amerikanske forhold, tegninger, norgesbesøk,
 • År: 18760320 Fra: Caroline (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, Familieforhold, norgesbrev, Nærmiljø, lungebetennelse, Helse og sykfom, hjertefeil, dødsfall, broderisalg, utstilling,
 • År: 18760622 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold., Økonomiske kår, Sosiale kår,
 • År: 18760623 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, norgesbesøk, Økonomiske kår, reiseutgifter, fallitt, Helse og sykdom,
 • År: 18760623 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, st.Hans, Helg og høytid, Hverdagsliv, marked,
 • År: 18770303 Fra: Elisa Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, Religiøsitet, Værforhold, vennskap, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 18810417 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, påske, sneplog, Amerikanske forhold, Barndom, internatskole, Familieforhold, Kultur, Sosiale kår, dannelse, Religiøsitet, katolisme, konvertering, kulturforskjeller, umoral, dødsfall, Helse, sinnssykdom, Nærmiljø, Emigrasjon,
 • År: 18810417 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinne, Økonomiske kår, lønn, Emigrasjon, reiserute, dampskip, Kommunikasjon,
 • År: 18820802 Fra: Marie Pettersen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Gurine Randine Nordtvedt, Canton, Sør Dakota, USA Eier: Tracy Scriver (jnr.530/1993), Colman, Sør Dakota, USA
Stikkord: Arbeidsliv, tjenestefolk, Amerikanske forhold, kongebesøk. Fulltekstversjon av brev nr. 37
 • År: 18821229 Fra: Th. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold, Religiøsitet, bok, valg, stemmerettsspørsmål, pressekritikk, Politikk, unionsspørsmålt, republikk, Familieforhold, Økonomiske kår,
 • År: 18830119 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, litteratur, Politikk, historie, parlamentarisme. Fulltekstversjon av brev nr. 1382
 • År: 18900218 Fra: O.F. Duus, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ingebret Eriksen, Scandinavia, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, boligforhold, menighet, grav, språkopplæring, Religiøsitet, kirkelig splittelse, fruktdyrking, lærerinne, brevskriving,sjømann, Familieforhold, telegram, skolegang, tjeneste, Alderdom, dødsfall
 • År: 18930714 Fra: Anna Marie Røstum (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Oliva Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: håndarbeid, Amerikanske forhold, rasulykke, dødsfall, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, blodstyrtning, astma, Alderdom, Religiøsitet, kreft, teknisk høyskole, Primærnæring, meieri, melkehandel,
 • År: 1902 Fra: Martha Ramstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Nærmiljø, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 1905 Fra: , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, dødsleie, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: "Netta" , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære Onkel", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall,
 • År: 1909 Fra: M. Olsen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 1910 Fra: Anna , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19120417 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19130414 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Værforhold,
 • År: 19160412 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, Helse og sykdom,
 • År: 19210502 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, Amerikanske forhold, sangklubb, Økonomiske kår, konserter, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19220209 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabesøk, Kultur, avis, Helse og sykdom, sangdirigent, Nærmiljø,
 • År: 19240115 Fra: A. Haug, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, hjemreise,
 • År: 19300612 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin og Lizzie Løkke?, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, forvarsel, nesesykdom, spesialist, Helse og sykdom, kreft, marked,
 • År: 19300704 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin Løkke?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kreft, operasjon, Værforhold, Amerikanske forhold, dødsfall,
 • År: 19310106 Fra: Johan A.N. Selnes, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettserie, flytting, avisartikkel, kunstmaler, Kultur, Amerikanske forhold, ingeniør, bynavnskifte,
 • År: 19470305 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud¨, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Helg og høytid, begravelse, treskeulykke, Værforhold, elektrisitetsmangel, rasjonering, Økonomiske kår, priser, aldershjem, sykepleier. Fulltekstversjon av brev nr. 1914
 • År: 19480905 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, skatter, varemangel, Familieforhold, konfirmasjon, Årsvekst og avling, slåttonn, militærtjeneste, husmangel, Nærmiljø, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1873
 • År: 19481108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, maveblødning, rekonvalesens, Værforhold, klesmangel, Økonomiske kår,
 • År: 19481214 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klesmangel, Økonomiske kår, mavesykdom, Værforhold,
 • År: 19481230 Fra: Justin Nilsen Nærheim (bror), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: trøndelag, Værforhold, Arbeidsliv, revefarm, ungkar, møbelsnekring, sjømannsliv, Familieforhold,
 • År: 19490102 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klespakke, hesteulykke, Værforhold, Familieforhold, krigsangst, Økonomiske kår, varemangel, samvirkelag,
 • År: 19490217 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, Værforhold, Familieforhold, seterdrift, Helse og sykdom, rasjonering,
 • År: 19490501 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, 1. mai-feiring, Kultur, damekor, Religiøsitet, Politikk, kommunisttog, krigsangst, Økonomiske kår, priser, Familieforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv, mavesykdom, treskeulykke,
 • År: 19491108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Kommunikasjon, bil, dødsfall, maveblødning, Helse og sykdom, sykehus, sykmelding, tollfingertarmsår, varemangel, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 19500207 Fra: Arild H. Bachke, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, mavesår, tollfingertarmsår, sykehus, Økonomiske kår, sykepenger, krigsangst, Familieforhold, dødsfall, Værforhold, snebrøyting, rasjonering,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Tarjei Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, maveblødning, røntgen, sykehus, Økonomiske kår, sykmelding, Religiøsitet, Familieforhold, dyrtid, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 195603 Fra: Meta Syder-Selvig, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julegate, trondheim, Værforhold, Norsk-amerikanske relasjoner, korturne,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (2072 TRONDHEIM)
Fortegnelse over Tronhjems Kj - bstads Borgere i Juni 1818. 1818. 35 s. Red. M. Lie.
 • Brev (2073 TRONDHEIM)
Fortrolige brev om Trondhjem og trønderne. Utg. Den litterære klubb i Trondheim. 1946. 157 s. Merknad: Skrivne av professor Lurids Smith 1784-92.
 • Brev (2074 TRONDHEIM)
Gamle Trondhjemsbreve fra familien Dunker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 318-357. Red. Joh. D. Landmark. Merknad: 24 brev 1831( - )-56.
 • Budsjett (2075 TRONDHEIM)
Trondheim bys budsjetter. B. Utg. Trondheim kommune. 1948. 234 s. I: 1683-1752. Red. Henry Berg. (Trondhjems historiske forenings skrifter).
 • Bymatrikkel (2076 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, udarbeidet for "Dagsposten". 1883. 74 s.
 • Bymatrikkel (2077 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, indeholdende: Huses og Grundes Matr. No., Brandforsikringsno., Eier eller Bruger, Grundareal, Eiendomstakst, Brandtakst etc. 1886. 86 s.
 • Dagbok (2078 TRONDHEIM)
Stiftsprost Christian Petersen 1801-1875. Dagbøker 1824 og 1839. Slektsoversikt. Utg./ Red. Guttorm Friis. [1966]. 37 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (2079 TRONDHEIM)
Domkyrkja i Trondheim. Av Diplomatarium Norvegicum. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. 1926. S. 1-5. Merknad: Bøn om hjelp til attreising av kyrkja etter brann 1328. På originalspråk og i omsetjing.
 • Jordebok - kyrkje (2080 TRONDHEIM)
De eldste jordebøker for sognekirkene Korskirken, Domkirken og Vår Frue Kirke i Trondheim. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.10, nr 2 (1977). S. 79-100. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1600talet.
 • Kjeldesamling (2081 TRONDHEIM)
Af den svenske kommissær Lorentz Creutz' arkiv 1658. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.2, nr 1 (1908). S. 40-48. Red. Kristian Koren. Merknad: 5 aktstykke.
 • Kjeldesamling (2082 TRONDHEIM)
Trondhjems ældste borgervæbning. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 3 [1923] s. 135-140, nr 4-8 [1925] s. 180-192. Merknad: Diverse ordonansar og instruksjonar 1659-1703. Modernisert ortografi.
 • Kjeldesamling (2083 TRONDHEIM)
Natmændene i Trondhjem i det 18. aarhundrede. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 193-233. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2084 TRONDHEIM)
Trondhjems forsvarstilstand paa Napoleonkrigenes tid. Aktstykker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 258-290. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2085 TRONDHEIM)
Uddrag af Jacob Nielsens protocoll over Trondhjems by og de svenskes regjering der 1658 samt E(bbe) C(arsten) T(ønders) fortegnelse over dens civile betjenter med nogle antegnelser. I: Trondhjemske samlinger. Rekke 3, b.1, nr 3 (1956). S. 129-181. Red. Wilhelm K. Støren.
 • Kommisjonsrapport (2086 TRONDHEIM)
Striden om grensen mellom Domsognet og Vår Frue sogn. Et aktstykke fra 1694-1695. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.11, nr 3/4 (1981-82). S. 250-337. Red. Harald Hals.
 • Kommunestyreforhandlingar (2087 TRONDHEIM)
Trondheims kommune forhandlinger. 1884(?)-. Merknad: Utgitt med varierande tittel.
 • Laugsartiklar (2088 TRONDHEIM)
Trondhjems 1ste likbærerlaugs artikler. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 234-240. Merknad: Laugsartiklar med kongeleg konfirmasjon 1707 og 1747.
 • Laugsdokument (2089 TRONDHEIM)
Aktstykker fra haandverkerlaugenes dage. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 2 [1923] s. 95-96, nr 3 [1923] s. 141-144. Merknad: 3 dokument, frå 1762, 1768, 1799.
 • Tingboksak - trolldom (2090 TRONDHEIM)
Akt og dom i saken mot Ole Olsen Nypan og hans hustru Lisbet Pedersdatter, angående hekseri og trolldom. 1670. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 2 (1926) s. 112-122, nr 3 (1928) s. 151-159. Red. Chr. Lodgaard. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.1, hf. 4 s. 3-58, Trondhjem 1784.
 • Valmanntal (2091 TRONDHEIM)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Trondhjems Kjøbstad udferdiget af Magistraten i Anl. af Valgforsamlingen til Storthingene i 1898-1900. 1897. 64 s.
 • Valmanntal (2092 TRONDHEIM)
Fortegnelse over stemmeberettigede Borgere i Throndhjems Kjøbstad 1876. 31 s.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.

Aviser

Eksterne ressurser