Enok Engan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Enok Engan, ihuga avholdsmann med kompetanse innen organisasjonslivet. Skannet fra boka om Fylkeslaget fra 1905.

Enok Engan (født 24. juni 1867 i Trondheim, død samme sted 1955) var en aktet medlem av lokallag av Det Norske Totalavholdsselskap i Trondheim fra 1883. Engan var sønn av tømmermann Lars Engan og hustru Berit. Han ble både agent og kjøpmann i Trondheim, men vi kjenner ham best som totalavholdsmann. Hans tjenester spredte seg over et vidt spekter, men best er han nok kjent som «finansminister».

Ung avholdsmann med egne meninger

16 år gammel, den 5. november 1883 meldte Enok Engan seg inn i Trondhjems og omegns totalafholdsforening. Her ble han til stridighetene i foreningen startet, og Johan A. Stavseth begynte å agitere for å starte en ny totalavholdsforening i Trondheim med et litt annet – eller skal vi si bredere og mer sosialt fundament enn det til dels rigorøst religiøse syn som rådet grunnen i Trondhjems Totalafholdsforening. Da Trøndernes Totalavholdsforening ble stiftet 18. januar 1885 var Enok Engan en av de 83 som tegnet seg som medlem av det nye laget.

Tillit

Den unge mannen må ha utstrålt tillit, for da Trøndernes Avholdslag sitt ungdomslag Dovre ble stiftet den 4. desember i 1888 gikk det ikke lange stunda før Engan ble med i styret, både som formann og «menig» styremedlem. Da han var blitt 23 år ble han første gang innvalgt i styret for Trøndernes Avholdslag, da som 3. varamann, og året etter, i 1891 var første gang han ble valgt til «fullverdig» styremedlem; som varasekretær. Denne posisjonen har hatt i to år. Som formann har han avtjent 12 år av de 30 år han til sammen satt i styret fra 1890, men han var også ni år som nestformann – fire år som sekretær, to år som kasserer og ett år som 2. varamann.

Finansministeren

Trondhjems fylke av D. N. T., eller Sør-Trøndelag distrikt av Det Norske Totalavholdsselskap fikk i høy grad nyte godt av Engans kompetanse og kapasitet. Kildene forteller at fram til 1931 satt han som medlem av fylkesstyret i 28 år hvorav 17 år som kasserer – derav betegnelsen finansminister.

Organisasjonsmannen

Den gang da fylkesmøtene kunne huse omkring 150 delegerte kunne det ofte bli problem når valgene skulle foretas. Men når organisatoren E. Engan, som han gjerne ble kalt, ble satt til å ta seg av sakene, oppdaget foreningen at det forløp i ordnete former og ble gjennomført på en rask og grei måte.

Engan var en mann som så verdien av det å være organisert i interesseorganisasjoner. 30 år gammel var han blant medstifterne av Trondhjems selgerforening, som ble stiftet 4. juledag (28. desember) 1897. I denne foreningen ble han både sekretær og formann.

Han ble også formann og sekretær i byens forening for Kolonialkjøpmennene, og var medlem av styret i Norges kjøbmannsforbund i tillegg til at han også satt i Trondheim bystyre i en periode.

Kilder