Bibliografi:Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Trøndelag fylke
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Flatanger · Frosta · Frøya · Grong · Heim · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Leka · Levanger · Lierne · Malvik · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namsos · Namskogan · Nærøysund · Oppdal · Orkland · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snåsa · Steinkjer (artikler) · Stjørdal · Trondheim (hovedoppgaver) · Tydal · Verdal · Verran · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter Sør-Trøndelag · Tidsskrifter Nord-Trøndelag

Lokalhistorisk litteratur

Generell byhistorie

 • Mykland, Knut: «Trondheims historie 1807–1880». I: Heimen, b. VIII, s. 544–549. (I serien «Vi begynner på en byhistorie».).
 • Røsoch, Henry: Trondheims historie. Utg. Trondheim kommune. 1939. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, 235–236.
 • Sandnes, Jørn, Grankvist, Rolf, Kirkhusmo, Anders: Trondheims historie 997-1997. Utg. Universitetsforlaget. 1996-1997.
 • Trondheim bys historie: Utg. Trondheim kommune. 5 bind, 1955-73.
  • Bind 1. Grethe Authén Blom: St. Olavs by. Ca. 1000-1537. 1956. 540 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Joys, Charles i Heimen, b. X, s. 490–496.
  • Bind 2. Bjørn Sogner: Kjøpstad og stiftsstad. 1537-1807. 1962. 568 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XII, s. 373–377.
  • Bind 3. Knut Mykland: Fra Søgaden til Strandgaten. 1807-1880. 1955. 603 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. X, s. 91–94.
  • Bind 4. Rolf Danielsen: Det nye bysamfunn. 1880-1914. 1958. 589 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XII, s. 268–270.
  • Bind 5. Supplementsbind. Haakon Odd Christiansen: Trondheim i går og i dag. 1914-1964. 1973. 600 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Grankvist, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326–329.
 • Trondheim : Olavs by i tusen år. Red. Jørn Sandnes ofl. Trondheim. 1992. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Støren, Wilhelm K. i Heimen, b. XXIX, s. 252–254.

Bygdebøker

 • Frøseth, Arnt: Gården Berg, Byneset : NILS - STU : "Snille" : og andre Berg - gårde, deres eiere og brukere fra år 1520. 1961. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høyem, O.J.: Nes eller Bynes (og Buvik) : en bygdebeskrivelse; samt en Kvadkrans. Utg. Interessentskabstr.. 1894. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isachsen, Haldis og Dino Makridis: Trondheim før og nå:2, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2010

Middelalder

 • Blom, Grethe Authén: «Trondheims historie i middelalderen». I: Heimen b. VIII, s. 531–537. (I serien: Vi begynner på en byhistorie).
 • Ekroll, Øystein og Erik Opsahl (red.): Nidaros Erkebispesete i seinmiddelalderen – et kultursentrum?, Novus Forlag 2018.
 • Keller, Karl-Fredrik: Middelalderbyen Nidaros. Utg. K.F. Keller. 2008. 80 s. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Ryssdal, O.: Erkebispegården i Trondheim : dens eldste bygningshistorie. Oslo 1944. 36 s. (Fortidsminner XXVI).
 • Mathiesen, Henrik: Det gamle Throndhjem : byens historie fra dens anlæg til erkestolens oprettelse : 997 til 1152 : med karter og tegninger. Utg. Cammermeyer. 1897. 266 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Henrik: Trondhjem i borgerkrigene : byens historie fra erkestolens oprettelse til kong Haakon Haakonsøns død : 1152 til 1263. Utg. Dagsposten. 1902. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meyer, Johan: Kristkirken i Nidaros : domkirken i Trondhjem under bygning, forfald og gjenreisning : kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse. Utg. Brun. 1914. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Atle: Nidarosdomen : en biografi om Norges nasjonalmonument og menneskene som bygde det. Utg. Gyldendal. 2011. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirker

 • Håbjørg, Arne (red.): Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år : 1856-2005. Utg. Byneset historielag. 2006. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Devik, Olaf: N.T.H. femti år : Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910-1960. Utg. Teknisk ukeblad. Oslo. 1960. 358 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Morken, Ole: Jubileumsberetning 1900-2000 : Skjetlein landbruksskole, Skjetlein jordbruksskole, Skjetlein videregående skole : 100 år. Utg. Skjetlein videregående skole. 2000. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rolfsen, Rolf: Badeliv i Trondheim før og nå. Sjøbadet 150 år 1858-2008. Utg. Tapir akademisk forl. 2008. 117 s. ISBN 978-82-519-2317-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønneberg, Harald R.: Studenter i den gamle stad : Studentersamfundet i Trondhjem gjennom femti år : et bidrag til norsk studenterlivs historie. Utg. Teknisk ukeblads forlag. 1960. 439 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skarpnes, Eli: "Kundskap styrke haandens yrke!" : Brundalen videregående skole gjennom 75 år. Utg. Skolen. 1994. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Supphellen, Steinar: Trondheim politimesterembete under eneveldet 1686–1814. Utg. Tapir. 1986. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Rian, Øystein i Heimen, b. XXII, s. 37–40.
 • Tilset Larsen, Jan (red): Nidarvoll skole. 125 år 1884-2009, Trondheim 2011.
 • Todal, Anders: Underoffisersskulen i Trondheim 1804–1930. Utg. Trondheim Befalsforening. 1949. 639 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Mathisen, T. i Heimen, b. IX, s. 256.
 • Trondhjems indremissions kreds's ungdomsskole Leren - Fredly 1899-1909 : Fredly ungdomsskole i femogtyve år : 2. del. Utg. [Fredly ungdomsskole]. 1925. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Næring og bedrift

 • Andersen, Håkon A.: Håndverkere i Trondhjem på 1700-tallet. Utg. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 1993. 37 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hammarstrøm, Gunne: En søt historie : beretning ved Nidar Bergenes 75-års jubileum 1912-1987. Utg. Bjærum. 1987. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kaldal, Ingar: Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970. Utg. Historisk institutt, Universitetet i Trondheim. 1994. 525 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordenfjeldske Margarinfabrikk A/S, U.Å. (1972)
 • Støren, Wilhelm K.: Adresseavisen to hundre år : fra postrytternes til telesatellitenes tidsalder. Utg. Adresseavisen. 1967. 393 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Arnesen, Stig, Per Meland (red.): Jubileumsberetning 1901-2001 : Byneset idrettslag. Utg. Idrettslaget. 2001. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aspaas, Jens: Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944, Trondheim U.Å. (1944).
 • Brønstad, Jarle: Trondhjems polytekniske forening gjennom 125 år. Utg. [Trondhjems polytekniske forening]. 1997. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • By, Ole Arnfinn, Ivar Grostad, Arne Håbjørg: De 10 første årene : 1994-2004. Utg. Byneset historielag. 2004. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvam, major: Rusdrikforbud under militære samlinger:Foredrag under D. N. T.s landsmøte i Trondheim 1910, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania U.Å.
 • Larsen, L.A. (pastor): Et farligt Strømdrag: Afholdsforedrag holdt i Trondhjems Afholdsforening 18de februar 1885, Lie & Sundts bogtrykkeri, Trondhjem U.Å.
 • NIDAROS AVHOLDSLAGS 50 ÅRS FEST torsdag 24. februar 1944 kl. 18.30 i Metodistkirken, 1944
 • Norsk Jernbaneavholdsforbund avd 14: Norsk Jernbane-Avholdsforbund avdeling 14:50-årsberetning 5/6 1912-5/6 1962, Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri, Trondheim 1962
 • Solheim, Otto og Arne Kvam: Avholdsfolkets fellesutvalg i Trondheim 1893 5/5 1943, Aksjeselskapet Trykk, Trondheim 1943.
 • Storhaugen, Ola: Fra prestegjeld til fusjon : Melhus, Leinstrand og Flå brannkasse - 150 år. Utg. Gjensidige forsikring Sør-Trøndelag. 1991. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: Femtiårsskrift for Bondeungdomslaget i Nidaros : 1904–1954. Utg. Bondeungdomslaget. 1954. 204 s.
 • Trondhjem og Strinda Røde Kors 1905-1955, Trondheim U.Å.

Språk

Bydelshistorie

 • Vreim, Halvor: Lade i Trondheim og glimt av andre storgårdsanlegg i Trøndelag. Utg. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 1964. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter, Trondheim 2011. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Østbyen i går og i dag : grunnkurs i lokalhistorie for Lademoen skole. Utg. P. Øverland. Trondheim. 2000. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Biografier

 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Byskriver Wollnick». i Fædrelandsvennen 26. februar 2014 side 18
 • Michelsen, Kari (red.): Johan Daniel Berlin, 1714-1787 : universalgeniet i Trondheim. Utg. Strindheim trykkeris forlag. 1987. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Mona, Marte: Berømte og gløymde Trondheimskvinner, Samlaget, Trondheim 2004

Annet

 • Berg, Henry: Trondheim Bys Budsjetter I, 1683–1752. Trondheim 1949. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. VIII, s. 372–373.
 • Berg, Henry: Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Trondheim 1951. 430 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. IX, s. 365–368.
 • Blom, Grethe Authén: «St. Olavs by. Svar til lektor Charles Joys». I: Heimen, b. X, s. 548–552.
 • Bull, Ida ofl.: Fra takmark til byens grønne lunge. Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademiske forl. 2006. 303 s. ISBN 978-82-519-2122-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønli, Anne: «Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Johannessen, Birger, Sandstad, Henrik J.: Ytterøy - Trondheimsfjordens perle. Bygdehistorie i tekst og bilder. Utg. Ytterøy historienemnd. 1995. 471 s.
 • Koldaas, Erling og Morten Stene: «Et tegnet reisebrev fra 1849» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Lund, Wilh.: Træk av gammel trøndersk bondekultur. Utg. av Bygningsmuseet. 1923. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Orholt, E.W. i Heimen, b. I, s. 307–308.
 • Tiller, Per Olav: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Natur og kultur i Trondheims stedsnavn.. Utg. Pax. 2006. 84 s. ISBN 978-82-530-2935-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Ulf, Jan O. Henriksen: Trondhjemske streker : Trondheimsmotiver i utvalg. Utg. Adresseavisens forl.. 1989. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Mitt Ila. Fra Skanseporten til Fjellseter: et album. 2006. 336 s. ISBN 978-82-996821-4-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Petersen, Th.: «Lade i Trøndelagen belyst ved oldtidsminner og oldfund». I: Heimen, b. IV, s. 54–66.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Støren, Wilhelm K.: Bibliographia Trondhjemiana. Litteratur om Trondheim trykket før 1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 1997. 750 s. ISBN 82-7113-073-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todal, Anders: «Soga um Lade». I: Heimen, b. IV, s. 100–113 og 147–154.
 • Todal, Anders: Soga um Lade. Utg. Noregs boklag. 1935. 175 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 311.
 • Ødegården, Torgeir Bryge: UKA i Trondheim 1917–2017, Museumsforlaget 2017.

Årbøker

 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. 1979-.

Klæbu

 • Christiansen, Per R.: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid : bosettings- og jordeiendomshistorie i tre sør-trønderske nabobygder fram til 1665. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Eldal, Jens Christian: Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. Utg. Klæbu historielag 2005.
 • Elvestrand, Vegard: "Arbeiderbevegelsens arkiv for Trøndelag". Universitetsbiblioteket i Trondheim, spesialsamlingene. 1988. 38 sider.
 • Flatberg, Kjell Ivar :"Botaniske verneområder i Trondheimsregionen". Utgitt av Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanisk serie nr. 8. 1974. 59 sider.
 • Forfang, Anders: Klæbu seminar : et lidet mindeskrift : med tillæg om Levanger lærerskole. Utg. I kommission hos A. Brun. Trondhjem. 1902. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forseth, Lars Larsen: Affskeeds-Ord til menig Mand i Klæbo Præstegield, og til alle i Almindelighed. Utg. Trykt hos W. Stephanson. 1811. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grendstad, Astrid: "Døgnrytmikk og sesongvariasjon hos buksvømmere (Corixidae) i Målsjøen, Klæbu". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 2007.
 • Grendstad, Astrid, Overskau, Kristian og Kummeneje, Tove: Biologisk mangfold i Klæbu kommune. 2004.
 • Hals, Harald (red.): Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987. Utg. Strindheim trykkeris forl.. Trondheim. 1987. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingebrigtsen, Ketil: Flytting og regional utvikling : analyse av flyttebevegelser og motiver i Midt-Norge i første halvdel av 80-tallet. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1988.
 • Jensen, Arne J.: "Populasjonsdynamikk og produksjon hos planktoniske Crustacea i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1976.
 • Kirkebok for Klæbu. Utg. Registreringssentral for historiske data 2001
Bind I. 1741-1783. Dåp.
Bind II. 1741-1782. Begravelse.
Bind III. 1741-1782. Vielse.
Bind IV. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Dåp.
Bind V. Kirkebok for Klæbu og Tiller 1843-1862. Begravelse.
 • Klokk, Terje. Myrundersøkelser i Trondheimsregionen i forbindelse med den norske myrreservatplanen- 1974. Utg. Kongelige norske kongelige Vitenskapsselskap, botanikk, nr. 1. 30 s.
 • Klæbu Menighetsråd. 1990. Klæbu kirke, 200 år, 1790-1990. 174 s.
Bind 1. Red. Atle Døssland: Natur og befolkning gjennom tidene. 1980. 484 s.
Melding: Christiansen, Per R. i Heimen, b. XX, s. 271–273.
Bind 2. Ola Tulluan: Gards- og ættesoge. 1973. 536 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Rev. utgave. Ola Tulluan, revidert Sivertsen, Birger: Klæbuboka, II, Gårds- og slektshistorie. 2009. 469 s. ISBN 978-82-998198-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klæbu kommune. 1998. Kommunedelplan. Anlegg og område for idrett og friluftsliv, 1999-2002. 36 sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Klæbu kommune. 1998. Hovedplan for avløp. Plan for bedre vannmiljø. 27. sider. (oppevares i arkivet til Klæbu historielag).
 • Koksvik, Jan Ivar: "Årtidsvariasjon og døgnrytmikk hos littorale Cladocera (Crustacea) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1975.
 • Kosberg, Per Ingmar: "Omsorg i endring". Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen 1917-1991. Utg. i samarbeid med Klæbu historielag. 2014. 440 s. ISBN 978-82-7083-453-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nystøyl, Eva Kristin: Bronsealderristningene i Selbu, Melhus og Klæbu : en studie basert på motiver og tolkninger. Hovedoppgave i arkeologi, Trondheim 2009.
 • Reinertsen, H.R."Klorofyll A-variasjoner og hydrografi i Målsjøen 1971". Hovedoppgave i biologi, Trondheim 1973.
 • Sivertsen, Birger: Klæbu seminar. Et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892. Utg. i samarbeid med Klæbu kommune og Klæbu historielag 2001. 261 s. ISBN 82-519-1693-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Bjørn. "Karplantene i Målsjøen, Sør-Trøndelag,-apekter av flora, vegetasjon og produksjon". Hovedoppgave i botanikk, Trondheim 1976.
 • Torp, Eirik. 2005. Beverbestanden i Klæbu kommune høsten 2005. Klæbu kommune. 30 sider. (oppbevares i arkivet til Klæbu historielag)
 • Unsmo, Eivind: Langs Klæbus grense. 2003. Offset-Trykk, økonomisk bistand av Klæbu sparebank og Klæbu kommune.
 • Aagaard, Kåre."Taxonomi og biologi hos Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) i Målsjøen, Sør-Trøndelag". Hovedoppgave i zoologi, Trondheim 1973.


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Stein, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ed , USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: Norgesbesøk,
 • År: 18750126 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Thorvald og August Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Værforhold, Nærmiljø, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18760309 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Hverdagsliv,
 • År: 18760318 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, dødsfall, Familieforhold, Amerikanske forhold, tegninger, norgesbesøk,
 • År: 18760320 Fra: Caroline (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, Familieforhold, norgesbrev, Nærmiljø, lungebetennelse, Helse og sykfom, hjertefeil, dødsfall, broderisalg, utstilling,
 • År: 18760622 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold., Økonomiske kår, Sosiale kår,
 • År: 18760623 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, norgesbesøk, Økonomiske kår, reiseutgifter, fallitt, Helse og sykdom,
 • År: 18760623 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, st.Hans, Helg og høytid, Hverdagsliv, marked,
 • År: 18770303 Fra: Elisa Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, Religiøsitet, Værforhold, vennskap, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 18810417 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, påske, sneplog, Amerikanske forhold, Barndom, internatskole, Familieforhold, Kultur, Sosiale kår, dannelse, Religiøsitet, katolisme, konvertering, kulturforskjeller, umoral, dødsfall, Helse, sinnssykdom, Nærmiljø, Emigrasjon,
 • År: 18810417 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinne, Økonomiske kår, lønn, Emigrasjon, reiserute, dampskip, Kommunikasjon,
 • År: 18820802 Fra: Marie Pettersen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Gurine Randine Nordtvedt, Canton, Sør Dakota, USA Eier: Tracy Scriver (jnr.530/1993), Colman, Sør Dakota, USA
Stikkord: Arbeidsliv, tjenestefolk, Amerikanske forhold, kongebesøk. Fulltekstversjon av brev nr. 37
 • År: 18821229 Fra: Th. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold, Religiøsitet, bok, valg, stemmerettsspørsmål, pressekritikk, Politikk, unionsspørsmålt, republikk, Familieforhold, Økonomiske kår,
 • År: 18830119 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, litteratur, Politikk, historie, parlamentarisme. Fulltekstversjon av brev nr. 1382
 • År: 18900218 Fra: O.F. Duus, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ingebret Eriksen, Scandinavia, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, boligforhold, menighet, grav, språkopplæring, Religiøsitet, kirkelig splittelse, fruktdyrking, lærerinne, brevskriving,sjømann, Familieforhold, telegram, skolegang, tjeneste, Alderdom, dødsfall
 • År: 18930714 Fra: Anna Marie Røstum (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Oliva Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: håndarbeid, Amerikanske forhold, rasulykke, dødsfall, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, blodstyrtning, astma, Alderdom, Religiøsitet, kreft, teknisk høyskole, Primærnæring, meieri, melkehandel,
 • År: 1902 Fra: Martha Ramstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Nærmiljø, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 1905 Fra: , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, dødsleie, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: "Netta" , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære Onkel", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall,
 • År: 1909 Fra: M. Olsen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 1910 Fra: Anna , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19120417 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19130414 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Værforhold,
 • År: 19160412 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, Helse og sykdom,
 • År: 19210502 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, Amerikanske forhold, sangklubb, Økonomiske kår, konserter, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19220209 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabesøk, Kultur, avis, Helse og sykdom, sangdirigent, Nærmiljø,
 • År: 19240115 Fra: A. Haug, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, hjemreise,
 • År: 19300612 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin og Lizzie Løkke?, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, forvarsel, nesesykdom, spesialist, Helse og sykdom, kreft, marked,
 • År: 19300704 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin Løkke?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kreft, operasjon, Værforhold, Amerikanske forhold, dødsfall,
 • År: 19310106 Fra: Johan A.N. Selnes, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettserie, flytting, avisartikkel, kunstmaler, Kultur, Amerikanske forhold, ingeniør, bynavnskifte,
 • År: 19470305 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud¨, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Helg og høytid, begravelse, treskeulykke, Værforhold, elektrisitetsmangel, rasjonering, Økonomiske kår, priser, aldershjem, sykepleier. Fulltekstversjon av brev nr. 1914
 • År: 19480905 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, skatter, varemangel, Familieforhold, konfirmasjon, Årsvekst og avling, slåttonn, militærtjeneste, husmangel, Nærmiljø, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1873
 • År: 19481108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, maveblødning, rekonvalesens, Værforhold, klesmangel, Økonomiske kår,
 • År: 19481214 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klesmangel, Økonomiske kår, mavesykdom, Værforhold,
 • År: 19481230 Fra: Justin Nilsen Nærheim (bror), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: trøndelag, Værforhold, Arbeidsliv, revefarm, ungkar, møbelsnekring, sjømannsliv, Familieforhold,
 • År: 19490102 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klespakke, hesteulykke, Værforhold, Familieforhold, krigsangst, Økonomiske kår, varemangel, samvirkelag,
 • År: 19490217 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, Værforhold, Familieforhold, seterdrift, Helse og sykdom, rasjonering,
 • År: 19490501 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, 1. mai-feiring, Kultur, damekor, Religiøsitet, Politikk, kommunisttog, krigsangst, Økonomiske kår, priser, Familieforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv, mavesykdom, treskeulykke,
 • År: 19491108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Kommunikasjon, bil, dødsfall, maveblødning, Helse og sykdom, sykehus, sykmelding, tollfingertarmsår, varemangel, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 19500207 Fra: Arild H. Bachke, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, mavesår, tollfingertarmsår, sykehus, Økonomiske kår, sykepenger, krigsangst, Familieforhold, dødsfall, Værforhold, snebrøyting, rasjonering,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Tarjei Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, maveblødning, røntgen, sykehus, Økonomiske kår, sykmelding, Religiøsitet, Familieforhold, dyrtid, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 195603 Fra: Meta Syder-Selvig, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julegate, trondheim, Værforhold, Norsk-amerikanske relasjoner, korturne,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (2072 TRONDHEIM)
Fortegnelse over Tronhjems Kj - bstads Borgere i Juni 1818. 1818. 35 s. Red. M. Lie.
 • Brev (2073 TRONDHEIM)
Fortrolige brev om Trondhjem og trønderne. Utg. Den litterære klubb i Trondheim. 1946. 157 s. Merknad: Skrivne av professor Lurids Smith 1784-92.
 • Brev (2074 TRONDHEIM)
Gamle Trondhjemsbreve fra familien Dunker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 318-357. Red. Joh. D. Landmark. Merknad: 24 brev 1831( - )-56.
 • Budsjett (2075 TRONDHEIM)
Trondheim bys budsjetter. B. Utg. Trondheim kommune. 1948. 234 s. I: 1683-1752. Red. Henry Berg. (Trondhjems historiske forenings skrifter).
 • Bymatrikkel (2076 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, udarbeidet for "Dagsposten". 1883. 74 s.
 • Bymatrikkel (2077 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, indeholdende: Huses og Grundes Matr. No., Brandforsikringsno., Eier eller Bruger, Grundareal, Eiendomstakst, Brandtakst etc. 1886. 86 s.
 • Dagbok (2078 TRONDHEIM)
Stiftsprost Christian Petersen 1801-1875. Dagbøker 1824 og 1839. Slektsoversikt. Utg./ Red. Guttorm Friis. [1966]. 37 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (2079 TRONDHEIM)
Domkyrkja i Trondheim. Av Diplomatarium Norvegicum. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. 1926. S. 1-5. Merknad: Bøn om hjelp til attreising av kyrkja etter brann 1328. På originalspråk og i omsetjing.
 • Jordebok - kyrkje (2080 TRONDHEIM)
De eldste jordebøker for sognekirkene Korskirken, Domkirken og Vår Frue Kirke i Trondheim. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.10, nr 2 (1977). S. 79-100. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1600talet.
 • Kjeldesamling (2081 TRONDHEIM)
Af den svenske kommissær Lorentz Creutz' arkiv 1658. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.2, nr 1 (1908). S. 40-48. Red. Kristian Koren. Merknad: 5 aktstykke.
 • Kjeldesamling (2082 TRONDHEIM)
Trondhjems ældste borgervæbning. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 3 [1923] s. 135-140, nr 4-8 [1925] s. 180-192. Merknad: Diverse ordonansar og instruksjonar 1659-1703. Modernisert ortografi.
 • Kjeldesamling (2083 TRONDHEIM)
Natmændene i Trondhjem i det 18. aarhundrede. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 193-233. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2084 TRONDHEIM)
Trondhjems forsvarstilstand paa Napoleonkrigenes tid. Aktstykker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 258-290. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2085 TRONDHEIM)
Uddrag af Jacob Nielsens protocoll over Trondhjems by og de svenskes regjering der 1658 samt E(bbe) C(arsten) T(ønders) fortegnelse over dens civile betjenter med nogle antegnelser. I: Trondhjemske samlinger. Rekke 3, b.1, nr 3 (1956). S. 129-181. Red. Wilhelm K. Støren.
 • Kommisjonsrapport (2086 TRONDHEIM)
Striden om grensen mellom Domsognet og Vår Frue sogn. Et aktstykke fra 1694-1695. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.11, nr 3/4 (1981-82). S. 250-337. Red. Harald Hals.
 • Kommunestyreforhandlingar (2087 TRONDHEIM)
Trondheims kommune forhandlinger. 1884(?)-. Merknad: Utgitt med varierande tittel.
 • Laugsartiklar (2088 TRONDHEIM)
Trondhjems 1ste likbærerlaugs artikler. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 234-240. Merknad: Laugsartiklar med kongeleg konfirmasjon 1707 og 1747.
 • Laugsdokument (2089 TRONDHEIM)
Aktstykker fra haandverkerlaugenes dage. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 2 [1923] s. 95-96, nr 3 [1923] s. 141-144. Merknad: 3 dokument, frå 1762, 1768, 1799.
 • Tingboksak - trolldom (2090 TRONDHEIM)
Akt og dom i saken mot Ole Olsen Nypan og hans hustru Lisbet Pedersdatter, angående hekseri og trolldom. 1670. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 2 (1926) s. 112-122, nr 3 (1928) s. 151-159. Red. Chr. Lodgaard. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.1, hf. 4 s. 3-58, Trondhjem 1784.
 • Valmanntal (2091 TRONDHEIM)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Trondhjems Kjøbstad udferdiget af Magistraten i Anl. af Valgforsamlingen til Storthingene i 1898-1900. 1897. 64 s.
 • Valmanntal (2092 TRONDHEIM)
Fortegnelse over stemmeberettigede Borgere i Throndhjems Kjøbstad 1876. 31 s.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.

Aviser

Eksterne ressurser