Bibliografi:Trondheim kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sør-Trøndelag fylke · Fosen · Nord-Trøndelag fylke · Namdalen
Agdenes · Bjugn · Flatanger · Fosnes · Frosta · Frøya · Grong · Hemne · Hitra · Holtålen · Høylandet · Inderøy · Indre Fosen · Klæbu · Leka · Levanger · Lierne · Oslo byleksikon 1938.JPG
Malvik · Meldal · Melhus · Meråker · Midtre Gauldal · Namdalseid · Namsos · Namskogan · Nærøy · Oppdal · Orkdal · Osen · Overhalla · Rennebu · Rindal
Roan · Røros · Røyrvik · Selbu · Skaun · Snillfjord · Snåsa · Steinkjer · Stjørdal · Trondheim · Tydal · Verdal · Verran · Vikna · Ørland · Åfjord
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Aspaas, Jens: Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944, Trondheim U.Å. (1944)
 • Berg, Henry: Trondheim Bys Budsjetter I, 1683–1752. Trondheim 1949. 234 s.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. VIII, s. 372–373.
 • Berg, Henry: Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Trondheim 1951. 430 s.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. IX, s. 365–368.
 • Blom, Grethe Authén: «St. Olavs by. Svar til lektor Charles Joys». I: Heimen, b. X, s. 548–552.
 • Blom, Grethe Authén: «Trondheims historie i middelalderen». I: Heimen b. VIII, s. 531–537. (I serien: Vi begynner på en byhistorie).
 • Bull, Ida ofl.: Fra takmark til byens grønne lunge. Trondheim bymark fra de eldste tider til i dag. Utg. Tapir akademiske forl. 2006. 303 s. ISBN 978-82-519-2122-0
 • Byneset bygdebok. Utg. Byneset historielag. 2003-. 5 bind. ISBN 82-996872-0-9
  • Bind 1-3: Red.: Ole Arnfinn By, Arne Håbjørg, Martin Husby. 2003.
  • Rettinger: Red.: Ole Arnfinn By, Arne Håbjørg, Martin Husby. 2007. 80 s.
  • Bind 4: Red.: Sivert Løvseth ... [et al.]. Fra Odin og Tor til St. Michaelskirken på Stein. 2009. 256 s. ISBN 978-82-996872-6-3
  • Bind 5: Red.: Sivert Løvseth, Ragnvald Håbjørg, Jon Stene Opland. Organisasjonslivet på Byneset. 2010. 336 s. ISBN 978-82-996872-7-0
  • Bind 6: Red.: Kirsten Ingeborg Rye, Bjørn Langvik, Jon Stene Opland. Skole og næringsliv på Byneset. 2011. 444 s. ISBN 978-82-996872-5-6.
 • Ekroll, Øystei og Erik Opsahl (red.): Nidaros Erkebispesete i seinmiddelalderen – et kultursentrum?, Novus Forlag 2018.
 • Grønli, Anne: «Bibliografi over Oddvar Grønlis forfatterskap» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Hugås, Kåre G.: Bygdebok for Bratsberg annex-sogn. Utg. K.G. Hugås. 2000. 384 s.
 • Isachsen, Haldis og Dino Makridis: Trondheim før og nå:2, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2010
 • Johannessen, Birger, Sandstad, Henrik J.: Ytterøy - Trondheimsfjordens perle. Bygdehistorie i tekst og bilder. Utg. Ytterøy historienemnd. 1995. 471 s.
 • Keller, Karl-Fredrik: Middelalderbyen Nidaros. Utg. K.F. Keller. 2008. 80 s. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Koldaas, Erling og Morten Stene: «Et tegnet reisebrev fra 1849» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gustav Christiansen, en faktor man regnet med - både som sanger, musiker, dirigent og typograf» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2012
 • Kvam, major: Rusdrikforbud under militære samlinger:Foredrag under D. N. T.s landsmøte i Trondheim 1910, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania U.Å.
 • Larsen, L.A. (pastor): Et farligt Strømdrag: Afholdsforedrag holdt i Trondhjems Afholdsforening 18de februar 1885, Lie & Sundts bogtrykkeri, Trondhjem U.Å.
 • Lund, Wilh.: Træk av gammel trøndersk bondekultur. Utg. av Bygningsmuseet. 1923. 60 s.
  • Melding: Orholt, E.W. i Heimen, b. I, s. 307–308.
 • Tiller, Per Olav: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Natur og kultur i Trondheims stedsnavn.. Utg. Pax. 2006. 84 s. ISBN 978-82-530-2935-1.
 • Tilset Larsen, Jan (red): Nidarvoll skole. 125 år 1884-2009, Trondheim 2011.
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Moksnes, Trond, Olsen, Terje: Mitt Ila. Fra Skanseporten til Fjellseter: et album. 2006. 336 s. ISBN 978-82-996821-4-5
 • Mona, Marte: Berømte og gløymde Trondheimskvinner, Samlaget, Trondheim 2004
 • Mykland, Knut: «Trondheims historie 1807–1880». I: Heimen, b. VIII, s. 544–549. (I serien «Vi begynner på en byhistorie».).
 • NIDAROS AVHOLDSLAGS 50 ÅRS FEST torsdag 24. februar 1944 kl. 18.30 i Metodistkirken, 1944
 • Nordenfjeldske Margarinfabrikk A/S, U.Å. (1972)
 • Norsk Jernbaneavholdsforbund avd 14: Norsk Jernbane-Avholdsforbund avdeling 14:50-årsberetning 5/6 1912-5/6 1962, Nidaros og Trøndelagens boktrykkeri, Trondheim 1962
 • Petersen, Th.: «Lade i Trøndelagen belyst ved oldtidsminner og oldfund». I: Heimen, b. IV, s. 54–66.
 • Rolfsen, Rolf: Badeliv i Trondheim før og nå. Sjøbadet 150 år 1858-2008. Utg. Tapir akademisk forl. 2008. 117 s. ISBN 978-82-519-2317-0.
 • Ryssdal, O.: Erkebispegården i Trondheim : dens eldste bygningshistorie. Oslo 1944. 36 s. (Fortidsminner XXVI).
 • Røsoch, Henry: Trondheims historie. Utg. Trondheim kommune. 1939. 237 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. V, 235–236.
 • Sandnes, Jørn, Grankvist, Rolf, Kirkhusmo, Anders: Trondheims historie 997-1997. Utg. Universitetsforlaget. 1996-1997.
 • Schmidt, Olaus: I.K.Lykke 150 år, Trondheim 1980.
 • Solheim, Otto og Arne Kvam: Avholdsfolkets fellesutvalg i Trondheim 1893 5/5 1943, Aksjeselskapet Trykk, Trondheim 1943.
 • Stav, Ivar Erlend: «Brødrene Hestmann i fangenskap på Falstad», i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2011
 • Supphellen, Steinar: Trondheim politimesterembete under eneveldet 1868–1814. Utg. Tapir. 1986. 248 s.
  • Melding: Rian, Øystein i Heimen, b. XXII, s. 37–40.
 • Osnes, H.: Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter
  • B.1. 1939. 623 s. Digital utgave
  • B.2. 1947. 576 s. Digital utgave
  • B 3. 1948. 407 s. Digitale utgave
  • Melding (av b. 1–3): Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 368–370.
  • B.4. Sjøholt Peter og H. Osnes: ..og bygda ble by : Strindas historie 1945-1963. 1971. 195 s. Digital utgave
  • Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XVI, s. 101–104.
 • Støren, Wilhelm K.: Sted og navn i Trondheim:et topografisk-historisk leksikon, Trondheim 1983
 • Støren, Wilhelm K.: Bibliographia Trondhjemiana. Litteratur om Trondheim trykket før 1990. Utg. Universitetsbiblioteket i Trondheim. 1997. 750 s. ISBN 82-7113-073-0
 • Todal, Anders: Femtiårsskrift for Bondeungdomslaget i Nidaros : 1904–1954. Utg. Bondeungdomslaget. 1954. 204 s.
 • Todal, Anders: «Soga um Lade». I: Heimen, b. IV, s. 100–113 og 147–154.
 • Todal, Anders: Soga um Lade. Utg. Noregs boklag. 1935. 175. s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 311.
 • Todal, Anders: Underoffisersskulen i Trondheim 1804–1930. Utg. Trondheim Befalsforening. 1949. 639 s.
  • Melding: Mathisen, T. i Heimen, b. IX, s. 256.
 • Tvinnereim, Helga Stave: Sverre Pedersen - Pioner i norsk byplanlegging, Kolofon forlag 2015
 • Trondheim bys historie: Utg. Trondheim kommune. 1955-73
  • Bind 1. Grethe Authén Blom: St. Olavs by. Ca. 1000-1537. 1956. 540 s.
  • Melding: Joys, Charles i Heimen, b. X, s. 490–496.
  • Bind 2. Bjørn Sogner: Kjøpstad og stiftsstad. 1537-1807. 1962. 568 s.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XII, s. 373–377.
  • Bind 3. Knut Mykland: Fra Søgaden til Strandgaten. 1807-1880. 1955. 603 s.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. X, s. 91–94.
  • Bind 4. Rolf Danielsen: Det nye bysamfunn. 1880-1914. 1958. 589 s.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XII, s. 268–270.
  • Bind 5. Supplementsbind. Haakon Odd Christiansen: Trondheim i går og i dag. 1914-1964. 1973. 600 s.
  • Melding: Grankvist, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326–329.
 • Trondheim : Olavs by i tusen år. Red. Jørn Sandnes ofl. Trondheim. 1992. 70 s.
  • Melding: Støren, Wilhelm K. i Heimen, b. XXIX, s. 252–254.
 • Trondhjem og Strinda Røde Kors 1905-1955, Trondheim U.Å.
 • Øverland, Per: Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012, Lademoen kirkes småskrifter, Trondheim 2011
 • Øverland, Per: Historieglimt fra Lade og Lademoen. Tredje samling, Lademoen kirkes småskrifter, Trondheim 2011

Årbøker

 • Årsskrift. Utg. Heimdal historielag. 1997-. ISSN 1502-1882
  • 1997: Veger i Leinstrand og Tiller.
  • 1998: Skoler i Leinstrand og Tiller.
  • 1999: Leinstrand og Tiller omkring år 1900.
  • 2000: Gamle daga.
  • 2001: Flyfoto fra Leinstrand og Tiller i perioden 1936-1965.
  • 2002: Krigen omkring Heimdal, Leinstrand og Tiller i okkupasjonstida 1940-1945. Red. Per Christiansen. 80 s.
  • 2003: Idrettsglimt fra Heimdalsområdet.
  • 2004: På butikken: Handel på Heimdal i Leinstrand og Tiller fram til 1964. Red. Per Christiansen. 72 s.
  • 2005: Langs veg og band. Ferdsel og trafikk i Heimdalsområdet gjennom hundre år. Red. Per Christiansen og Olav Grøtte.
  • 2006: I bildet. Kunst og kunstnere i Heimdalsområdet. Red. Per Christiansen. 60 s.
  • 2007: I jorda. Spor fra forhistorisk tid i Leinstrand og Tiller. Red. Per Christiansen. 68 s.
  • 2011: Arbeidsliv på Heimdal, Leinstrand og Tiller.
  • 2012: På reise : folk på farten i Heimdalsområdet, Leinstrand og Tiller.
  • 2013: Runde år på Heimdal, i Leinstrand og Tiller.
  • 2014: Lys i mørket.
  • 2015: I nyhetsbildet
  • 2016: Fra grend til bydel.
 • Årbok. Utg. Trøndelag folkemuseum. 1979-.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aarseth, Helge: Kongsgårdens len og økonomi. Forvaltningen av Trondheim len i reformasjonshundreåret. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Historie. Kommune:
 • Aase, Monica: Patrioter og bønder. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arbeid med landbrukspremier 1772-1806. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Aasen, Astri Eugenie: Johan Osness - dekorens mester i Trondhjems-arkitekturen. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Aasland, Kjell Hugo: Etterspørselen etter kollektivreiser i Trondheim. En tidsserieanalyse for perioden 1989-1996. NTNU 1997. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Trondheim
 • Akselsen, Rune Martin: Trondheimsleden - den svenske olje- og forsyningsbasen i Trondheimsfjorden ca. 1950-1970. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Historie. Kommune:
 • Alkadi, Abdulrahim: Etterspørsel etter veier. En empirisk analyse av faktorer som påvirker bruk av privat bil i Trondheim. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Trondheim
 • Amodt, Ola H.: Nidaros domkapittel fram til ca. 1320. Trondheim 1981 Fag: Historie
 • Andreassen, Kjell Edgar: Flersidig bruk av skog. En intervjuundersøkelse blant turfolk i Trondheim Bymark. NLH 1982 Fag: Skogskjøtsel
 • Andresen, Kjell: Bryggene i Kjøpmannsgata (i Trondheim). NTH 1978 Fag: Arkitekturhistorie
 • Arnesen, Hanne Merete: Trondheim by: vekst og utvikling. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Asplund, Liv K.: "- ikke noen luksustilværelse akkurat - . Dagligliv i mellomkrigstida med hovedvekt på arbeiderhusmødre i Trondheim. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Ausdal, Kristin: Etternavn i Trøndelag. Ei sosiologisk og geografisk sammenlikning av bruken av etternavn på Tiller, Frosta og i Trondheim i perioden 1865-1910. Trondheim 1983 Fag: Nordisk
 • Bakken, Bjørn: Blant Gore-tex og Fretex. Kultur og identitet i NTNU-studentens hverdag. NTNU 1997. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Bang jr., John: Trondheim forente arbeiderpartis krisepolitikk i Trondheim kommune 1930-1940. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Barland, Rolf G.: Arealbruk og transport i Trondheim. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Berdahl, Vidar: Trondheimspressens syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fra sommeren 1945 og til NATO-medlemskapet var et faktum våren 1949. Trondheim 1980 Fag: Historie
 • Berge, Ragna Ann: Herskap og tenarar? Ei undersøking om likestilling og arbeidsdeling blant tokarrierefamiliar med vaskehjelp i Trondheim, og om vaskehjelpa sin posisjon i samfunnet. NTNU 1997. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Berge, Ragnhild: Øvre Iladalen: ei grend i Trondheims bymark. Kildebruk i historisk arkeologi. NTNU 1999. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Bjørkvik, Anne: Tilbud til barn i teaterbygningen i Prinsens gate 18/20, Trondheim, i perioden 1900-1937. Trondheim 1983 Fag: Drama
 • Bjørnson, Øyvind: Pengane eller livet. Fagforeningshistorie frå Trondheim. Typografar og malarar 1890-1918. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Bjøru, Anders: Jæi vil ikk snakk - æ vil syng. Fem barn i studentbarnehagane Trondheim. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Bolme, Magne: Mellom punsj og prestasjonsmåling. Idrett i Trondheim ca. 1850-1910. NTNU 1996. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Booth, Annette Holst: Armbrøstproduksjon i Erkebispegården i Trondheim. Våpen som håndfast tegn på maktkampen mellom kirke og kongedømme i senmiddelalderen. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Brandt, Thomas: "Da verden hadde fire hjørner" - myter, historie og identitet rundt tusenårsjubileet i Trondheim i 1997. NTNU 1999. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Brandth, Berit: Byutvikling og sosial endring. Om endrede forutsetninger for nabokontakt i Østre Sanden, et gammelt boligområde i Trondheim sentrum. Trondheim 1977 Fag: Sosiologi
 • Brattbakk, Ingar: Bakklandet - en bydel i Trondheim. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Brekke, Jon Egil: Trondhjems Arbeiderpartis sangkor og Fagforeningens mannskor, Trondheim. Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla. Universitetet i Trondheim 1980. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Bull, Ida: Håndverk i omdanning. Håndverksforhold i Trondheim 1850 til 1900. Bergen 1975 Fag: Historie
 • By, Finn Magne: Bomiljø - fysisk utforming og sosialt liv. (Trondheim.) Trondheim 1979 Fag: Sosiologi
 • Bygstad, Berit Østberg: Skolebarns utesangleker i Trondheim 1969-1972. Oslo 1972 Fag: Folkeminnevitenskap
 • Bø, Lars Arne: Saupstad - en bydel i endring. Bomiljøprosjekt, arkitektur og hjemstedsfølelse. NTNU 2000. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Carlsen, Nina Hveem: Baklandet 1727-1801. Fødsel, bryllup, barnedåp og kirkegang. En studie bygget på kirkebøker, folketradisjon og geistlige innberetninger. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Christensen, Anne M.; Fonsdal, Trine; Midtrød, Ann: Øvre Bakklandet i Trondheim. Rehabilitering og nybygg. NTH 1978 Fag: Arkitekturhistorie
 • Christiansen, Per Reidar: Leinstrand, Tiller og Klæbu i eldre tid. Bosettings og jordeiendomshistorie i tre sørtrønderske nabobygder fram til 1665. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Coldevin, Marit: Prosjektet minikulturverksted på Møllenberg. Sett i lys av intensjonene i den nye kulturpolitikken. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Drama. Kommune: Trondheim
 • Dahl, Svein Tore: De administrative funksjonene og rekrutteringen til disse i Trondheim i perioden 1536-1660. NTNU 1999. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Dalbakken, Liv Osnes: Distinksjonen kje/sje i lydendringsperspektiv. En empirisk undersøkelse av barns og unges beherskelse av distinksjonene kje/sje i Trondheim. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Nordisk språk. Kommune: Trondheim
 • Damm, Nils Ivar: Rock & roll-musikk i Trondheim 1958-1963. Trondheim 1982 Fag: Musikk
 • Djup, Gunnar Øvrelid: Bylandskap og byutvikling. NTNU 1997. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim [Merknad: Omhandler Trondheim.]
 • Eide, Viggo: Struktur & konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1983 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Eilertsen, Sigbjørn: Jazz i Trondheim 1919-1955. Trondheim 1983 Fag: Musikk
 • Elvsaas, Trygve: Boligbygging og boligmarked. Trondheim som studieområde. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Engelsåstrø, Ingunn: "... at virke til Udbredelse af Grundlovens Aand ...". Folkevennen og Thrønderen - to opposisjonsaviser i Trondhjem rundt 1830. NTNU 1999. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Fagerjord, Annelise 0.: Konservativ krisepolitikk i Trondheim kommune 1930-1935. Trondheim 1973 Fag: Historie
 • Fagerland, Ståle: "Dagen" og fascismen 1933-36. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Fjelde, Jan: Kommunal planlegging som legitimering av sosial nød. En analyse av utbedringstiltak i byene Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Fosse, Jens Kristian: Trondheim mot år 2000-tallet. Visjoner og virkeligheter. NTNU 2000. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Fosseide, Jorunn: Trondheim kommune: en bibliografi 1960-1974. Oslo?? 1975 Fag: SBH
 • Fossen, Ole Einar: Hvor elastisk er etterspørselen etter kollektivtransport i 6 norske byer? En empirisk analyse av byene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand og Drammen for årene 1986-99. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Samfunnsøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Bergen: se også Oslo, Drammen: se også Oslo, Kr.sand: se også Oslo, Tromsø: se også Oslo, Trondheim: se også Oslo]
 • Fossen, Wenche-Helene: Korsang i Nidarosdomen i det 20. århundre. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Friedrich, Grethe Eliassen: Integrering kun et honnørord? Muligheten for integrering av psykisk utviklingshemmede og innvandrere i nabolag i Trondheim. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim
 • Furuset, Kjell Arvid: Barns vurdering og bruk av nære naturområder i bydelene Charlottenlund/Brundalen. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Gaasvik, Nils Jørgen: Stadnamn frå Trondheimsmarka. Trondheim 1978 Fag: Nordisk
 • Geving, Ole Morten: Teknologihovedstaden Trondheim. En studie av innovasjonsaktivitet og innovative aktører i Trondheim og trøndelagsområdet. NTNU 2000. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim [Merknad: Trøndelag: se også Trondheim]
 • Gjertsen, Elin: Ekspeditriser i Trondheim 1918-1920. Arbeidsforhold og sosial stilling. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Gran, Einar: Kinomusikk i stumfilmens dager og dens historie i Trondhjem (1902-1932). Trondheim 1978 Fag: Musikk
 • Granrusten, Per Tore: Like barn leker på samme sted. Likheter og ulikheter i partnervalg blant samboende studenter i Trondheim. NTNU 1996. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim
 • Grimstad, Amund: Torvkvartalet i Trondheim siden Harmonibrannen i 1942. Saksforberedelse, beslutninger og ideer for kvartalets utvikling. NTH 1978 Fag: Arkitekturhistorie
 • Gulla, Ola Gustav: Om naboskap. En empirisk undersøkelse av lokale sosiale nettverk i storby og småby. (Sunndal og Trondheim.) Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Gundersen, Jostein: Havn og sjøfart på Nidarneset 700-1681. Forskningsstatus og kunnskapsbehov fra et maritimt perspektiv. NTNU 2000. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Gynnild, Astrid: Dagspressens visuelle kommunikasjon. En analyse av tekst, bilder og layout på forsida i Adresseavisen, Dagbladet, Ekstra bladet og Politiken 1970 og 1987. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim [Merknad: Oslo: se også Trondheim]
 • Gynnild, Svein: Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Historie. Kommune: Røros [Merknad: Trondheim: Se også Røros]
 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Hagen, Oddmund: Mednavn i Trondheimsleia. Trondheim 1976 Fag: Nordisk
 • Hammer, Tone: Landskap og utbygging - Eksempler fra østområdene i Trondheim kommune. NLH 1982 Fag: Landskapsarkitektur
 • Hansen, Bjørn Helge: Trondheimspressen og nazismen 1933-35. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Harket, Agnethe Berentsen: Romanske dekorfragmenter fra domkirkens steinsamling i Trondheim. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Helberg, Johan Sigfred: Skarprettervesenet i Trondheim ca. 1720-1796. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Henmo, Ola: Busstrafikken på Trondheim. Oslo 1950 Fag: Geografi
 • Henriksen, Stein Olaf: Litteraturkritikken i "Tronhiemske samlinger" (1761-65). Universitetet i Bergen 1998. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Heyler, Marit Kalland: Ugifte mødre i Trondheim 1700-1730. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Hoberg, Hans Erik: Registrering og utarbeidelse av verneplan for Belbuan gård, Trondheim. NTH 1975 Fag: Arkitekturhistorie
 • Holen, Astrid: Olavsjubileum i en krisetid. Musikkliv i Trondheim 1926-1935. Trondheim 1975 Fag: Musikk
 • Hugdal, Torleif, Isaksen, Liv: Barns oppvekstvilkår på Møllenberg. Universitetet i Trondheim 1980. Fag: Pedagogikk. Kommune: Trondheim
 • Høgseth, Harald Bentz: Middelalderske bygningslevninger som kunnskapsformidler. Tømmerhus i Nidaros som material- og kulturhistorisk dokument. NTNU 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Indresøvde, Eivind: Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Jacobsen, Elisabeth B.: Schønheyders. Skolemester-seminarium i Trondheim. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Jensen, Ingunn A.: Verne- og bruksmuligheter for lavetthusene på Kalvskinnet, Bispegt. 11. NTH 1988. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Trondheim
 • Johannesen, Bitte: Unge jenter - små kvinner. (Trondheim.) Trondheim 1981 Fag: Sosiologi
 • Johansen, Unni Birgitta: Det Musikalske Øvelses Selskab i Trondhjem 1815-1830. Trondheim 1972 Fag: Musikk
 • Juvkam, Dag: "Gentrification" i Sanden-området, Trondheim. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Jørgensen, Stig H.: Kommunal fordeling av velferd. En geografisk analyse av kommunale tiltak i noen bydeler i Trondheim. Trondheim 1982 Fag: Geografi
 • Kalvø, Sigrun: Privat eller kommunal elektrisitetsforsyning. En sammenligning av utviklingen i Trondheim og Kristiansand 1890-1914. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Trondheim [Merknad: Kristiansand: Se også Trondheim]
 • Karlsen, Randi Moxnes: Sosiolektiske forskjeller i tradisjonelt Trondheimsmål. Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Kleiberg, Keth Ingunn: Rammevilkår for korvirksomhet i by og distrikt. Kartlegging av sentrale vilkår for kordrift i Trondheim og den øvrige delen av Trøndelag. NTNU 1997. Fag: Musikkvitenskap. Kommune:
 • Klingen, Kjell Arne: Gang- og sykkelveger - fra idé til virkelighet. En studie av gang- og sykkelvegene i Trondheimsregionen: idé, plan, resultat. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Klingenberg, Ingvar Aabrek: Trondhjems gullsmedvarer 1825-1900. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Knudsen, Christer: Teknologisk forskning for det "nye Norge"? Virksomheten ved Norges Tekniske Høyskole under okkupasjonen 1940-1945. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Knudsen, Knut Arild: Kriminalitet i Trondheim 1875-1885. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Knudsen, Sigmund: Ungdom i den etablerende livsfase. En intervjuundersøkelse om husholdning og livssituasjon blant 22-åringer i Trondheim. Trondheim 1977 Fag: Sosiologi
 • Kobberrød, Jan Thomas: "De bedste og mest opplyste Mænd". Hovedtrekk i stortingsrepresentasjonen fra kjøpstaden Trondhjem og Søndre Trondhjems amt 1815-1833. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune: Trondheim [Merknad: Sør-Trøndelag: Se også Trondheim]
 • Kolstadløkken, Turid: Bygården i norsk middelalder. Boforhold og romfunksjoner i bygårder i Bergen, Oslo, Tønsberg og Nidaros 1300-1450. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen]
 • Kristiansen, Marianne: Publikum, program og profesjonelt orkester. En analyse av konsertvirksomheten til Trondheim symfoniorkester med utgangspunkt i fagområdene sosiologi og psykologi. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Lamvik, Gunnar M.: "Et eventyr på hjul". Bilen sett som befordringsmiddel for mening i et amcar-miljø. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Sosialantropologi (magistergradsavhandling). Kommune: Trondheim [Merknad: Gjelder hovedsakelig American Car Club of Trondheim.]
 • Langmyhr, Tore: Boliger og bruksendringer i Midtbyen. Trondheim 1982 Fag: Geografi
 • Langørgen, Anita: Om bruken av norrøne språk i tidlig nynorsk tid. Undersøkelse av et håndskrift av Magnus Lagabøters landslov skrevet i Trondheim 1586. NTNU 1998. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Larsen, Knut Einar: "Lemmehusene" på Kristianstensletta, Solhaug og Marinevold i Trondheim. NTH 1971 Fag: Arkitekturhistorie
 • Lauritsen, Anne Sofie: Barns nærmiljø. En analyse av de fysiske omgivelsene i noen bomiljø i Trondheim. Trondheim 1984 Fag: Historie
 • Ledang, Åslaug: Gatenavn i Trondheim. NTNU 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Lee, Tori Nordbotn: Trondhjem nationale scene 1911-1927. Det musikalske liv omkring teateret og dets orkester. Trondheim 1981 Fag: Musikk
 • Lein, Jan Ole: Markagrensa for Strindamarka. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Trondheim
 • Lines, Kåre: Ledelse i grenselandet mellom politikk og administrasjon. En case-studie av den administrative ledelse i Trondheim kommune. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Lundemo, Einar: Arbeiderbevegelsen i Trondheim under storkonflikten i 1931. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Løvold, Øystein: Trondheim kommune og Trondheimsindustrien 1945-83. NTNU 1997. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Marstein, Nils: "Brai n" - Arkitektonisk miljøbevaring av et område i Trondheim Midtby. NTH 1974 Fag: Arkitekturhistorie
 • Mediå, Morten: Jordvern og kommunal arealplanlegging. Trondheim i lys av nasjonale og globale forhold. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Mestvedt, Magnus: En intervjuundersøkelse om veg- og stinettet i Trondheim bymark. NLH 1984 Fag: Skogskjøtsel
 • Moxness, Hilde: Byfornyelse på Møllenberg. En eldre bydel i Trondheim. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Nilssen, Trond Risto: Trondheim under nasjonalistisk styre 1940-1945. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Nissen, Harald A.: Bondemotstand og statsmodernisering. Bjelke-kommisjonen i Trondheim len 1632. NTNU 1996. Fag: Historie. Kommune:
 • Norberg, Perly Folstad: Navnetradisjoner og sosiale sjikt. En studie av navneskikker sett på bakgrunn av fedrenes sosiale sjikt etter en undersøkelse av fødselsårgangen 1965 med søsken i Trondheim. Trondheim 1978 Fag: Nordisk
 • Nypan, Tove Elisabeth: Det monumentale rom - uttrykk for makt i middelalderen. Erkebispegårdene i Trondheim og Bergen og bispegården i Oslo som eksempler på meningsbærende arkitektur. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim [Merknad: Bergen: Se også Trondheim, Oslo: Se også Trondheim]
 • Nåvik, Eivind: Trondheim symfoniorkester 1909-1984. En historisk framstilling. Trondheim 1984 Fag: Musikk
 • Odén, Birgitta: Kalkmaleriene i Byneset kirke. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Pape, Kristine: Sykdomsoppfatninger og helbredere i middelalderens Trondheim. NTNU 1997. Fag: Medisin. Kommune: Trondheim
 • Paulsen, Kjell Håkon: Bolig og fellesskap. Et sosiologisk sideblikk inn i arkitektenes tredimensjonale verden. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim [Merknad: Undersøkelsen er utført i bydelene Møllenberg og Flatåsen.]
 • Pedersen, Lisbeth: Gatetun i Trondheim - eksempler fra bydelene Sanden og Lademoen. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Pedersen, Per-Egil: Verdsetting av kulturhistoriske minnesmerker. En studie av Nidarosdomen. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Trondheim
 • Poppe, Noëlle Helene: Periferi uten sentrum? En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Oslo: Se også Bergen, Trondheim: Se også Bergen, Tønsberg: Se også Bergen]
 • Rannov, Odd Levin: Kommunikasjoner i Trondheim og oppland 1814-1875. Oslo 1961 Fag: Historie
 • Rasmussen, Erlend: Musikk i Trondheim ca. 1800-1815. Bruksmusikk og konsertliv blant de kondisjonerte. (Bl.a. om Hans Jørgen Wille og hans notebok fra 1801.) Trondheim 1982 Fag: Musikk
 • Reiersen, Edvard: Trondheimspressens syn på unionen med Sverige i tiden 1895-1905. Oslo 1945 Fag: Historie
 • Reisæter, Eli: NTHs forhold til teknisk-industriell forskning. Om bakgrunnen for opprettelsen av SINTEF. Universitetet i Trondheim 1992. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Rendum, Turid: Den svarte oasen på La'mon: sted, identitet, livskvalitet. Et antropologisk blikk på en rivningstruet bydel i Trondheim. NTNU 1997. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Trondheim
 • Revheim, Eirik: Romlige variasjoner i kriminaliteten innen Trondheim. En intra-urban studie. Trondheim 1982 Fag: Geografi
 • Risvaag, Jon Anders: Erkebiskopen i Nidaros' utmynting i middelalderen. Med særlig vekt på erkebiskopens myntrett. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Roede, Lars og Rude, Esben: Hornemannsgården i Trondheim. NTH 1969 Fag: Arkitekturhistorie
 • Rogers, Barbara Jean: Elgeseter - et ikkested? En studie av barns nærmiljø i et livshistorie- og barneperspektiv. NTNU 1999. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Rolfsen, Kari: Lærerinner i Trondheim 1865-ca. 1910. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Rygg, Per: Trøndersk høyreradikalisme - i fred og krig. Nasjonal samling i Trondheim og Strinda 1933-1945. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Rønning, Guri: Filmkunstens våpendragere? Trondheim filmklubb 1960-1993. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Filmvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Rønning, Wenche M.: Kvinner og voksenopplæring. Bedre sent enn aldri. En intervjuundersøkelse om voksne kvinner som har tatt artium i Trondheim, 1979 og 1980. Trondheim 1982 Fag: Pedagogikk
 • Sande, Kristin: Elveskråningen i Trondheim. Et villaområde og dets utvikling. NTH 1988. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Trondheim
 • Sandvik, Astrid: Nidarosdomen. En annotert bibliografi 1965-1989. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990. Fag: . Kommune: Trondheim
 • Sandvik, Pål Thonstad: Fabrikken ved Nidelven 1843-1876. Mekanisk industri i en europeisk periferi. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Settemsdal, Christen: Arbeiderpressa i Trondheim sin holdning til Sovjetsamveldet 1934-1940. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Severinsen, Anne: Konflikt og maktbalanse. En sosiologisk analyse av konflikten mellom reineiere og grunneiere i Trollheimen, med vekt på lovgivningens funksjon. Trondheim 1980 Fag: Sosiologi
 • Sikkeland, Jan-Erik: Eldre butikkfasader i Trondheim. NTH 1978 Fag: Arkitekturhistorie
 • Sivertsen, Håkon: Det Trondhjemske Musikalske Selskab. Trondheim 1971 Fag: Musikk
 • Skare, Cecilie Danielsen: Planen og virkeligheten. En studie av barns arealbruk på Møllenberg og Kolstad. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Skjetne, Steinar Haga: Stortingsvalget i Trondheim 1930. Bergen 1970 Fag: Historie
 • Skogrand, Olav: Enkelte trekk av Nidaros domkapitels historie fram mot ca. 1620. Erkebispevalgsorgan, presteforsamling og kannikgjeldadministrasjon. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Slagnes, Jorun Berg: Frøyværinger i Trondheim. En studie av situasjonen på tilflytterstedet for flyttere fra utkant. Oslo 1975 Fag: Sosiologi
 • Smedsrud, Knut: Barns omsorg. En empirisk studie av sjette-klassinger fra to distrikt i Trondheim kommune. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim
 • Solheim, Bjarte: "Mit øl gjør overalt lykke". E.C. Dahls bryggeri 1856-1882. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Solheim, Eirik: "For der lå landets makt og styrke ...". Metoder til å belyse yngre jernalder-bosetning i Nidarosens nærområder. NTNU 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Solnes, Lil: Holstveita 16, registrering og rehabilitering. NTH 1989. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Trondheim
 • Sognnæs, Johanne: Bygningshistorie frå Singsaker (i Trondheim). NTH 1979 Fag: Arkitekturhistorie
 • Sommervold, Wenche: Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommune. En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Trondheim: se også Bergen]
 • Spets, Torunn: Trondheim: er bymarka i ferd med å bli bypark? Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Jordskifte. Kommune: Trondheim
 • Sprauten, Knut: Staten og storborgerne. Finansiering av Hans Hornemans utenrikshandel 1745-1758. (Trondheim.) Oslo 1974 Fag: Historie
 • Stai, Sverre: Omvendelse og nettverk. Et sosiologisk perspektiv på den virkningen omvendelsen har på nettverkstilknytningen for medlemmene i "Trondheim kristne senter". Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Religionsvitenskap. Kommune: Trondheim
 • Stav, Ivar E.: Industriarkitektur i Trondhjem 1855-1925 med hovedvekt på tiden etter 1890 og utvalgte bransjer, bygninger, prosjekter og arkitekter Universitetet i Bergen 1994. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Stene, Kathrine: Arkeologen og avisa. En studie av de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartiklene tilknyttet disse prosjektene. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Trondheim
 • Strand, Pål: Byfornyelse i Trondheim i et velferdsgeografisk perspektiv. Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Svartvatn, Rune Ove: Legemlig straff i Trondheim folkeskole. En undersøkelse av straffeprotokoller ved skoler i Trondheim kommune, 1890-1936. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Pedagogikk. Kommune: Trondheim
 • Sveian, Viggo: Språksyn i Adresseavisen 1933-1982. Universitetet i Trondheim 1983. Fag: Nordisk. Kommune: Trondheim
 • Syrstad, Margrete Helen: "Skrudhuset" i Trondheim: form og funksjon. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Sæther, Morten: Musikkorps: et utviklingstiltak for barn og ungdom med psykisk funksjonshemming. Universitetet i Trondheim 1990. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Trondheim [Merknad: Blant annet om Dalgård skoles musikkorps]
 • Sætre, Jorid: Domkirkeområdet i Trondheim. Historisk utvikling gjennom 1000 år, analyse av dagens situasjon med ideer til helhetsplan. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Trondheim
 • Sødahl, Ninni: Badeanlegg ved Dronningens bastion. NTH 1988. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Trondheim
 • Søholt, Peter I.: Handel og handelskontakter i Trondheim i middelalderen belyst med arkeologisk og skriftlig kildemateriale. Trondheim 1980 Fag: Historie
 • Taylor, Bruce H.: An ethnography of public social dancing in Trondheim, Norway, 1981-82. Trondheim 1984 Fag: Folkloristikk
 • Thomassen, Øyvind: "Bil i by". Trafikkplanleggingen i Trondheim i 1960-årene. Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Torheim, Inge: Individuelle tendenser og fellestrekk hos kunstnerne i Gruppe 5 1956-1962. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Trondheim
 • Torstensen, Nicolai: Arbeidsledig ungdom i Trondheim. Trondheim 1982 Fag: Pedagogikk
 • Torvanger. Kåre: Rekruttering til ein open musikkskole. Sosiale og musikalske bakgrunnstilhøve ved Trondheim kommunale musikkskole. Trondheim 1982 Fag: Musikk
 • Totland, Åse: Dannelsen av Grunnlovsforeningen i Trondhjem, og Trondheim Høyres syn på unionspolitikken og noen sentrale rikspolitiske spørsmål 1883-1903. Trondheim 1975 Fag: Historie
 • Trebbi, Marco Lorenzo Pietro: Innflytelsen fra den romanske skulptur i Trondheim på steinkirker i erkestiftet. Bergen 1977 Fag: Kunsthistorie
 • Tretvik, Aud Mikkelsen: Trondhjems magistrat ca. 1720-1750. En administrasjonshistorisk studie. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Utne, Espen: Trondheim - mellom omland og utland. En samfunnsgeografisk undersøkelse av regional samordning i en flerkommunal byregion. NTNU 2000. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Vaagland, Marit: Jenter i risikosone. En intervjuundersøkelse om jenters skole- og fritidserfaringer og syn på framtida. (Trondheim.) Trondheim 1984 Fag: Pedagogikk
 • Valen, Marit Høiseth: Kvinnens stilling, rettigheter og mulig heter i Trondheim ca. 1875-1900. Oslo 1961 Fag: Historie
 • Vasseljen, Sigrid, Enodd, Sissel: Friluftsliv og bynært landbruk i herregårdslandskapet på Rotvoll. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Jordskifte. Kommune: Trondheim
 • Vestrheim, Dag: Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Bergen 1981 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Wanjohi, Thomas: Recreation and planning in the Ranheim area, Trondheim. The use of Ranheim Beach, barriers to access and users' attitudes towards building plans. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Wishmann, Merete: "Han ville ha meg sånn hjemmekvinne". Middelklassehusmødre i Trondheim 1900-1940. En studie av den borgerlige familie. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Witsø, Astrid: Prostitusjon i Trondheim i 1870- og -80 åra. Trondheim 1983 Fag: Historie
 • Wold, Bodil Vuttudal: Jordbrukslandskapet i Trondheim kommune gjennom 60 år. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Trondheim
 • Wuttudal, Kari: Holdning til innvandrere. En undersøkelse fra Trondheim om folks oppfatning av innvandrere og innvandring. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim
 • Wærum, Gøril: Ungdomskriminialitet i Trondheim. Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Sosiologi og statsvitenskap og Trondheim politikammer. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Trondheim
 • Østby, Per: Tilfellet COMTEC. Universitetet i Trondheim 1989. Fag: Historie. Kommune: Trondheim
 • Østigård, Kristin: Verne- og byggemuligheter i Vollafallet, Trondheim. NTH 1985. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Trondheim
 • Øverland, Randi Gerd: Sosial lagdeling i Trondhjem på 1700tallet. En studie på grunnlag av ekstraskattemanntallene fra 1743 og 1764. Trondheim 1975 Fag: Historie
 • Øverås, Ola: Rusmiddelbruk blant skoleungdom. (Trondheim.) Trondheim 1983 Fag: Pedagogikk

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Stein, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ed , USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: Norgesbesøk,
 • År: 18750126 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Thorvald og August Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, Værforhold, Nærmiljø, Helg og høytid, begravelse,
 • År: 18760309 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Hverdagsliv,
 • År: 18760318 Fra: Jenny (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, dødsfall, Familieforhold, Amerikanske forhold, tegninger, norgesbesøk,
 • År: 18760320 Fra: Caroline (søster) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, Familieforhold, norgesbrev, Nærmiljø, lungebetennelse, Helse og sykfom, hjertefeil, dødsfall, broderisalg, utstilling,
 • År: 18760622 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold., Økonomiske kår, Sosiale kår,
 • År: 18760623 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, norgesbesøk, Økonomiske kår, reiseutgifter, fallitt, Helse og sykdom,
 • År: 18760623 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, st.Hans, Helg og høytid, Hverdagsliv, marked,
 • År: 18770303 Fra: Elisa Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August og Theodor Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsleie, Religiøsitet, Værforhold, vennskap, Nærmiljø, bryllup,
 • År: 18810417 Fra: Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, påske, sneplog, Amerikanske forhold, Barndom, internatskole, Familieforhold, Kultur, Sosiale kår, dannelse, Religiøsitet, katolisme, konvertering, kulturforskjeller, umoral, dødsfall, Helse, sinnssykdom, Nærmiljø, Emigrasjon,
 • År: 18810417 Fra: Elise Reymert (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinne, Økonomiske kår, lønn, Emigrasjon, reiserute, dampskip, Kommunikasjon,
 • År: 18820802 Fra: Marie Pettersen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Gurine Randine Nordtvedt, Canton, Sør Dakota, USA Eier: Tracy Scriver (jnr.530/1993), Colman, Sør Dakota, USA
Stikkord: Arbeidsliv, tjenestefolk, Amerikanske forhold, kongebesøk. Fulltekstversjon av brev nr. 37
 • År: 18821229 Fra: Th. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Helg og høytid, jul, Amerikanske forhold, Religiøsitet, bok, valg, stemmerettsspørsmål, pressekritikk, Politikk, unionsspørsmålt, republikk, Familieforhold, Økonomiske kår,
 • År: 18830119 Fra: T.D. Reymert (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Amerikanske forhold, litteratur, Politikk, historie, parlamentarisme. Fulltekstversjon av brev nr. 1382
 • År: 18900218 Fra: O.F. Duus, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Ingebret Eriksen, Scandinavia, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, boligforhold, menighet, grav, språkopplæring, Religiøsitet, kirkelig splittelse, fruktdyrking, lærerinne, brevskriving,sjømann, Familieforhold, telegram, skolegang, tjeneste, Alderdom, dødsfall
 • År: 18930714 Fra: Anna Marie Røstum (søster), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Oliva Næss, Minneapolis, Minnesota, USA Eier: Hagny Teigen, Heggesåsen 2, 7700 Steinkjer
Stikkord: håndarbeid, Amerikanske forhold, rasulykke, dødsfall, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, blodstyrtning, astma, Alderdom, Religiøsitet, kreft, teknisk høyskole, Primærnæring, meieri, melkehandel,
 • År: 1902 Fra: Martha Ramstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Marie (Bentsen) Moe, USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Nærmiljø, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 1905 Fra: , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære søster", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall, dødsleie, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: "Netta" , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: "Kjære Onkel", USA Eier: Jostein Molde, LLH
Stikkord: dødsfall,
 • År: 1909 Fra: M. Olsen, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 1910 Fra: Anna , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19120417 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag
 • År: 19130414 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Værforhold,
 • År: 19160412 Fra: N. Byberg (far), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Guri Gimse, Michigan, USA Eier: Karel Wilkins, Lansdale, PA, (Vesterheim)
Stikkord: fødselsdag, Familieforhold, Helse og sykdom,
 • År: 19210502 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, Amerikanske forhold, sangklubb, Økonomiske kår, konserter, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19220209 Fra: Gunnar Okstad, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, amerikabesøk, Kultur, avis, Helse og sykdom, sangdirigent, Nærmiljø,
 • År: 19240115 Fra: A. Haug, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: August (Doste) Reymert, New York, NY, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, hjemreise,
 • År: 19300612 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin og Lizzie Løkke?, USA Eier: ,
Stikkord: Familieforhold, forvarsel, nesesykdom, spesialist, Helse og sykdom, kreft, marked,
 • År: 19300704 Fra: Marie (niese) , Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Martin Løkke?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, kreft, operasjon, Værforhold, Amerikanske forhold, dødsfall,
 • År: 19310106 Fra: Johan A.N. Selnes, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Yngvar Sønnichsen, Seattle, WA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettserie, flytting, avisartikkel, kunstmaler, Kultur, Amerikanske forhold, ingeniør, bynavnskifte,
 • År: 19470305 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Erling Langerud¨, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Helg og høytid, begravelse, treskeulykke, Værforhold, elektrisitetsmangel, rasjonering, Økonomiske kår, priser, aldershjem, sykepleier. Fulltekstversjon av brev nr. 1914
 • År: 19480905 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, skatter, varemangel, Familieforhold, konfirmasjon, Årsvekst og avling, slåttonn, militærtjeneste, husmangel, Nærmiljø, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1873
 • År: 19481108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, sykehus, maveblødning, rekonvalesens, Værforhold, klesmangel, Økonomiske kår,
 • År: 19481214 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klesmangel, Økonomiske kår, mavesykdom, Værforhold,
 • År: 19481230 Fra: Justin Nilsen Nærheim (bror), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Nils Nilsen Bomstad, USA Eier: Tormod Bomstad, 9040 Nordkjosbotn
Stikkord: trøndelag, Værforhold, Arbeidsliv, revefarm, ungkar, møbelsnekring, sjømannsliv, Familieforhold,
 • År: 19490102 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: klespakke, hesteulykke, Værforhold, Familieforhold, krigsangst, Økonomiske kår, varemangel, samvirkelag,
 • År: 19490217 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Økonomiske kår, Værforhold, Familieforhold, seterdrift, Helse og sykdom, rasjonering,
 • År: 19490501 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Værforhold, 1. mai-feiring, Kultur, damekor, Religiøsitet, Politikk, kommunisttog, krigsangst, Økonomiske kår, priser, Familieforhold, Helse og sykdom, Arbeidsliv, mavesykdom, treskeulykke,
 • År: 19491108 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Familieforhold, Kommunikasjon, bil, dødsfall, maveblødning, Helse og sykdom, sykehus, sykmelding, tollfingertarmsår, varemangel, Økonomiske kår, Værforhold,
 • År: 19500207 Fra: Arild H. Bachke, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Nærmiljø, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Torjus og Sofie Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, mavesår, tollfingertarmsår, sykehus, Økonomiske kår, sykepenger, krigsangst, Familieforhold, dødsfall, Værforhold, snebrøyting, rasjonering,
 • År: 19500221 Fra: Gunhild Leirbrekk (niese), Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Tarjei Larsen, USA Eier: "Gulliksensamlinga", Mrs. Langerud, Mora, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, maveblødning, røntgen, sykehus, Økonomiske kår, sykmelding, Religiøsitet, Familieforhold, dyrtid, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 195603 Fra: Meta Syder-Selvig, Trondheim, Sør-Trøndelag Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, julegate, trondheim, Værforhold, Norsk-amerikanske relasjoner, korturne,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Borgarrulle (2072 TRONDHEIM)
Fortegnelse over Tronhjems Kj - bstads Borgere i Juni 1818. 1818. 35 s. Red. M. Lie.
 • Brev (2073 TRONDHEIM)
Fortrolige brev om Trondhjem og trønderne. Utg. Den litterære klubb i Trondheim. 1946. 157 s. Merknad: Skrivne av professor Lurids Smith 1784-92.
 • Brev (2074 TRONDHEIM)
Gamle Trondhjemsbreve fra familien Dunker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 318-357. Red. Joh. D. Landmark. Merknad: 24 brev 1831( - )-56.
 • Budsjett (2075 TRONDHEIM)
Trondheim bys budsjetter. B. Utg. Trondheim kommune. 1948. 234 s. I: 1683-1752. Red. Henry Berg. (Trondhjems historiske forenings skrifter).
 • Bymatrikkel (2076 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, udarbeidet for "Dagsposten". 1883. 74 s.
 • Bymatrikkel (2077 TRONDHEIM)
Throndhjems Matrikul, indeholdende: Huses og Grundes Matr. No., Brandforsikringsno., Eier eller Bruger, Grundareal, Eiendomstakst, Brandtakst etc. 1886. 86 s.
 • Dagbok (2078 TRONDHEIM)
Stiftsprost Christian Petersen 1801-1875. Dagbøker 1824 og 1839. Slektsoversikt. Utg./ Red. Guttorm Friis. [1966]. 37 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (2079 TRONDHEIM)
Domkyrkja i Trondheim. Av Diplomatarium Norvegicum. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. 1926. S. 1-5. Merknad: Bøn om hjelp til attreising av kyrkja etter brann 1328. På originalspråk og i omsetjing.
 • Jordebok - kyrkje (2080 TRONDHEIM)
De eldste jordebøker for sognekirkene Korskirken, Domkirken og Vår Frue Kirke i Trondheim. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.10, nr 2 (1977). S. 79-100. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1600talet.
 • Kjeldesamling (2081 TRONDHEIM)
Af den svenske kommissær Lorentz Creutz' arkiv 1658. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.2, nr 1 (1908). S. 40-48. Red. Kristian Koren. Merknad: 5 aktstykke.
 • Kjeldesamling (2082 TRONDHEIM)
Trondhjems ældste borgervæbning. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 3 [1923] s. 135-140, nr 4-8 [1925] s. 180-192. Merknad: Diverse ordonansar og instruksjonar 1659-1703. Modernisert ortografi.
 • Kjeldesamling (2083 TRONDHEIM)
Natmændene i Trondhjem i det 18. aarhundrede. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 193-233. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2084 TRONDHEIM)
Trondhjems forsvarstilstand paa Napoleonkrigenes tid. Aktstykker. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 258-290. Red. Fredrik B. Wallem.
 • Kjeldesamling (2085 TRONDHEIM)
Uddrag af Jacob Nielsens protocoll over Trondhjems by og de svenskes regjering der 1658 samt E(bbe) C(arsten) T(ønders) fortegnelse over dens civile betjenter med nogle antegnelser. I: Trondhjemske samlinger. Rekke 3, b.1, nr 3 (1956). S. 129-181. Red. Wilhelm K. Støren.
 • Kommisjonsrapport (2086 TRONDHEIM)
Striden om grensen mellom Domsognet og Vår Frue sogn. Et aktstykke fra 1694-1695. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. B.11, nr 3/4 (1981-82). S. 250-337. Red. Harald Hals.
 • Kommunestyreforhandlingar (2087 TRONDHEIM)
Trondheims kommune forhandlinger. 1884(?)-. Merknad: Utgitt med varierande tittel.
 • Laugsartiklar (2088 TRONDHEIM)
Trondhjems 1ste likbærerlaugs artikler. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 4-8 [1925]. S. 234-240. Merknad: Laugsartiklar med kongeleg konfirmasjon 1707 og 1747.
 • Laugsdokument (2089 TRONDHEIM)
Aktstykker fra haandverkerlaugenes dage. Utg. Trondhjems historiske forening. I: Trondhjemske samlinger. Ny række, nr 2 [1923] s. 95-96, nr 3 [1923] s. 141-144. Merknad: 3 dokument, frå 1762, 1768, 1799.
 • Tingboksak - trolldom (2090 TRONDHEIM)
Akt og dom i saken mot Ole Olsen Nypan og hans hustru Lisbet Pedersdatter, angående hekseri og trolldom. 1670. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 2 (1926) s. 112-122, nr 3 (1928) s. 151-159. Red. Chr. Lodgaard. Merknad: Trykt etter "Samlinger af juridiske og historiske materier" av Lorentz Ewensen, b.1, hf. 4 s. 3-58, Trondhjem 1784.
 • Valmanntal (2091 TRONDHEIM)
Fortegnelse over de efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere i Trondhjems Kjøbstad udferdiget af Magistraten i Anl. af Valgforsamlingen til Storthingene i 1898-1900. 1897. 64 s.
 • Valmanntal (2092 TRONDHEIM)
Fortegnelse over stemmeberettigede Borgere i Throndhjems Kjøbstad 1876. 31 s.
 • Jordebok - kyrkje (2100 NORD-TRØNDELAG)
Hospitalets jordebok år 1643. I: Årbok. Nord-Trøndelag historielag. Årg. 35 (1955). S. 83-93. Red. Nils Hallan. Merknad: Gjeld Trondheim hospital. Utdrag som dekkjer Nord-Trøndelag.
 • Brev (2260 VERDAL)
Då verdalingane prøvde å sleppe kyrkjetiend til kannikane i Trondheim. I: Årbok. Verdal historielag. Årg. 1 (1949). S. 79-85. Red. Andreas Myrmo. Merknad: Brev frå geistlege i Trondheim 1797.

Aviser

Eksterne ressurser